Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Heilig Vormsel

Jaarlijks worden in de Lambertuskerk jongeren voorbereid op het ontvangen het H. Vormsel.

Zoals gebruikelijk vindt de voorbereiding buiten schooltijd in de pastorie plaats.

Voor het Vormsel komen in aanmerking jongens en meisjes uit groep 8 van de basisschool, maar ook degenen die al voortgezet onderwijs volgen, kunnen meedoen. De precieze datum van de toediening van het H. Vormsel is vastgesteld, op zondagmiddag in 16 juni 2019 in de kathedraal gaat deze plaatsvinden. Indien uw kind niet in de Lambertuskerk is gedoopt, dient u een uittreksel uit het doopregister van de kerk waar uw kind gedoopt is mee te sturen.

Nieuw in het aankomende jaar: er wordt een parallelprogramma voor ouders van communicanten en vormelingen georganiseerd. Deze bijeenkomsten gaan plaatsvinden na de 10 uur mis op zondag en zullen aanvangen op zondag 13 januari 2019 om 11.15 uur en duren een uur.

De voorbereiding voor de vormelingen zullen komend jaar van start gaan in maart (2019). Degenen die zich hebben opgegeven krijgen een bevestiging van de aanmelding en zodra de verschillende data en tijden bekend zijn zal u dit schriftelijk gemeld worden.

Aanmeldingen voor vormselvoorbereiding 2019 kunnen tot uiterlijk 5 december 2018 plaatsvinden. Momenteel is er nog ruimte in de groep dus blijft het formulier tot het einde van dit jaar 2018 open staan. Aanmeldformulieren liggen ook achter in de kerk.

Vul het formulier hieronder zo volledig mogelijk in: