Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Geloofsverdieping in de Lambertuskerk Rotterdam

Geloofsverdieping in de Lambertuskerk Rotterdam - slider_hoogaltaar_vanaf_koor

Voor het ontvangen van de verschillende initiatie sacramenten (de sacramenten om in de katholieke kerk opgenomen te worden) zoals het doopsel, eucharistie (communie) en vormsel worden de ouders en kinderen hierop voorbereid. Voor het ontvangen van het doopsel worden de ouders uitgenodigd deel te nemen aan de gezamenlijke doopcatechese in de federatie RRM waar de Lambertuskerk onderdeel van uitmaakt. Bij de voorbereiding op de eerste heilige communie en het vormsel krijgen de kinderen een voorbereidende catechese en ook de ouders worden uitgenodigd een parallelprogramma te volgen waarbij geloofsverdieping op alle vlakken van het katholieke geloof aan de orde komen.
Voorbereiding op het huwelijk vindt deels plaats in de federatie RRM en deels bij de priester die het huwelijk gaat inzegenen.

De Lambertuskerk in Rotterdam biedt voor jong en wat ouder verschillende catechetische projecten.

Alpha

Alpha-cursus

LambertusCaFE

Geloofsavonden voor volwassenen

RK2j

 

Pagina's

Nieuws

Google pagina's

  • Lambertuskerk Rotterdam Kralingen

    Welkom bij de rooms katholieke Lambertuskerk in Rotterdam Kralingen.
  • Kinderen in de Lambertuskerk Rotterdam

    In de Lambertuskerk worden er gedurende en aan het kerkelijk jaar gelinkt veel kinderactiviteiten georganiseerd. Adventsprojecten, kerstspel, vastenproject, Maria/rozenkrans projecten in mei en oktober, de voorbereidingen op eerste heilige Communie en Vormsel en natuurlijk de kinderactiviteiten tijdens het Lambertusfeest. Door het jaar heen is er een wekelijkse kinderwoorddienst en maandelijks een gezinsmis.
  • Vastenproject Kinderen geven aan Kinderen

    In het vastenproject of vastenactie van de Lambertuskerk speciaal georganiseerd voor kinderen, worden voor minder bedeelde kinderen in achterstandswijken dozen gevuld. Dit gebeurd in de 40-dagentijd, de voorbereidingstijd op Pasen.