Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Heilig Vormsel

Jaarlijks worden in de Lambertuskerk jongeren voorbereid op het ontvangen het H. Vormsel.

Zoals gebruikelijk vindt de voorbereiding buiten schooltijd in de pastorie plaats.

Voor het Vormsel komen in aanmerking jongens en meisjes uit groep 8 van de basisschool, maar ook degenen die al voortgezet onderwijs volgen, kunnen meedoen. De precieze datum van de toediening van het H. Vormsel moet nog worden vastgesteld, maar is waarschijnlijk op een zondagmiddag in mei of juni 2018. Inmiddels weten we dat dit op zondagmiddag 27 mei 2018 in de kathedraal gaat plaatsvinden. Indien uw kind niet in de Lambertuskerk is gedoopt, dient u een uittreksel uit het doopregister van de kerk waar uw kind gedoopt is mee te sturen.

Nieuw in het aankomende jaar: er wordt een parallelprogramma voor ouders van communicanten en vormelingen georganiseerd. Deze bijeenkomsten gaan plaatsvinden na de 10 uur mis op zondag en zullen aanvangen op zondag 7 januari 2018 om 11.15 uur en duren een uur.

De voorbereiding voor de vormelingen zijn dit jaar van start gegaan in april (2018). Degenen die zich hebben opgegeven krijgen een bevestiging van de aanmelding en zodra de verschillende data en tijden bekend zijn zal u dit schriftelijk gemeld worden.

Aanmeldingen voor vormselvoorbereiding 2019 kunnen tot uiterlijk 5 december 2018 plaatsvinden. In september zal het aanmeldformulier weer bereikbaar zijn en liggen de formulieren achter in de kerk.