Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Open Monumentendag op 8 september in de Lambertus

Voor Open Monumentendag 2018 is als thema gekozen: ‘In Europa’. Met dit thema sluit de Open Monumentendag aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het accent zal liggen op wat ons in dit deel van de wereld bindt, met aandacht voor internationale architectuurstromingen, vergelijkbare én onderscheidende (bouw)technieken, wederzijdse inspiratie in toegepaste kunsten en uitwisseling van kennis en wetenschap. Maar ook aandacht voor de historische context waarin monumenten zijn gebouwd en gebruikt.

Samen met zo’n vijftig andere landen maakt Nederland deel uit van Europa, zijn wij Europa. Of we willen of niet. Een klein continent maar tegelijk een lappendeken van volkeren, landen, talen en religies, kortom: een multiculturele megamix. Eeuwenlang hebben de volkeren van Europa elkaar op leven en dood bestreden. Elkaar verdreven of onderworpen. Maar net zo lang hebben ze elkaar opgezocht om verbonden te sluiten, om handel te drijven, om kennis uit te wisselen. Juist omdat elk volk, elk land en elke cultuur iets te bieden had wat de ander niet had.

Nederland heeft in die hectische eeuwen van strijd en toenadering beide kanten van de medaille leren kennen. Ons land werd geciviliseerd door de Romeinen, geplunderd door de Noormannen, bezet door de Spanjaarden, ingelijfd door de Fransen, maakte vijf jaar deel uit van het Duitse ‘Dritte Reich’. Maar we dreven ook volop handel, werden schatrijk, sloten vredesakkoorden, namen honderdduizenden vluchtelingen op, werden een vrijhaven voor vrijdenkers. Onze vorsten en adel sloten ‘grensoverschrijdende’ huwelijken, met alle culturele uitwisseling van dien. En veel gebeurtenissen en ontwikkelingen hadden ook een keerzijde die vaak ook nu nog, of soms nu pas, zichtbaar is.

Anno 2018 is er in Europa nog steeds heel veel wat culturen, landen en volkeren van elkaar onderscheidt en scheidt. Maar sinds de Tweede Wereldoorlog is het besef dat er meer is wat ze bindt in de meeste Europese landen gegroeid. Met de Europese Unie, vrede, welvaart en onderlinge solidariteit is er een gemeenschappelijke basis die in de loop van de tijd mede gestalte heeft gekregen in de vorm van ons gemeenschappelijke Europese erfgoed. Of het nu om bodemvondsten gaat, om roerende en onroerende monumenten, om cultuurlandschappen, om handelsroutes, migratie, internationale verdragen, transport, of om immaterieel erfgoed: overal zit wel een Europese dimensie aan.

Open Monumentendag vertelt in het weekend van 8 en 9 september 2018, het verhaal van de Europese monumenten. Het verhaal van mensen en monumenten In Europa.

Door een fout in de administratie OMDRotterdam zijn wij helaas dit jaar niet benaderd en staat de Lambertuskerk niet op het kaartje en de lijst van deelnemende instanties. Maar zoals ieder jaar het geval is:

De Lambertuskerk opent haar deuren op zaterdag 8 september tussen 9.30 - 17.00 uur. U bent van harte welkom.

In de H. Lambertuskerk zijn de deuren van 9:30 tot 17:00 uur geopend en is de kerk vrij te bezichtigen. Vrijwilligers van Kerk Open staan klaar om de mensen te ontvangen en bieden eventuele rondleiding en uitleg aan. Ook is er ruimte voor stil gebed en het opsteken van een kaars. De pastorietuin en begraafplaats worden eveneens voor bezichtiging opengesteld.

Om 14:00 uur geeft Eric Koevoets een orgelconcert waarna belangstellenden op het oksaal een toelichting bij het Maarschalkerweerd-orgel krijgen.