Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Eerste Heilige Communie

 

Jaarlijks worden in de Lambertuskerk kinderen voorbereid op hun eerste Heilige Communie.

Voor de eerste H.Communie komen in aanmerking jongens en meisjes vanaf de 4e groep van de basisschool. De viering van de eerste H.Communie wordt gehouden op de tweede zondag van Pasen (beloken Pasen) en wel op zondag 8 april 2018.

De aanmeldingen kunnen tot en met 5 december 2017 plaatsvinden.

De aangemelde kinderen en hun ouders worden op zondagmiddag 10 december van 14:00 - 16:00 uur voor een kennismaking verwacht, waarbij zij ook materialen ter voorbereiding meekrijgen.

Op zondag 10 december wordt de nieuwe succesvolle opzet van het communieproject uitgelegd. Er zal namelijk een parallelprogramma (verdiepingsprogramma) voor ouders georganiseerd worden.
De bijeenkomst op 10 december vervangt de eerste ouderavond en is verplicht voor alle ouders én kinderen.

Vanaf 7 januari 2018 vinden de voorbereidingslessen plaats tijdens en na de 10 uur mis.

Aanmelden is niet meer mogelijk. Ouders die hun kind(eren) hebben opgegeven krijgen na de sluitingsdatum van 5 december bericht over precieze data en tijden.

Bij de aanmelding dient u een uittreksel uit het doopregister van de kerk waar uw kind gedoopt is mee te sturen.