Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

10 Jaar Kerk Open

Op zaterdag 29 maart 2008 ging de eerste Kerk Open van start. Het biedt mensen de gelegenheid naast de H. Mis de kerk te bezoeken om even tot rust te komen, God te vinden, te bidden of een kaars op te steken of een praatje te maken met een van de vrijwilligers. Een dankbare taak.

De eerste vijf jaar hielden we een winterstop vanaf eind december tot half april.

Sinds 2013 is de kerk het hele jaar door op zaterdag open tot 13:00 uur, wat terug te zien is in de hogere bezoekersaantallen.

Sinds 2015 is de kerk ook open op de verkiezingsdag en op de avond van Dodenherdenking: dat trekt mensen die anders nooit in een kerk komen.

Daarnaast brengen Open Monumentendag, Verborgen Tuinenweekend en speciale activiteiten in het Arboretum nieuwe bezoekers binnen. Soms komen zij op een andere dag nog eens terug om meer tijd te nemen de kerk wat rustiger te bekijken.

We mogen ons verheugen in het feit dat er eigenlijk altijd voldoende vrijwilligers zijn geweest om het geheel draaiende te houden. Sommige van hen zijn er al vanaf de start bij betrokken. Anderen stappen na een paar jaren op om zich op ander vrijwilligerswerk te richten en dan komt er spoedig een nieuwe vrijwilliger de plaats innemen. Toch begrijpt u dat we met zijn allen ouder worden en die nieuwe vrijwilligers nodig blijven voor als iemand er mee op moet houden wegens lichamelijke ongemakken. Wij houden ons aanbevolen.

Het bezoekersaantal is gestegen van 355 in 2008 tot 650 in 2017 waarbij ook jongeren de kerk weten te vinden. Naast de trouwe kaarsenopsteker en bidder uit de parochie komen er ook mensen van verder weg, zoals Rusland, Oekraïne, Zwitserland, Singapore, Frankrijk etc. Ook Noorse jongemannen, bezoekers van het North Sea Jazz festival, toeristen uit Canada en orthodoxe gelovigen uit Bulgarije, studenten uit Kroatië, China en Indonesië.

 

 

Bekeerd en geraakt door een kerkgebouw

Onlangs is er in Engeland onder jongeren van 11 tot 18 jaar onderzoek gedaan naar de manier waarop ze met het geloof in aanraking kwamen: 13 % bleek belangstelling te hebben gekregen na bezoek aan een kerk of kathedraal. Ze werden geraakt door de ‘heiligheid van het gebouw’.

"In die kerk heb ik 'ja' gezegd, zonder dat ik alles begreep. Het was de unieke sfeer, de ruimte, de stilte. Ik voelde: hier gebeurt iets wat niet van vandaag is, iets wat van buiten deze wereld komt, van buiten de tijd. Het gebouw bracht dat over." Aan het woord is een nu 22-jarige jongeman. W. Houtman in ND 8-7-17

Een bezoekster van onze kerk, tijdens de Verborgen Tuinen dagen vertelde dat ze even moest bijkomen van de heel bijzondere ervaring die ze in de kerk had gehad. V. Houtzager in Lambertusberichten 25.5.

"Een kerkgebouw dat vol is van Gods woorden, van beelden en symbolen, van geschiedenis en schoonheid, waar God aanbeden wordt en dat altijd open is voor iedere dorstige ziel, zo'n gebouw is een kostbaar missionair bezit". F. van Dalen in ND 5-7-17

Zomaar wat citaten van de laatste tijd waarin duidelijk naar voren komt hoe belangrijk het is dat de kerk open staat - letterlijk!

Velen van ons proberen tijdens de vakantie de kapellen of kerken onderweg te bezoeken. Vaak lukt dat omdat er (veelal oude) mensen zich beschikbaar stellen om gastheer/vrouw te zijn. Ook onze kerk wordt tijdens de openstelling op zaterdagochtend bezocht, zo'n 15 mensen per ochtend! Deze mensen lopen verwonderd rond, steken een kaars aan of zitten - soms heel lang - stil op een bank. De vrijwilligers van de werkgroep Kerk Open horen regelmatig dat mensen onder de indruk raken van de schoonheid, de ruimte, de gewijde stilte van onze kerk. Vaak mogen we uitleg geven over het geloof.

Wat zou het mooi zijn als we de kerk wat vaker open konden stellen! Daar zijn medewerkers voor nodig die eens per maand een paar uur beschikbaar zijn: een heel eenvoudige, rustige manier om missionair bezig te zijn! Er is voldoende materiaal aanwezig met uitleg over het kerkgebouw en u zult worden ingewerkt.

Iets voor u? Meld u aan bij het secretariaat!

Kerk Open

Iedere zaterdag na de viering om 9:00 uur is de kerk open tot 13:00 uur.
Er zijn vrijwilligers aanwezig waar u eventueel vragen aan kunt stellen en/of korte rondleiding. Ook is er gelegenheid om een kaars te branden en voor stil gebed.

Indien de tuingroep in de tuin aanwezig is, kunt u ook de tuin en de begraafplaats bezoeken. Entree via het hek op het kerkplein.

Weet u van harte welkom!