Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Stille omgang 16 maart 2019

De Stille Omgang is een bijzondere jaarlijkse gebeurtenis die sinds 1881 jaarlijks in Amsterdam plaatsvindt. Er komen dan duizenden mensen naar de hoofdstad voor een Eucharistieviering en om daarna mee te lopen in een stille tocht door de binnenstad. De Stille Omgang wordt in 2019 gelopen in de nacht van zaterdag 16 maart op zondag 17 maart.

Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2019 als intentie:

NTB

De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam. In de middeleeuwen vierden de christenen dit wonder met een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881 door een nachtelijke omgang in stilte, inspiratiebron voor alle stille tochten in Nederland. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden gelovigen. De Omgangers weten zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg.

Wat gebeurt er vanuit Rotterdam?

 

In de avond van 16 maart 2019 verzamelen we op diverse plaatsen in Rotterdam en reizen per bus naar Amsterdam waar we om 22:30 uur deelnemen aan de Eucharistieviering in de Papegaai in de Kalverstraat. Na de viering lopen we de Stille Omgang. Ook voor belangstellenden uit Rotterdam en omgeving is er de mogelijkheid aan deze tocht deel te nemen. De tocht duurt ongeveer een uur en wordt in stilte gelopen zonder kerkelijke kledij of versierselen. Het afgelopen jaar waren er 3 bussen met 160 pelgrims vanuit Rotterdam. Ook dit jaar rijden er bussen.
Het programma voor de Stille Omgang in de nacht van 16 op 17 maart zal vrijwel gelijk zijn aan dat van de afgelopen jaren. Ook dit jaar zal worden deelgenomen aan de Eucharistieviering in de Papagaai

De bussen vertrekken in de vroege avond uit Dordrecht en Rotterdam (ca. 19:30 uur). Omstreeks 2.00 uur zijn we weer terug in Rotterdam Hillegersberg, waarna de mensen
weer worden teruggebracht naar de opstapplaatsen (tijden zijn indicatief en kunnen wijzigen): 

Opstaptijden bussen (indicatief):

Dordrecht

Burg. de Raadsingel 45 19.35 u

Rotterdam-Charlois

Dorpsweg 80 20.00 u

Rotterdam-IJsselmonde

Reyerdijk 67 20.05 u

Rotterdam-Kralingen

Hoflaan 121 20.25 u

Rotterdam-Centrum

Mathenesserlaan 307 20.25 u

Rotterdam-Hillegersberg

Le Fèvre de Montignylaan 17 20.50 u

Deelname is pas definitief wanneer het verschuldigde bedrag op het secretariaat betaald is. U krijgt daar de instapkaart.

De deelnamekosten bedragen voor degenen die met de bus meerijden is € 16,- p.p. uiterlijk kunt u zich tot 13 maart 2018 aanmelden.

Informatie en ook aanmelden: www.destilleomgang.nl

Deelname op eigen gelegenheid is altijd mogelijk.

 tot uiterlijk 13 maart 2018

Klik op de aanmeldbutton hiernaast om u aan te melden. U ontvangt een ontvangstbevestiging in uw beeldscherm en in uw mailbox.

Achter in de kerk liggen intekenlijsten waarop u zich ook aan kunt melden of het aanmeldformulier voor catecheses in de Lambertuskerk in te vullen en afgeven aan het secretariaat. Gelieve te kiezen uit deze mogelijkheden.

Lied

Steeds klinkt het lied, het lied der Heilige Stede

En ’t vroom gebed in allen zwaren nood:

Verborgen God en Koning van den vrede,

Geef Amsterdam Uw levensbrood.

 

Fier Amsterdam, gekroond met meer dan kronen,

Vereer het brood, dat u dus leven deê,

Aanbid de God, die zich aan u kwam toonen

In ’t wonder van Zijn

Heilge Steê.