Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Terugblik vastenactie 2018 Kinderen van Caïro

In 2018 hebben de parochianen van de H. Lambertusbedrag het mooie bedrag van € 2.991,- via de vastenactie gedoneerd. Dit bedrag zal besteed worden voor de kinderen die in de sloppenwijk El Helwan wonen. Voor slechts € 1,- per dag kan een kind naar school gaan, krijgt twee maaltijden aangeboden en medische verzorging door een verpleger die regelmatig langskomt. Vele kinderen lopen verwondingen aan de voeten op door het meehelpen, maar ook spelen, op de vuilnisbelten waar tussen het vuil ook scherpe voorwerpen liggen.

Namens de Stichting Kinderen van Caïro wil ik u allen van harte danken voor uw gulle gaven en voor uw gebed.

Monique Walrave, voorzitter

Vastenactie 2018 Kinderen van Caïro

In Caïro alleen al wonen 20 miljoen mensen. In deze en andere steden vinden de activiteiten plaats van de Stichting Kinderen van Caïro, opgericht in 1998. De doelstelling is koptische kinderen, van wie de ouders de vuilnis in de stad ophalen en op vuilnisbelten sorteren, hoop geven op een betere toekomst. De gezinnen wonen te midden van de vuilnisbelten.

Om hulp aan de kinderen te kunnen geven, ondersteunt de Nederlandse Stichting Stephen’s Children, een organisatie ter plaatse waarmee een vertrouwensband is ontstaan. Al ruim 29 jaar is deze organisatie actief, vooral in Caïro, maar ook in andere Egyptische steden. Met zo’n vijftienhonderd toegewijde christelijke medewerkers werd in 2017 aan 20.500 gezinnen hulp geboden en krijgen 11.500 kinderen van 2 tot 6 jaar hun eerste lessen in de 95 kinderschooltjes. Voor slechts € 1 per dag kan een kind naar school gaan, krijgt twee maaltijden aangeboden en medische verzorging door een verpleger die regelmatig langskomt. Vele kinderen lopen verwondingen aan de voeten op door het meehelpen, maar ook spelen, op de vuilnisbelten waar tussen het vuil ook scherpe voorwerpen liggen.

De H. Lambertuskerk heeft dit goede doel gekozen voor de Vastenactie van 14 februari tot 29 maart 2018. Achterin de kerk staat een geldkist, waarin u kunt bijdragen aan deze actie. De Stichting Kinderen van Caïro staat er garant voor dat het bijeengebrachte geld goed wordt besteed. Dank voor uw gulle gaven.

Monique Walrave, voorzitter | Groene Wetering 7 | 3062 PB Rotterdam | info@kinderenvancairo.nl

www.kinderenvancairo.nl | IBAN: NL65 ABNA 0505 627 701

Kamer van koophandel 34103038 - ANBI onder RSIN/fiscaal nummer: 8065 82 534

Klik op onderstaande afbeelding om de flyer te downloaden. Flyers liggen ook achter in de kerk op de Vastenactie tafel, neem gerust een of meerdere exemplaren mee (om uit te delen). Indien u een groter aantal wenst, neem dan contact op met het secretariaat. Alvast veel dank voor uw steun.

Voeten van de kinderen op de vuilnisbelt zijn kwetsbaar. Ze worden gewassen en gecheckt op wonden.              Trainen van handvaardigheid.

Kinderen krijgen op school dagelijks twee maaltijden