Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Serie bidden met kinderen, boekjes met korte uitleg

In onderstaande vier boekjes in het kort uitleg voor kinderen over:

 • Bidden
 • Het kruisteken
 • Onze Vader
 • Weesgegroet Maria
 • Uitleg rozenkransgebeden
 • Gebedskaart Onze Vader en Weesgegroet Maria
 • Hoe bid je een tientje

De boekjes en kaarten (A5) zijn te downloaden in pdf, zie hieronder

Bidden

In onderstaand boekje staat in het kort uitleg over het (kinder)gebed. Waarom bidden we en wat zeggen we dan?

Bid jij wel eens? Vast wel.
Maar wat is dat nu eigenlijk bidden?
Hoe doe je dat bidden?
En wat leert Jezus ons over bidden?

Wat is bidden?

Bidden is samenzijn met God.
Bij God zijn.
Bidden is praten met God en ook luisteren naar God.
Proberen te verstaan wat Hij in je hart zegt.
Bidden kan ook zijn dat je stil bent en dat je wel weet dat God bij je is.

Als je vaak bidt ga je God steeds beter leren kennen.
Dat zal je gelukkig maken en het wordt dan ook steeds makkelijker om het goede te doen.

Bidden is dus niet alleen dingen zeggen tegen God of dingen vragen, maar ook luisteren naar God … alleen …

download hier het bidden boekje (A5 formaat) of klik op onderstaande afbeelding...

 

Het Kruisteken

Een kruis wordt gevormd door twee balken, een verticale en een horizontale. De verticale (die van boven naar beneden) wijst ons naar God en van God naar de mensen.

De horizontale (van links naar rechts) is de balk waar de armen aan werden bevestigd van Jezus na zijn kruisweg.

Doordat Adam en Eva ongehoorzaam zijn geweest aan God, ging de hemel op slot. Maar gelukkig laat God ons mensen niet in de steek. Omdat God medelijden met ons heeft, heeft Hij beloofd Zijn Zoon te sturen om het weer goed te maken tussen Hem en de mensen.

Zo heeft God Zijn Zoon, Jezus, naar ons gestuurd om ons te verlossen (= vrijmaken). Daarom noemen wij Jezus ook wel “de Verlosser”. Hij is op aarde gekomen om het weer goed te maken tussen God en de mensen. Jezus heeft onze zonden op zich genomen en is voor ons aan het kruis gestorven.

Dus: dankzij Jezus kan iedereen bij God komen na zijn dood. Iedereen die tijdens zijn leven voor God heeft gekozen. Aan het kruis liet Jezus zien hoeveel Hij van ons houdt. Daarom is het KRUIS zo belangrijk voor Christenen.

Lees hier verder en download hier het kruisteken boekje (in A5 formaat) of klik op onderstaande afbeelding...

 

Onze Vader

Het gebed dat Jezus ons geleerd heeft

Dit is een van de belangrijkste en mooiste gebeden die we in de Kerk hebben. Je kunt het elke dag bidden, bijvoorbeeld bij het eten of voordat je gaat slapen. Je kent het vast wel. Maar wist je ook dat het uit twee delen bestaat?

Het eerste deel:

Onze Vader Die in de Hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd;

Uw Rijk kome;

Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.

In het eerste deel vragen we dingen voor God de Vader. We vragen dat de mensen eerbiedig omgaan met Gods naam, dus dat ze niet vloeken of slecht praten over God.

We bidden ook dat Gods koninkrijk van liefde en vrede mag komen. Dat zal zijn wanneer alle mensen goed doen, zoals God het wil.

Lees hier verder en download het Onze Vader boekje (A5 formaat) of klik op onderstaande afbeelding...


Uitleg rozenkransgebeden

In dit boekje een korte uitleg van de rozenkransgebeden met een korte uitleg.

Het boekje is te gebruiken bij kinderwoorddiensten voor een beknopte uitleg en om mee te geven aan de kinderen. Koppel dit bijvoorbeeld aan het maken van een rozenkrans of tientje-armbandje of rozenkranskaart.

Download hier het boekje uitleg rozenkransgebeden of klik op onderstaande afbeelding.

Weesgegroet Maria

God heeft aan Maria gevraagd of zij de Moeder van Jezus wilde worden.
Maria zei “ja” tegen God en zo kan Jezus, de Zoon van God geboren worden.
Maria heeft als ‘gewoon’ mens heilig geleefd.
Wij zijn allemaal kinderen van God en God vraagt ook aan ons om “ja” tegen Hem te zeggen.

Bidden met Maria is een sterke hulp om nog dichter bij God te komen.

Daarom bidden mensen vaak een Weesgegroet Maria en soms steken ze daarbij ook een kaarsje aan bij een beeld van haar.

Lees hier verder en download het boekje Weesgegroet Maria (A5 formaat) of klik op onderstaande afbeelding...


Bidkaart

De bidkaart hieronder kan aan kinderen worden meegegeven na de kinderwoorddienst of bij de communievoorbereiding.

Om de kaart netjes te houden kunt u deze lamineren, gaatje bovenin en een lintje er doorheen. Zo kan de kaart opgehangen worden.

Download hier de bidkaart of klik op onderstaande afbeelding.

 


Hoe bid je een tientje?

 

 • Eerst maken we een kruisteken (zie ook downloads hierboven);
 • Vervolgens zeggen we waarvoor we speciaal het tientje voor willen bidden: een intentie noem je dat;
 • en 1 x het Onze Vader (op de grote kraal);
 • dan bidden we 10 x (op de kleine kralen) het Weesgegroet Maria;
 • we sluiten dit tientje af met het gebed:

Eer aan de Vader,
en de Zoon,
en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Het Eer aan de Vader is een kort schietgebed dat overal kan worden gebeden om de alomvattende aanwezigheid van God te gedenken en te prijzen en is een onderdeel van het Rozenkransgebed.