Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Actie Kerkbalans

Verbinding gevraagd!

Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Denk maar eens aan de ja-woorden die zo vaak klinken in de kerk. Woorden van een leven lang verbinden. Daar waar steeds meer mensen aandacht en steun nodig hebben, strekken wij onze handen naar hen uit.

De kerk is de plek waar God zich aan ons verbindt en, door ons, aan de wereld waarin wij leven.

En nu is het onze beurt om die geschiedenis van verbondenheid om te zetten in een toekomst. Om ervoor te zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en iedereen die in de toekomst op zoek gaat naar verbinding terecht kan in de kerk. In een maatschappij waarin steeds meer verwijdering lijkt te ontstaan, mogen wij als kerk de eenheid blijven zoeken. Daar waar steeds meer mensen eenzaam zijn, strekken wij onze handen naar hen uit. Zo verbinden we ons aan de maatschappij, aan elkaar en daarmee aan God.

Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor heeft de Lambertuskerk uw financiële bijdrage hard nodig. Het geld dat u geeft is een investering in de kerk van nu èn de kerk van morgen, in uzelf en in de generaties die nog komen.

De kerk kost geld. Het onderhoud van ons monumentale kerkgebouw, de verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten, missionaire projecten – allemaal kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten. Daarom is er Kerkbalans.

De Lambertuskerk organiseert bijvoorbeeld catechetische activiteiten voor kinderen, jongeren, een Alphacursus voor geïnteresseerden. Maar zorgt ook voor diaconieprojecten voor jong en oud, ver weg en dichtbij. Via onze website zorgen we dat mensen met de katholieke kerk in contact kunnen komen. Door betrokken te zijn in woord en daad bouwt u mee aan onze Lambertusgemeenschap.

U geeft om door te geven en weer te verbinden.

Betaalmogelijkheden
actie Kerkbalans

 Hieronder volgt een uitleg van de verschillende mogelijkheden die u hebt om een bedrag aan de parochie over te maken zoals wij deze in de kerkbalansmailing hebben verwoord. Indien u een deze kerkbalansmailing wilt ontvangen stuur dan een mailtje naar secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl met uw naam en adresgegevens. Wij sturen u dan zo spoedig mogelijk deze informatie over de actie Kerkbalans 2017.

Acceptgiro

Regulier gebruik van de bijgevoegde acceptgiro. Dit kan nog in 2017 en in 2018. Daarna is het gebruik van de acceptgiro niet meer mogelijk. U kunt op het formulier boven de acceptgiro aangeven dat u vaker dan eenmalig zou willen geven. Als u in termijnen wilt schenken, dan stuurt u dit bovenste gedeelte naar ons secretariaat en zij zullen u dan vaker een acceptgiro sturen.

Machtiging voor automatische incasso

De acceptgiro gaat over een paar jaar echt verdwijnen; voor degenen die graag aan de kerk geven door middel van een eenvoudige handtekening, is er een tweede mogelijkheid. Via een machtiging van u kunnen wij een door u vastgesteld bedrag op een door u vastgestelde termijn van uw rekening incasseren. U kunt hier ten alle tijden wijzigingen in aanbrengen qua hoogte, frequentie en looptijd door dit aan ons door te geven; dan zorgen wij dat de wijziging(en) in de incasso worden doorgevoerd.

Een automatische incasso verstrekt u door middel van het invullen van het bijgaande (download hier) incassoformulier. U kunt hierop aangeven of u een eenmalige of een periodieke machtiging geeft.

Zelf overboeken via uw bank

Uiteraard is het niet verplicht de door ons aangeboden middelen te gebruiken, u kunt zelf vanuit uw persoonlijke bankomgeving een bedrag aan ons overmaken. Ook op deze wijze kunt u een eenmalige of periodieke betaling aan de Lambertuskerk doen op rekening nummer

IBAN:      NL90 ABNA 0500 0304 48 t.n.v. PAR ST LAMBERTUS

Schenken

Tenslotte wijzen we u op de mogelijkheid een bedrag te schenken. Omdat de Lambertuskerk erkend is als goed doel (ANBI-status) kan het voor u fiscaal aantrekkelijk zijn een schenking te doen. Deze mogelijkheid is per 1 januari 2014 vereenvoudigd. Schenkingen kunnen gedaan worden door middel van een formulier te downloaden via onze website:


  1. Op de pagina  Giften aan de lambertuskerk vindt u meer uitleg over de verschillende manieren om te schenken

  2. Op de bovengenoemde pagina vindt u ook een link naar de site van de belastingdienst voor een download van het benodigde formulier, zoals deze om een periodieke gift te regelen

  3. Meer informatie over schenken is te vinden via deze link: website van de belastingdienst

 

 

Persoonlijk advies

Wilt u met een vrijwilliger van de Lambertuskerk een persoonlijk gesprek om te bezien wat voor u de beste manier is, of wilt u een van de bovenstaande manieren uitgelegd krijgen, dan kunt u dit doorgeven aan het secretariaat. Een van onze vrijwilligers zal dan contact met u opnemen.

 

 

Kerkbalans is een gezamenlijke actie

van vijf kerkgenootschappen, waaronder de RK Kerk. Al sinds 1973 doen zij een beroep op een financiële bijdrage. Uw bijdrage gaat naar de eigen kerkgemeenschap H. Lambertus. In alle vrijheid en bescheidenheid vraagt uw eigen plaatselijke kerk u om gul te geven.

U beslist zelf welke vrijwillige bijdrage u aan deze actie wilt geven, die overigens (deels) aftrekbaar is van de belastingen.

 

Voor meer informatie en/of hulp

Secretariaat H. Lambertuskerk

Hoflaan 121, 3062 JE Rotterdam

Tel. 010-4123690

secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl

www.lambertuskerk-rotterdam.nl

 

Nieuw logo voor de actie Kerkbalans 2018

Kerkbalans 2018

Inmiddels zijn de eerste voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2018 al in gang gezet. Daarom onze oproep: steunt u ons ook nog in 2017 in de actie Kerkbalans? We hebben uw hulp hard nodig om een actieve kerkgemeenschap te blijven. Daar zijn kosten mee gemoeid en deze kunnen wij goed gebruiken voor de vele activiteiten die wij in de Lambertus organiseren. Voor de verzorging, onderhoud en aankleding van ons kerkgebouw en de vieringen zijn veel middelen nodig.

U kunt ons daarbij helpen: geef gul aan uw kerkgemeenschap!

Alvast hartelijk dank, u zult er veel van terugzien!