Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Begraafplaats naast de Lambertuskerk

Geregeld komen mensen onze begraafplaats bezoeken: toevallige voorbijgangers, bezoekers van Kerk Open, mensen die op zoek zijn naar het graf van (verre) familie of zelfs gewone parochianen.

“Wat jammer toch!” is vaak de reactie bij het zien van de overwoekerde graven en van de vele omgevallen of gebroken grafstenen.

Gedenkplaats

 

Enerzijds zou deze bijzondere, historische plek in stand gehouden moeten worden, met respect voor de overledenen die hier begraven liggen. Anderzijds zou een plaats ingericht kunnen worden waar mensen hun dierbare overledenen kunnen gedenken.

Een plek waarop as kan worden uitgestrooid, met een gedenksteen, waarop de namen van de overledenen worden vermeld zou aan deze behoefte tegemoet kunnen komen.

Tegenwoordig kiest een groot deel van de Nederlandse bevolking ervoor om gecremeerd te worden, ook in katholieke kringen. Het uitstrooien van de as op een toepasselijke plaats komt steeds meer in gebruik.

 

 

Er ligt nu een plan om de grafmonumenten te restaureren en een gedeelte van de begraafplaats in te richten als strooiveld: crematie komt meer en meer in gebruik, ook in rooms-katholieke kring. Door het plaatsen van een gedenksteen met de namen van de overledenen is er dan een plek waar mensen hun dierbaren kunnen gedenken.

Oproep

Wij zijn op zoek naar mensen die dit project willen ondersteunen.  Zowel de geschiedkundig inhoudelijke kant met verhalen over de mensen die hier begraven liggen, als de financiële kant. Het is duidelijk dat de parochie de kosten voor het herstellen van de grafmonumenten en voor de inrichting van een plek met gedenksteen niet zomaar kan betalen.

 

U kunt contact opnemen met het secretariaat, Lambertuskerk, Hoflaan 121, 3062 JE Rotterdam (tel.: 010-4123690; e-mail:secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl 

Register van namen op de grafstenen

Inmiddels hebben vrijwilligers van de Lambertuskerk een overzicht samengesteld en de begraafplaats in een overzicht ingedeeld, zie de afbeelding hiernaast. Klik op deze afbeelding of volg deze link naar het overzicht met de namen die op de grafstenen gevonden zijn.

 

Openingstijden

U kunt de begraafplaats bezoeken op zaterdagochtend tussen 9:30 - 13:00 uur wanneer de Kerk Open is voor stil gebed, een kaars opsteken of voor bezichtiging. Er zijn vrijwilligers aanwezig om u de weg te wijzen en uw eventuele vragen (waar mogelijk) te beantwoorden. In de zomermaanden is er bij goed weer koffiedrinken in de tuin na de Hoogmis van 10:00 uur. Ook dan is de begraafplaats te bezoeken.