Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Huwelijksvoorbereiding in 2019

De huwelijksvoorbereiding in de federatie RRM is veranderd in 2019. Hieronder de beschrijving van de pre-marriage- en de marriagecourse. De pre-marriagecourse is voor stellen die voornemens zijn om te gaan trouwen en niet of nog maar kort samenwonen. De marriagecourse is voor stellen die al langere tijd samenwonen en gehuwden en willen werken aan een sterke en blijvende relatie.

Meer informatie over de cursussen in 2019 kunt u op deze website vinden en op de website van het bisdom Rotterdam, zie link hieronder. Onderstaande tekst is de algemene informatie over de beide cursussen.

(Pre-)Marriage course

De (Pre-)Marriage Course is voor alle aanstaande echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie. Tijdens de cursus ga je, in een ontspannen sfeer, met zijn tweeën in gesprek over wat echt belangrijk is voor je relatie, en je verwachtingen voor de toekomst. De cursus is herkenbaar, eerlijk en opbouwend - en met een flinke scheut humor.

(Pre-)Marriage Course

Deze cursus wordt gegeven in acht avonden. De kosten bedragen € 200 per echtpaar. Voor jonge paren (t/m 23 jaar) voor wie het cursusgeld een hindernis zou zijn om deel te nemen, kan het bisdom de cursuskosten subsidiëren. Je betaalt naar draagkracht. (Het bisdom subsidieert tot maximaal € 150, je betaalt dan € 50). De eerste avond bestaat uit een inleiding en gesprek over de betekenis van het sacrament van het huwelijk. Beide cursussen behandelen daarna praktische onderwerpen die in het huwelijk een belangrijke rol spelen:

 • Communicatie: praten en luisteren
 • Toewijding: tijd voor elkaar nemen
 • Gezonde familierelaties: omgaan met ouders en schoonouders
 • Conflicten oplossen: omgaan met boosheid, elkaars verschillen ontdekken en elkaar vergeven
 • Liefde in actie: de vijf talen van de liefde
 • Liefde levendig houden: vriendschap en seksualiteit
 • Gedeelde doelen en waarden
 • Gelijkwaardigheid en verbondenheid

Elke cursusavond begint met een complete en sfeervolle maaltijd, met zijn tweeën aan een eigen tafel. Na het eten ga je aan de slag met het thema van de avond. Na een kort, inspirerend verhaal, waar alle deelnemers tegelijk naar luisteren, praat elk paar er getweeën over door. Geen vraag blijkt te gek om te stellen… en om serieus te bespreken. Het cursusmateriaal helpt daarbij. Alles wat wordt besproken blijft onder elkaar.

Aanmelden

Je kunt je als echtpaar aanmelden via deze of onderstaande link:

www.bisdomrotterdam.nl/roeping/huwelijk-en-gezin-roeping/pre-marriage-course. Meld je zo vroeg mogelijk aan. Na aanmelding ontvang je per e-mail meer informatie.

Locatie en data voorjaar 2019:
11 januari,
25 januari, 8 februari, 22 februari, 8 maart en 22 maart, telkens op vrijdagavonden, van 18.00 uur tot 22.00 uur.
Locatie: HH. Laurentius en Elisabeth kathedraal | Mathenesserlaan 305 | 3021 HK, Rotterdam

Tot slot

 • Neem als aanstaand echtpaar zo snel mogelijk contact op met het parochiesecretariaat om de parochiële huwelijksvoorbereiding in gang te zetten, waaronder de voorbereiding van de kerkelijke viering
 • Mocht het cursusbedrag een hindernis vormen om deel te kunnen nemen, geef dit dan a.u.b. aan op het aanmeldformulier
 • Het cursusbedrag is inclusief cursusmateriaal, welkomstdrankjes, een sfeervolle, complete avondmaaltijd aan het begin van elke avond en koffie, thee, koek, etc.

Voor inhoudelijke vragen over de (Pre-)Marriage-course kunt u terecht bij vicaris-generaal Tjeerd Visser t.visser@bisdomrotterdam.nl  www.bisdomrotterdam.nl

 
Klik op onderstaande afbeelding of onderstaande link voor meer informatie op de website van bisdom Rotterdam

  https://www.bisdomrotterdam.nl/roeping/huwelijk-en-gezin-roeping/pre-marriage-course

Huwelijksvoorbereiding in de kerk

Behalve de hierboven genoemde gezamenlijke voorbereiding, vindt er een huwelijksvoorbereiding plaats door een lid van het pastoresteam van de federatie Rotterdam Rechter Maasoever (RRM) of door een priester van buiten de parochie. Deze gesprekken vinden plaats met de pastoor/priester/diaken die het huwelijk inzegent.


Ook als u bijvoorbeeld in het buitenland of buiten de Lambertuskerk voor de RK-Kerk wilt trouwen, dient u de hierboven genoemde gezamenlijke huwelijksvoorbereiding door het bisdom georganiseerd, te volgen. De liturgische voorbereidingsgesprekken dienen plaats te vinden met de priester die het huwelijk gaat inzegenen. 

Formulieren invullen

Bij het parochiesecretariaat worden alle gegevens van a.s. bruid en bruidegom genoteerd en doorgegeven aan de pastoor. Er wordt vervolgens een afspraak met de pastoor gepland, waarin o.a. de ‘Verklaring voor de kerkelijke huwelijkssluiting’ (Status liber) wordt doorgelopen en ingevuld. Ook wordt aangegeven wat uw bijdrage is. Beide aanstaande echtgenoten vragen bij de parochie waar zij gedoopt zijn, een recent doopbewijs aan en geven deze door aan de pastoor.

Op tijd aanmelden

Het is van groot belang dat u op tijd, dat wil zeggen ongeveer een jaar van te voren, bij ons kenbaar maakt over uw huwelijksplannen. De voorbereiding is  niet alleen het maken van afspraken op welke dag wat plaats gaat vinden, ook moeten er formulieren ingevuld worden waarvoor informatie ingewonnen moet worden. Verder kunnen andere bruidsparen u misschien vóór zijn en daarom is het ook van belang om op tijd de kerk te reserveren en afspraken te maken met de priester die het huwelijk in zal zegenen. De pastoor van de Lambertuskerk zal om toestemming gevraagd moeten worden wanneer het uw wens is wanneer een priester "van buiten" het huwelijk zal gaan inzegenen.

Klik op de afbeelding voor meer informatie over het kerkelijk huwelijk.
Deze boekjes zijn ook achter in de kerk te vinden en kunt u mee naar huis nemen.
Voor meer informatie over de andere sacramenten, kunt u hier verder lezen....

Meer informatie en contact

Voelt u zich thuis in onze parochie en komt u regelmatig de missen met ons meevieren? Maakt u zich bij ons bekend als u nog niet bent ingeschreven als parochiaan. U kunt zich hier aanmelden en het formulier verzenden.                  

Kerkelijk huwelijk: de regels

Om u bijtijds goed te informeren raden wij u aan naar de website van het bisdom Den Bosch te gaan, hier staat puntsgewijs de gang van zaken omtrent het kerkelijk huwelijk uitgelegd. Volg deze link om verder te gaan...

Wilt u iemand spreken en zo meer informatie over het kerkelijk huwelijk verkrijgen of heeft u vragen hierover? Mail naar: secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl of bel op dinsdag-, of vrijdagochtend tussen 9:30-12:00 uur met het parochiesecretariaat 010-412 36 90.

 Pre-Marriage Course
 Voor stellen die zich voorbereiden op hun huwelijk of  er over denken te gaan trouwen en op een leuke en  inhoudelijke manier willen bouwen aan een blijvende  relatie. De inleidingen zijn gebaseerd op christelijke  uitgangspunten, vanuit de Traditie van de katholieke  Kerk. De cursus is heel praktisch en waardevol voor ieder stel, met of zonder christelijke achtergrond.

 

 

De Marriage Course bestaat uit 7 bijeenkomsten en vaak nog een feestelijke slotavond. De cursus is voor stellen die getrouwd zijn of al langere tijd samenwonen. Een bijeenkomst is eigenlijk een avondje uit met een maaltijd en tijd voor elkaar. Na het diner volgt een inleiding, die een aantal keren stopt om er met z’n tweeën over door te praten. Een werkboekje helpt daarbij. Niets hoeft met andere stellen gedeeld te worden.