Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Wat is een misintentie

Katholieke gelovigen kennen het gebruik om aan de priester een geldelijke gave of misstipendium te geven voor een misintentie. Dit betekent dat op een bepaalde datum voor die intenties de eucharistieviering wordt opgedragen.

 

Geschiedenis

Het gebruik van het misstipendium vindt zijn oorsprong in de liturgie zelf. Bij het gereedmaken van de gaven (de offerande) in de eucharistieviering brachten de gelovigen hun gaven (aanvankelijk in natura en later in geld) naar voren. Deze offergaven, als teken van het persoonlijk deelnemen aan de eucharistieviering, van het delen in de zelfgave van Christus, waren bestemd voor het werk van de kerk, de zorg voor de behoeftigen en voor het levensonderhoud van de priester.

 

De afdracht van het misstipendium is dus deelnemen aan de gaven, voorafgaand aan de eucharistieviering. Zo heeft deze geldelijke gave een eigen liturgische betekenis die te onderscheiden is van de geldelijke gaven in andere liturgische vieringen, zoals de communieviering of de kerkelijke getijden. In de misintentie willen wij door ons gebed de persoon of de zaak die ons lief is, laten delen in de geestelijke vruchten, Gods genadegaven, van de eucharistieviering.

 

Via de pagina Misintentie opgeven kunt u uw eigen intenties aan ons doorgeven.