Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Bekeerd en geraakt door een kerkgebouw

Onlangs is er in Engeland onder jongeren van 11 tot 18 jaar onderzoek gedaan naar de manier waarop ze met het geloof in aanraking kwamen: 13 % bleek belangstelling te hebben gekregen na bezoek aan een kerk of kathedraal. Ze werden geraakt door de ‘heiligheid van het gebouw’.

"In die kerk heb ik 'ja' gezegd, zonder dat ik alles begreep. Het was de unieke sfeer, de ruimte, de stilte. Ik voelde: hier gebeurt iets wat niet van vandaag is, iets wat van buiten deze wereld komt, van buiten de tijd. Het gebouw bracht dat over." Aan het woord is een nu 22-jarige jongeman. W. Houtman in ND 8-7-17

Een bezoekster van onze kerk, tijdens de Verborgen Tuinen dagen vertelde dat ze even moest bijkomen van de heel bijzondere ervaring die ze in de kerk had gehad. V. Houtzager in Lambertusberichten 25.5.

"Een kerkgebouw dat vol is van Gods woorden, van beelden en symbolen, van geschiedenis en schoonheid, waar God aanbeden wordt en dat altijd open is voor iedere dorstige ziel, zo'n gebouw is een kostbaar missionair bezit". F. van Dalen in ND 5-7-17

Zomaar wat citaten van de laatste tijd waarin duidelijk naar voren komt hoe belangrijk het is dat de kerk open staat - letterlijk!

Velen van ons proberen tijdens de vakantie de kapellen of kerken onderweg te bezoeken. Vaak lukt dat omdat er (veelal oude) mensen zich beschikbaar stellen om gastheer/vrouw te zijn. Ook onze kerk wordt tijdens de openstelling op zaterdagochtend bezocht, zo'n 15 mensen per ochtend! Deze mensen lopen verwonderd rond, steken een kaars aan of zitten - soms heel lang - stil op een bank. De vrijwilligers van de werkgroep Kerk Open horen regelmatig dat mensen onder de indruk raken van de schoonheid, de ruimte, de gewijde stilte van onze kerk. Vaak mogen we uitleg geven over het geloof.

Wat zou het mooi zijn als we de kerk wat vaker open konden stellen! Daar zijn medewerkers voor nodig die eens per maand een paar uur beschikbaar zijn: een heel eenvoudige, rustige manier om missionair bezig te zijn! Er is voldoende materiaal aanwezig met uitleg over het kerkgebouw en u zult worden ingewerkt.

Iets voor u? Meld u aan bij het secretariaat!

Kerk Open

Iedere zaterdag na de viering om 9:00 uur is de kerk open tot 13:00 uur.
Er zijn vrijwilligers aanwezig waar u eventueel vragen aan kunt stellen en/of korte rondleiding. Ook is er gelegenheid om een kaars te branden en voor stil gebed.

Indien de tuingroep in de tuin aanwezig is, kunt u ook de tuin en de begraafplaats bezoeken. Entree via het hek op het kerkplein.

Weet u van harte welkom!