Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

De Lambertuskerk...

een plek om tot jezelf te komen

of juist anderen te ontmoeten.

Waar je een luisterend oor vindt

en stilte om te bezinnen.

Een plek om te vieren en te geloven.

Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt.

Waar mensen voor je bidden

en klaar staan met praktische steun, of je nu lid bent of niet.

Waar we samen een kerkgemeenschap vormen en geven aan anderen.

Dankzij uw bijdrage kan de Lambertuskerk voortbestaan!

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2019 zijn in volle gang! Doet u ook mee voor uw kerk?

Kerk zijn we samen

Kerkbalans 2019: Vanaf medio januari gaan we van start met de jaarlijkse actie Kerkbalans. Eigenlijk duurt de actie Kerkbalans het gehele jaar door, omdat uw bijdrage het gehele jaar door zeer welkom en hard nodig zijn.
Uw bijdrage voor uw Lambertuskerk is nodig om onze kerkgemeenschap in stand te houden en nieuwe activiteiten te ontwikkelen. De Lambertuskerk blijft in beweging om een actieve geloofsgemeenschap te zijn voor jong tot oud:

 • Waar wij elkaar ontmoeten in de doordeweekse- en zondagsvieringen en bemoediging en inspiratie ervaren door de verkondiging van het goede nieuws van de Bijbel;
 • Om onze kerk een geloofsgemeenschap te laten zijn waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd – vaste bezoeker of passant - terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor.

Geef daarom aan de Lambertuskerk. Zodat deze kerk kan blijven bestaan en er ook zijn voor anderen. Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen.

In 2017

Op de foto hieronder: door uw gift was het mogelijk om tijdens de Allerzielenviering de kerkgangers (gratis) een kaarsje aan te laten steken voor hun eigen overleden dierbare(n), voor wie vervolgens
werd gebeden.

In 2018

De Lambertuskerk heeft bezoekers van zeer jong tot zeer oud; vitaal en hulpbehoevend; kortom: een zeer gemêleerde kerkgemeenschap. Voor alle leden van deze gemeenschap én die daarbuiten staan wij klaar en organiseren wij uiteenlopende activiteiten. Dit doen wij op verschillende zichtbare en soms ook onzichtbare manieren.
Enkele voorbeelden:

 • de serre van de pastorie heeft een hoognodige restauratie ondergaan;
 • doorlopende restauratie werkzaamheden aan het kerkgebouw;
 • reparaties aan het Maarschalkerweerdorgel;
 • wekelijkse kinderwoorddienst en andere projecten voor geloofsonderricht;
 • organisatie van grote (kinder-)diaconie projecten voor minder bedeelden in de advent en vasten;
 • speciale aandacht voor de zieken/ouderen die niet meer naar de kerk kunnen komen, hierbij worden ook kinderen betrokken voor de verbinding van jong en oud;
 • geloofsverdieping voor o.a. jongeren, speciaal voor ouders en in het algemeen voor alle andere belangstellenden;
 • in 2018 is er voor de kinderwerkers een adventsbijeenkomst georganiseerd, waar ontmoeting, verdieping, geloofsoverdracht en gemeenschapsopbouw hand in hand gingen;
 • en nog veel meer ... kijkt u rustig op deze website naar alle activiteiten in en om de Lambertuskerk.

Dit alles is mede mogelijk gemaakt door uw gulle gift! Op deze manier kunnen wij met elkaar deze kerkgemeenschap zo bruisend houden voor zeer jong tot en met zeer oud. Geeft u ook gul in 2019? Wederom zeer veel dank namens uw kerkgemeenschap!

Betaalmogelijkheden actie Kerkbalans

Hieronder volgt een uitleg van de verschillende mogelijkheden die u hebt om een bedrag aan de parochie over te maken zoals wij deze in de kerkbalansmailing hebben verwoord. Indien u een deze kerkbalansmailing wilt ontvangen stuur dan een mailtje naar secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl met uw naam en adresgegevens. Wij sturen u dan zo spoedig mogelijk deze informatie over de actie Kerkbalans 2018.

Acceptgiro

Regulier gebruik van de bijgevoegde acceptgiro. Deze mogelijkheid is voorlopig verlengd voor goede doelen. U kunt op het formulier boven de acceptgiro aangeven dat u vaker dan eenmalig zou willen geven. Als u in termijnen wilt schenken, dan stuurt u dit bovenste gedeelte naar ons secretariaat en zij zullen u dan vaker een acceptgiro sturen.

Machtiging voor automatische incasso

Het is onzeker wanneer de acceptgirokaart gaat verdwijnen; voor degenen die graag aan de kerk geven door middel van een eenvoudige handtekening, is er een tweede mogelijkheid. Via een machtiging van u kunnen wij een door u vastgesteld bedrag op een door u vastgestelde termijn van uw rekening incasseren. U kunt hier ten alle tijden wijzigingen in aanbrengen qua hoogte, frequentie en looptijd door dit aan ons door te geven; dan zorgen wij dat de wijziging(en) in de incasso worden doorgevoerd.

Een automatische incasso verstrekt u door middel van het invullen van het bijgaande (download hier) incassoformulier. U kunt hierop aangeven of u een eenmalige of een periodieke machtiging geeft.

Zelf overboeken via uw bank

Uiteraard is het niet verplicht de door ons aangeboden middelen te gebruiken, u kunt zelf vanuit uw persoonlijke bankomgeving een bedrag aan ons overmaken. Ook op deze wijze kunt u een eenmalige of periodieke betaling aan de Lambertuskerk doen op rekening nummer

IBAN:      NL90 ABNA 0500 0304 48 t.n.v. PAR ST LAMBERTUS

Anbi - Goede doelen

Onze kerk is een door de overheid erkende goede-doelen-organisatie (ANBI). Voor giften aan die goede doelen waaronder ook de Lambertuskerk valt, is er sinds 1 januari 2014 een nieuwe eenvoudigere regeling van kracht. 

ANBI nummer van de Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland​​ dat u kunt gebruiken is:

RSIN/Fiscaal nummer: 002609411

Schenken

Tenslotte wijzen we u op de mogelijkheid een bedrag te schenken. Omdat de Lambertuskerk erkend is als goed doel (ANBI-status) kan het voor u fiscaal aantrekkelijk zijn een schenking te doen. Deze mogelijkheid is per 1 januari 2014 vereenvoudigd. Schenkingen kunnen gedaan worden door middel van een formulier te downloaden via onze website:

 1. Op de pagina  Giften aan de lambertuskerk vindt u meer uitleg over de verschillende manieren om te schenken

 2. Op de bovengenoemde pagina vindt u ook een link naar de site van de belastingdienst voor een download van het benodigde formulier, zoals deze om een periodieke gift te regelen

 3. Meer informatie over schenken is te vinden via deze link: website van de belastingdienst

 

Persoonlijk advies

Wilt u met een vrijwilliger van de Lambertuskerk een persoonlijk gesprek om te bezien wat voor u de beste manier is, of wilt u een van de bovenstaande manieren uitgelegd krijgen, dan kunt u dit doorgeven aan het secretariaat. Een van onze vrijwilligers zal dan contact met u opnemen.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie

van vijf kerkgenootschappen, waaronder de RK Kerk. Al sinds 1973 doen zij een beroep op een financiële bijdrage. Uw bijdrage gaat naar de eigen kerkgemeenschap H. Lambertus. In alle vrijheid en bescheidenheid vraagt uw eigen plaatselijke kerk u om gul te geven.

U beslist zelf welke vrijwillige bijdrage u aan deze actie wilt geven, die overigens (deels) aftrekbaar is van de belastingen.

Voor meer informatie en/of hulp

Secretariaat H. Lambertuskerk

Hoflaan 121, 3062 JE Rotterdam

Tel. 010-4123690

secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl

www.lambertuskerk-rotterdam.nl