Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Gezamenlijke voorbereiding ontvangen van sacramenten

Het pastoresteam heeft catechetische activiteiten in de federatie gebundeld. Deze activiteiten vinden plaats onder de naam “Laurentiushuis”. Op dit moment worden de activiteiten vooral in de parochiezaal van de kathedraal georganiseerd.

Een van de catechetische projecten is de cursus voor katholieke geloofsvorming: basiscursus katholiek geloven

 

Basiscursus katholiek geloven

Deze cursus is bestemd voor:

- mensen die katholiek willen worden;

- katholieken die wel gedoopt zijn maar nog geen andere sacramenten (Vormsel, Communie) hebben ontvangen;

- katholieken die zich graag systematisch in hun geloof willen verdiepen.

De cursus wordt jaarlijks gegeven en begint met het meevieren van de eucharistieviering van Aswoensdag in de kathedraal. Er zijn vervolgens 10 maandelijkse bijeenkomsten op de derde donderdag van de maand.

De nieuwe cursus start op Aswoensdag op 6 maart 2019 en loopt tot Pasen 2020.

Voor degene die zich aan willen melden voor cursusjaar 2019-2020 dient u zich vóór 21 februari 2019 aan te melden. De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de parochiezaal van de kathedraal.

De kosten voor deze cursus bedragen € 25.-.

 

Belangstelling?

Wie belangstelling heeft voor de cursus 2019 kan zich bij het parochiesecretariaat opgeven tot uiterlijk 20 februari 2019. Eerst wordt er een afspraak met de pastoor gemaakt voor een inleidend gesprek. Het programma gaat van start op Aswoensdag 2019 en loopt tot en met Pasen 2020.

Meer informatie en contact

Indien u al katholiek bent is het dienstig dat u wel ingeschreven en bekend bent in de parochie. U kunt zich hier aanmelden en het formulier verzenden. Indien u (nog) niet katholiek bent, neem dan eerst even contact op met het secretariaat over de verdere gang van zaken omtrent het aanmelden. 

Meer informatie over de katholieke kerk etc. vindt u op deze pagina...

Wilt u deelnemen aan of wilt u meer informatie over een van bovenstaande bijeenkomsten kunt u terecht bij

het parochiesecretariaat H. Lambertuskerk: 010 - 412 36 90

of per e-mail: catechese@lambertuskerk-rotterdam.nl