Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Agenda vieringen algemeen

Vieringen door de week
Dagelijks (ma t/m za)  09:00 uur  Eucharistieviering Lees hier verder voor wijzigingen in het vieringenrooster...
Elke 3e zaterdag   16:00 - 16:30 uur   Uitstelling van het Allerheiligste - stille aanbidding -
aansluitend Vesperviering

Donderdag           21:00 uur  Oecumenisch avondgebed

Weekend

Zaterdag              09:00 uur  Eucharistieviering

Kerk Open           09:30-13 uur   Kerk Open voor bezichtiging en/of gebed. Vrijwilligers zijn aanwezig voor vragen of anderszins.

Zaterdag              19:00 uur  Vooravondmis met zang

Zondag                10:00 uur  Hoogmis met parochieel zangkoor, crèche gelegenheid & kinderwoorddienst 
Laatste zondag van de maand behalve anders is aangegeven: gezinsmis & kinderactiviteiten, waarna koffiedrinken in het Parochiehuis

                            12:00 uur   Eucharistieviering

Biechtgelegenheid: op afspraak en op zaterdag voor de mis van 19:00 uur.

Confession: is possible in English and also in Italian.

Let the sacristan know that you want to confess; come half an hour before the Mass  (weekdays - 8:30H or weekends at sat. 18:30 sun. 09:30 - 11:30H). You don't have to make an appointment.

Sunday readings are available during the weekend masses. 

Chrismamis in de kathedraal
28 maart 19.30 uur

Op 28 maart 2018 wordt in de HH. Laurentius en Elisabeth kathedraal in Rotterdam de Chrismamis gevierd. In de Chrismamis zegent de bisschop de olie voor de geloofsleerlingen en de olie voor de zieken. De olie van de geloofsleerlingen is bestemd voor degenen die zich voorbereiden op het doopsel. De olie voor de zieken is om degenen te zalven die ernstig ziek zijn of door ouderdom zeer verzwakt. In de Chrismamis wijdt de bisschop het heilig Chrisma. Het heilig Chrisma ontvangen de dopelingen na het doopsel en hiermee worden de vormelingen gezalfd.

19.30 uur (18.30-19.15 uur gelegenheid tot het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening)
HH. Laurentius en Elisabeth kathedraal | Mathenesserlaan 307 | Rotterdam

Meer informatie: volg deze link.

 

 

Overzicht vieringen en activiteiten