Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Gezamenlijke voorbereidingen sacramenten

Het pastoresteam van de federatie Rotterdam Rechter Maasoever (RRM) heeft de catechetische activiteiten gebundeld.  Voor de kerken die deze federatie RRM vormen (Kathedraal, de Maria-, Johannes- en Bernadetteparochie) vinden deze activiteiten plaats onder de naam “Laurentiushuis”. Een van deze catechetische projecten is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding.

 

Huwelijksvoorbereiding: op tijd beginnen

Voor mensen van de parochies binnen de federatie die willen trouwen is er – naast de gesprekken met de pastoor die het huwelijk inzegent – een cyclus van twee gezamenlijke voorbereidingsavonden onder leiding van pastoraal werker Gerda Martens.

Ook als u bijvoorbeeld in het buitenland of buiten de Lambertuskerk voor de RK-Kerk wilt trouwen,  dient u deze gezamenlijke huwelijksvoorbereiding te volgen. De liturgische voorbereidingsgesprekken dienen plaats te vinden met de priester die het huwelijk gaat inzegenen. 

Formulieren invullen

Bij het parochiesecretariaat worden alle gegevens van a.s. bruid en bruidegom genoteerd en doorgegeven aan de pastoor. Er wordt vervolgens een afspraak met de pastoor gepland, waarin o.a. de ‘Verklaring voor de kerkelijke huwelijkssluiting’ (Status liber) wordt doorgelopen en ingevuld. Ook wordt aangegeven wat uw bijdrage is. Beide aanstaande echtgenoten vragen bij de parochie waar zij gedoopt zijn, een recent doopbewijs aan en geven deze door aan de pastoor.

Huwelijkscatechese

De bijeenkomsten vinden plaats in de Parochiezaal bij de Kathedraal van 20.00 tot 22.00 uur. Na aanmelding ontvangt u hiervoor een uitnodiging. De kosten voor deze voorbereidingsavonden bedragen € 20,- te betalen op de eerste bijeenkomst.

Data

2018:

Cyclus III: donderdag 31-05 èn donderdag 21-06

Cyclus IV: donderdag 05-07 en donderdag 09-08

Cyclus V: donderdag 30-08 en donderdag 11-10

Cyclus VI: donderdag 08-11 en donderdag 13-12

Beide avonden dienen door beide aanstaande echtgenoten gevolgd te worden.

Op tijd aanmelden

Het is van groot belang dat u op tijd, dat wil zeggen ongeveer een jaar van te voren, bij ons kenbaar maakt over uw huwelijksplannen. De voorbereiding is  niet alleen het maken van afspraken op welke dag wat plaats gaat vinden, ook moeten er formulieren ingevuld worden waarvoor informatie ingewonnen moet worden. Verder kunnen andere bruidsparen u misschien vóór zijn en daarom is het ook van belang om op tijd de kerk te reserveren en afspraken te maken met de priester die het huwelijk in zal zegenen. De pastoor van de Lambertuskerk zal om toestemming gevraagd moeten worden wanneer het uw wens is wanneer een priester "van buiten" het huwelijk zal gaan inzegenen.

Klik op de afbeelding voor meer informatie over het kerkelijk huwelijk.
Deze boekjes zijn ook achter in de kerk te vinden en kunt u mee naar huis nemen.
Voor meer informatie over de andere sacramenten, kunt u hier verder lezen....

Meer informatie en contact

Voelt u zich thuis in onze parochie en komt u regelmatig de missen met ons meevieren? Maakt u zich bij ons bekend als u nog niet bent ingeschreven als parochiaan. U kunt zich hier aanmelden en het formulier verzenden.                  

Kerkelijk huwelijk: de regels

Om u bijtijds goed te informeren raden wij u aan naar de website van het bisdom Den Bosch te gaan, hier staat puntsgewijs de gang van zaken omtrent het kerkelijk huwelijk uitgelegd. Volg deze link om verder te gaan...

Wilt u iemand spreken en zo meer informatie over het kerkelijk huwelijk verkrijgen of heeft u vragen hierover? Mail naar: secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl of bel op dinsdag-, of vrijdagochtend tussen 9:30-12:00 uur met het parochiesecretariaat 010-412 36 90.

Kom op tijd met uw aanmelding want vol=vol en dan moet er worden opgeschoven naar een volgende cyclus.

 

Huwelijksvoorbereiding in het bisdom

Onderstaande cursussen zijn niet bedoeld als een vervanging van de huwelijksvoorbereiding in de parochies maar bieden een belangrijke praktische en inhoudelijke aanvulling erop. Inhoudelijk is de cursus weliswaar gebaseerd op de Premarriage en Marriage Course van Alpha Nederland, maar er is wel degelijk sprake van een gedegen voorbereiding op het huwelijk als sacrament. De voorbereiding op de huwelijksviering zelf blijft voorbehouden aan de parochie i.c. voorganger.

 

 Premarriage Course
 Voor stellen die zich voorbereiden op hun huwelijk of  er over denken te gaan trouwen en op een leuke en  inhoudelijke manier willen bouwen aan een blijvende  relatie. De inleidingen zijn gebaseerd op christelijke  uitgangspunten, vanuit de Traditie van de katholieke  Kerk. De cursus is heel praktisch en waardevol voor  ieder stel, met of zonder christelijke achtergrond.

 

 

 

 

 

De Marriage Course bestaat uit 7 bijeenkomsten en vaak nog een feestelijke slotavond. De cursus is voor stellen die getrouwd zijn of al langere tijd samenwonen. Een bijeenkomst is eigenlijk een avondje uit met een maaltijd en tijd voor elkaar. Na het diner volgt een inleiding, die een aantal keren stopt om er met z’n tweeën over door te praten. Een werkboekje helpt daarbij. Niets hoeft met andere stellen gedeeld te worden.


Klik op onderstaande afbeelding of onderstaande link voor meer informatie op de website van bisdom Rotterdam

  https://www.bisdomrotterdam.nl/roeping/huwelijk-en-gezin-roeping/pre-marriage-course