Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Eerste Heilige Communie

Jaarlijks worden in de Lambertuskerk kinderen voorbereid op hun eerste Heilige Communie.

Voor de eerste H.Communie komen in aanmerking jongens en meisjes vanaf de 4e groep van de basisschool. De viering van de eerste H.Communie wordt gehouden op de tweede zondag van Pasen (beloken Pasen) en wel op zondag 28 april 2019.

Zoals het nu eruit ziet worden de aangemelde kinderen en hun ouders op zondagmiddag 9 december 2018 van 14:00 - 16:00 uur voor een kennismaking verwacht, waarbij zij ook materialen ter voorbereiding meekrijgen.

Op zondag 9 december wordt de inmiddels zeer succesvolle opzet van het communieproject uitgelegd. Er wordt namelijk een parallelprogramma (verdiepingsprogramma) voor ouders georganiseerd waar al vele ouders u enthousiast in zijn voorgegaan. Lees hierover meer via deze of onderstaande link.
De bijeenkomst op 9 december vervangt de eerste ouderavond en is verplicht voor alle ouders én kinderen.

Wanneer de eerste voorbereidings bijeenkomst gaat plaatsvinden leest u later in het jaar op deze pagina. De voorbereidingslessen vinden plaats tijdens en na de 10 uur mis op zondag.

Aanmeldingen kunnen plaatsvinden vanaf het nieuwe seizoen (september) tot uiterlijk 5 december 2018.
Ouders die hun kind(eren) hebben opgegeven krijgen na de sluitingsdatum van 5 december bericht over precieze data en tijden.

Bij de aanmelding dient u een uittreksel uit het doopregister van de kerk waar uw kind gedoopt is mee te sturen.


Link naar:

Parallelprogramma voor ouders van communicanten en vormelingen