Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Belastingregels voor giften aan de Lambertuskerk

De belastingregels inzake giften zijn per 1 januari 2014 veranderd en vereenvoudigd. Op de website van de belastingdienst zijn deze door een ieder te vinden.

Wat betekenen die nieuwe regels voor onze Lambertuskerk:

Onze Lambertuskerk is erkend als goede-doelen-organisatie (ANBI). Daarmee is aan één voorwaarde voor de aftrekbaarheid van giften voldaan. Een gift kan bestaan uit meerdere deelbetalingen. Het bedrag van gift is het totaal dat in enig jaar aan de Lambertuskerk wordt overgemaakt.

De belastingen onderscheiden twee soorten giften met verschillende regels voor de aftrekbaarheid:

  • gewone giften

  • periodieke giften

Gewone giften

Voor de aftrekbaarheid moet met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties kunnen worden aangetoond dat de gift is gedaan. Het bedrag van de gift aan de Lambertuskerk wordt samengenomen met eventueel andere giften die werden gegeven. Er is aftrekbaarheid als dit totaal meer is dan het drempelbedrag (ca. 1% van het inkomen). Het deel dat boven dit drempelbedrag is, mag worden afgetrokken, maar tot een maximum.

Periodieke giften

Hierbij wordt schriftelijk vastgelegd dat tenminste gedurende 5 jaar een bedrag aan de Lambertuskerk wordt gegeven. Op basis hiervan is het jaarlijkse bedrag volledig aftrekbaar, zonder drempelbedrag of maximum. Voorheen was dit ingewikkeld en vrij duur. De vastlegging moest door de notaris gebeuren. Vanaf 2014 kan dat bijna altijd ook door een eenvoudige onderhandse overeenkomst. Alleen indien heel bijzondere voorwaarden aan de gift worden gesteld, is de tussenkomst van een notaris nog nodig.

Onderhandse overeenkomst

De belastingdienst heeft een formulier voor zo'n onderhandse overeenkomst opgesteld. Dat is beschikbaar op het secretariaat en staat ook op de website van de Lambertuskerk. De gever vult gewoon zijn gegevens in op het formulier en stuurt het ondertekend naar het secretariaat van de Lambertuskerk. Het secretariaat van de Lambertuskerk vult vervolgens haar gegevens in (vraag 4 en 7) en stuurt het ondertekend naar de gever terug.

Door de nieuwe regels is deze wijze van geven zinvol en makkelijker geworden voor een veel grotere groep van mogelijke gevers.

  • Het formulier is hier te downloaden en voor vragen kunt u terecht op het secretariaat.

  • Klik op het logo van de belastingdienst voor meer informatie en formulieren: