Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Geboorte van uw kindje

Is er in uw gezin een kindje geboren? Geef deze geboorte dan door aan het parochiesecretariaat of stuur een geboortekaartje. Gemeentes geven namelijk geen geboortes door aan de afzonderlijke kerken, dus u zult zelf de wijzigingen in de gezinssamenstelling door moeten geven.

Gezamenlijke voorbereiding ontvangen van sacramenten

Het pastoresteam van de federatie Rotterdam Rechter Maasoever (RRM) heeft de catechetische activiteiten gebundeld.  Voor de kerken die deze federatie RRM vormen (Kathedraal, de Maria-, Johannes- en Bernadetteparochie) vinden deze activiteiten plaats onder de naam “Laurentiushuis”. Op dit moment worden de activiteiten vooral in de Parochiezaal van de kathedraal georganiseerd. Eén van deze is de doopvoorbereiding. U dient zich tot uw eigen locatiesecretariaat te wenden voor aanmelden bij deze voorbereiding.

Doopvoorbereiding 

De doopvoorbereiding bestaat uit twee bijeenkomsten: een catechetische over de betekenis van het doopsel en een liturgische over de doopviering.

De gezamenlijke catechetische voorbereidingsbijeenkomst is er voor de ouders en – indien mogelijk de peetouders – van kinderen die in de federatie RRM worden gedoopt. Uitwisseling van eigen geloofservaringen en de gelovige opvoeding van de kinderen staan centraal. Daarnaast krijgen ouders uitleg over het sacrament van het doopsel. De avond wordt begeleid door pastoraal werker Gerda Martens.

Naast deze catechetische bijeenkomst hebben ouders een gesprek met de pastoor die het doopsel toedient, waarin de liturgie van de doop wordt besproken. Tijdens dat gesprek met de pastoor worden de datum en de plaats waar het doopsel wordt toegediend afgesproken.

De catechetische doopvoorbereiding vindt maandelijks plaats op een maandagavond halverwege de maand in de Parochiezaal van de kathedraal HH Laurentius en Elisabeth, ingang Robert Fruinstraat van 20.00 tot 22.00 uur. De kosten van deze avond zijn € 10,- contant te betalen op de avond zelf.

Let op! de aanmelding moet minimaal een maand vóór de eerste dag van de maand bij ons binnen zijn. Als een groep vol is moet er uitgeweken worden naar de volgende maand want: vol=vol.

Data in 2019

maandag 11 maart
maandag 01 april
maandag 13 mei
maandag 17 juni
maandag 1 juli

Voor wie?

Deze doopvoorbereiding is voor parochianen die in de parochieadministratie staan ingeschreven.

Indien u regelmatig de Mis bezoekt, zich betrokken weet en thuis voelt in de Lambertuskerk maar nog niet staat ingeschreven in de parochieadministatie, meldt u zich dan aan via het formulier dat achter in de kerk ligt.  U kunt zich ook aanmelden via het websiteformulier...

Wilt u uw kind laten dopen, of wilt u meer informatie over bovenstaande bijeenkomsten, neem contact op met het parochiesecretariaat van de Lambertuskerk: 010 - 412 36 90 op dinsdag- en vrijdagochtend tussen 9:30-12:30 uur of per e-mail: secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl

Alle aanmeldingen lopen via het (eigen) parochiesecretariaat.

Voor meer informatie over het sacrament van het Doopsel kunt onderstaande link volgen. Klik op de afbeelding hiernaast om het boekje over het doopsel te downloaden.

Mgr. Van den Hende heeft verschillende brochures geschreven over de verschillende sacramenten.

Lees hier verder voor meer achtergrond informatie over de verschillende sacramenten, waar het doopsel er een van is.

 

Klik op de afbeelding voor download doopselboekje mgr. Van den Hende

 

 

Dopen oudere kinderen

 

Met enige regelmaat komt het verzoek van parochianen binnen om hun kinderen in de leeftijd tussen 3 en 12 jaar alsnog te dopen. Kinderen in bovengenoemde leeftijdscategorie moeten op dit sacrament voorbereid worden. In de Lambertuskerk is inmiddels, speciaal voor kinderen vanaf 5 jaar een voorbereiding ontwikkeld. Bij voldoende aanmeldingen wordt een groep gestart. Verder adviseren wij u de geloofsopvoeding thuis te intensiveren door het dagelijks lezen uit de kinderbijbel, met elkaar bidden en door wekelijks naar de kerk gaan: tijdens de mis van 10 uur is er kinderwoorddienst waar speciaal voor kinderen het evangelie wordt uitgelegd.

Kinderen tussen 7 en 12 jaar die nog niet gedoopt zijn kunnen zich aanmelden voor de eerste heilige Communievoorbereiding en halverwege het voorbereidingstraject worden de kinderen gedoopt, waarna zij vervolgens met de groep op Beloken Pasen de eerste heilige Communie zullen ontvangen.

Wilt u uw kind ook laten dopen, neem dan contact op met het parochiesecretariaat 010-4 12 36 90 of kinderen@lambertuskerk-rotterdam.nl.