Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Eerste Heilige Communie

Jaarlijks worden in de Lambertuskerk kinderen voorbereid op hun eerste Heilige Communie.

Voor de eerste H.Communie komen in aanmerking jongens en meisjes vanaf de 4e groep van de basisschool. De viering van de eerste H.Communie wordt gehouden op de tweede zondag van Pasen (beloken Pasen) dit jaar op zondag 28 april 2019.

In 2020 is de EHC-viering op Beloken Pasen op zondag 19 april.

 

Aanmelden voor 2020

De aanmeldingstermijn is uitgebreid, vanaf heden kunt u uw kind aanmelden voor de voorbereiding op de eerste heilige Communie 2020. De uiterste aanmelddag is op zondag 27 oktober 2019. Op zondagmiddag 10 november 2019 is de kennismakingsbijeenkomst gepland van 14:00-16:00 uur. Hierbij krijgen u en uw kind materialen mee ter voorbereiding op het ehc-project.

Op zondag 10 november wordt de inmiddels zeer succesvolle opzet van het communieproject uitgelegd. Er wordt namelijk een parallelprogramma (verdiepingsprogramma) voor ouders georganiseerd waar al vele ouders u enthousiast in zijn voorgegaan. Lees hierover meer via deze of onderstaande link.
De bijeenkomst op 10 november vervangt de eerste ouderavond en is verplicht voor alle ouders én kinderen.

Wanneer de eerste voorbereidings bijeenkomst gaat plaatsvinden leest u later in het jaar op deze pagina. De voorbereidingslessen vinden plaats tijdens en na de 10 uur mis op zondag.

Aanmeldingen kunnen plaatsvinden vanaf heden tot uiterlijk 27 oktober 2019.
Ouders die hun kind(eren) hebben opgegeven krijgen na de sluitingsdatum bericht over precieze data en tijden.

Bij de aanmelding dient u een uittreksel uit het doopregister van de kerk waar uw kind gedoopt is mee te sturen.


Link naar:

Parallelprogramma voor ouders van communicanten en vormelingen