Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Nieuw: nieuwsbrief van de stichting Eyes on Ghana Foundation

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief (5 februari 2016) verschenen. Klik hier om te lezen.....

Nieuwsbrief 4 (Mei) is verschenen. Klik hier om te lezen...

Nieuwsbrief nummer 3 is verschenen. Klik hier om deze laatste editie te lezen....

Klik hier om de eerste nieuwsbrief van de stichting Eyes on Ghana Foudation te lezen.

Op 12 juni is de tweede nieuwsbrief verschenen, deze is hier te lezen.

 

Voortgang actie van de "Stichting Eyes on Ghana Foundation"

Graag willen wij U weer op de hoogte brengen van de voortgang van de bouw van het streek ziekenhuis in Ghana.

 

In de afgelopen periode is er weer het een en ander gebeurd. Ziekenhuisbedden met matrassen, drie rolstoelen en twee kasten vol met linnengoed, die door een ziekenhuis in Nederland gratis ter beschikking waren gesteld, werden met een grote container naar Ghana vervoerd. Deze kwam daar begin juni in Ghana aan. Vanwege de slechte wegen kon de container niet rechtstreeks naar het dorp Asuoso gebracht worden, maar moesten alle spullen vanuit de container overgeladen worden op een grote vrachtwagen. Voor het afladen van de vrachtauto waren veel sterke handen nodig want een ziekenhuisbed weegt namelijk185 kgen een heftruck is daar niet beschikbaar! Maar het is gelukt. Alle spullen staan nu even tijdelijk opgeslagen in een lokaal van de school in Asuoso.

 

Wat de bouw van het nieuwe streek ziekenhuis zelf betreft, is er hard gewerkt aan het maken van cementblokken. Dit kan alleen gebeuren gedurende het regenseizoen. Voordat die cementblokken gemaakt konden worden, moest eerst een waterput gegraven worden. Dit werd volledig met de hand gegraven, een heel karwei. De touwpomp die er op geplaatst is, werd door een particulier geschonken. In de afgelopen maanden zijn er ruim 30.000 cementblokken gemaakt. Tien mensen hebben eraan gewerkt: acht mannen voor het maken van de blokken, wat ook handmatig met mallen gebeurde. Geen beton molen kwam daaraan te pas! Twee vrouwen zorgen voor wateraanvoer voor het mengen van cement, zand en steentjes. Per dag werden 35 zakken cement gebruikt. Van 1 zak cement kunnen 25 tot 30 blokken gemaakt worden. Er zijn nu genoeg blokken gemaakt om met de fundering en de bouw van de 1e fase te beginnen, die zal bestaan uit de optiekafdeling, oog-operatiekamer, twee chirurgische opname afdelingen, toiletten en wasgelegenheid, polikliniek, laboratorium en een kinderafdeling voor opname, meestal in verband met malaria, die voor kleine kinderen vaak een dodelijk verloop hebben.

 

Tijdens het Lambertusfeest en Open Monumenten dag op 14 en 15 september, zal er wederom een stand achterin de kerk komen te staan met informatie over het project: STREEK ZIEKENHUIS VOOR GHANA. Wij hopen dat het geplande streekziekenhuis in Asuoso-Ghana niet uit uw gedachte verdwijnt, maar het af en toe met een bijdrage wilt gedenken. Elke bijdrage, hoe klein ook, kan in Ghana veel verschil maken.

Bijdragen aan dit project kunt U overmaken op rekeningnr. ING 6203520 t.n.v. "Stichting Eyes onGhanafoundation" o.v.v. streekziekenhuisGhana.

 

Op onze website http://www.eyesonghana.org/ kunt U meer lezen over deze actie en andere projecten die al eerder zijn uitgevoerd. Door een van onze vrijwilligers wordt nog volop aan deze website gewerkt. De informatie die U daar vindt is dus nog niet volledig. We blijven U op de hoogte houden van de voortgang van dit project! Kort na het Lambertusfeest zal ik weer voor enkele weken naar Ghana vertrekken, om daar terplekke aanwezig te zijn met de start van de werkelijke bouw.

Marian Remmerswaal, bestuurslid "Stichting Eyes on Ghana Foundation"

 
Cementblokken liggen klaar Bouwput
Het bouwterrein Voor de bestaande kliniek

 

Vastenactie "Oog voor Ghana"

 

De Vastenactie 2013 "Oog voor Ghana" heeft tot nu toe het mooie bedrag van € 2400,- opgeleverd. Daar kan natuurlijk best nog meer bij. Kijk hieronder verder hoe u nog een bijdrage kunt storten voor dit mooie project in Ghana. Zij hebben uw hulp hard nodig om daarna zelfstandig verder te kunnen gaan in de verzorging van zieke mensen.

Lees hier verder over deze vastenactie in de Lambertusparochie....

 

Uitbreiding en vernieuwing van de huidige Kliniek in het dorp Asuoso.

Graag wil ik u wat vertellen over mijn werk in Ghana met als doel u net zo enthousiast te maken voor mijn huidige project als ik zelf ben. Het gaat om de bouw van een nieuwe kliniek met verschillende afdelingen, op het platteland van Ghana, die de huidige kliniek zal gaan vervangen. Hiervoor is de grond aangekocht en de bouwtekeningen zijn klaar, maar ter voorbereiding van de bouw en de inrichting moet er nog veel gebeuren.

Dit project is het grootste en misschien wel laatste project dat ik ter hand ga nemen. De afgelopen 30 jaren heb ik als vrijwilligster samen met lokale mensen veel gezondheid- en onderwijsprojecten aangepakt in de dorpen Akim Akroso en Asuoso in Ghana. U moet hierbij denken aan een kraamafdeling, een oog en optiek afdeling, een medisch laboratorium, een operatiekamer voor oogoperaties bij de huidige kliniek, twee kleuterscholen, een basisschool met voortgezet onderwijs, een dorps bibliotheek, een naaischool voor gehandicapten en een timmerwerkplaats voor kansarme jongeren. Het doel is steeds geweest om al deze projecten zelfstandig, dus onder leiding van lokale mensen, te laten voortbestaan. En dat is tot nu toe gelukt.

Veel parochianen hebben met mij meegeleefd en deze projecten financieel ondersteund, waarvoor ik hen heel dankbaar ben.

De huidige kliniek is 25 jaar intensief in gebruik en hard aan renovatie toe. De kliniek is ingeschreven bij de Ghanese overheid en het Ghanese ‘ziekenfondsstelsel’ en moet daarom aan steeds meer voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor overheidssteun. Door de grote toeloop van patiënten uit de regio loopt de kliniek qua omvang en mogelijkheden achter bij de behoefte. De bereikbaarheid van de kliniek is tijdens de regentijd erg slecht. Kortom, een nieuwe en grotere kliniek is zeer gewenst.

Sinds een aantal jaren wordt de kliniek jaarlijks bezocht door een bevriende Amerikaanse professor in de oogheelkunde die tijdens zijn verblijf vrijwillig een groot aantal oogoperaties uitvoert. Samen hebben wij enige tijd geleden het plan opgevat de bestaande wens concreet te maken. De oogarts heeft zijn actieve steun toegezegd en zijn ziekenhuis in de VS heeft inmiddels een eerste substantiële donatie gedaan. Er is een projectteam gevormd dat bestaat uit een Australische architect, een zeer ervaren lokale Ghanese projectleider, een Ghanese bouwingenieur, de Amerikaanse oogarts en mijzelf als coördinator binnen het team. Hierbij heb ik ook de taak om benodigde fondsen te werven. Voor dit laatste is in Nederland een aparte organisatie opgezet. Afgelopen zomer heeft de architect de bouwplaats bezocht. Contacten met fondsen en subsidiërende organisaties zijn en worden gelegd. Maar dit is nog niet voldoende. Wij zijn op zoek naar nog meer fondsen en hulp voor de realisatie van de bouw en de inrichting van de nieuwe Kliniek.


Daarom richt ik mij in deze brief tot u met de vraag of u mee wilt helpen

een nieuwe kliniek te realiseren. Ons team, en vooral de Ghanese patiënten, zouden erg blij zijn met elke bijdrage voor de bouw of bijvoorbeeld voor een bed, een lakenset, of apparatuur in de operatiekamer zou willen financieren. Of bent u misschien bekend met sponsoring mogelijkheden door bedrijven? Of ziet u mogelijkheden voor sponsoring in natura?

Wij hopen echt dat het gaat lukken en dat veel van u net zo enthousiast zullen worden voor dit plan.

Ons team en de patiënten in Ghana zouden heel blij zijn met hulp vanuit Nederland. Zonder hulp van buitenaf is de bouw van de nieuwe verbeterde kliniek niet te realiseren. Alle medewerkers zijn vrijwilligers die reis- en andere kosten uit eigen zak betalen. Dat betekent dat iedere bijdrage 100% ten goede komt aan de Aktie " Eyes on Ghana"

Stichting Wilde Ganzen steunt ons project met een toelage van 55 % op iedere gift die wij ontvangen. Iedere euro van u wordt daarmee meteen € 1,55 waard en komt volledig ten goede aan de nieuwe oogkliniek. Zie www.wildeganzen.nl/...

U kunt ons op verschillende manieren helpen. Met iedere bijdrage zijn wij ongelooflijk blij!!!

 

Bijdragen voor de inrichting van de nieuwe kliniek:

1. 1 of meerdere lakenset(s) bestaande uit 2 lakens/2 slopen

€ 10,- per lakenset

2. 1 of meerdere nachtkastje(s)

€ 15,- per kastje

3. 1 of meerdere stoel(en)

€ 25,- per stoel

4. 1 of meerdere grote tafel(s)

€ 60,- per tafel

5. 1 of meerdere ziekenhuis bed(den)

€ 350,- per bed

 

Een bijdrage in natura:

 

A. Financiële bijdrage ten behoeve van de bouw

B. Hulp in welke vorm dan ook bij het zoeken naar geschikte fondsen of subsidiërende instellingen

 

Inmiddels is de "Stichting Eyes on Ghana Foundation" een feit en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56438869 .

Giften kunnen overgemaakt worden naar "Stichting Eyes on Ghana Foundation" NL56 INGB 0006 203520 onder vermelding van project streekziekenhuis Ghana.

Ook op deze rekening is uw bijdrage fiscaal aftrekbaar.

 

Voor hulp in een andere vorm of vragen kunt u mij bereiken:

 

Marian Remmerswaal

Sionstraat 222

3061 ES  Rotterdam

Emailadres    mremmerswaal@yahoo.com

Tel. nr.            010-4118438

Mobiel nr.      06- 43737005

Met vriendelijke groet, Marian Remmerswaal

 

Lees verder bij Vastenactie "Oog voor Ghana"