Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Sacramentsdag vieren met kinderen

Sacramentsdag vieren we op zondag 23 juni 2019.
Tijdens de mis om 10.00 uur is er offerande- en sacramentsprocessie.
Alle kinderen kunnen in deze processie meelopen en zingen.
Tijdens de kinderwoorddienst krijgen de kinderen te horen wat we op deze feestelijke dag vieren.

Vooral de eerste communicanten van vorig jaar en dit jaar worden op dit feest uitgenodigd om in hun communiekleding in de processie mee te lopen. Zo wordt deze dag extra feestelijk.

De kleine kinderen krijgen bloemen om mee te dragen en de oudere kinderen krijgen een kaarsje; de bloemen en de kaarsen zullen na de processie bij het Allerheiligste neergezet worden.

Na de Sacramentsprocessie krijgt iedereen de zegen met het Allerheiligste.

 

Paus Franciscus zegent de mensen met het Allerheiligste in een monstrans...

In de monstrans wordt een grote Mishostie in het midden geplaatst.

Onder het eten pakt Jezus brood, Hij dankt Zijn Vader, zegent het en breekt het in stukken. Hij geeft de stukken aan zijn leerlingen en zegt:

“Eet allen hiervan, want dit is mijn Lichaam”

Daarna pakt Jezus de beker met wijn, Hij dankt Zijn Vader opnieuw en zegent de wijn en zegt:

“Neemt en drinkt allen hieruit,

want dit is mijn Bloed dat voor U

en voor velen vergoten zal worden

tot vergeving van de zonden.

Doet dit om aan mij te denken”

Waarom heeft Jezus dit zo gezegd?

Hij wilde bij Zijn leerlingen blijven ook als Hijzelf weer terugging naar de hemel. Daarom gaf Hij het brood en de wijn en zei:

“In dit Brood en deze Wijn wil ik bij jullie blijven; Het is mijn Lichaam en Bloed.
Zo moeten jullie dit altijd op deze manier blijven doen om zo aan mij te denken”.

Wat Jezus gedaan heeft, dat doen we ook in de kerk. Zoals Jezus, neemt ook de priester het brood (en daarna de beker met wijn) in zijn handen en zegt dan hetzelfde als wat Jezus gezegd heeft.

Dan laat hij dit Brood, de grote Hostie, (en daarna ook de beker met wijn) aan de mensen zien. Als dit gebeurt, zijn de mensen heel stil.

We knielen neer. Iedereen kijkt naar de Hostie en daarna naar de Kelk.

Wij weten dat Jezus nu echt heel dicht bij ons is. Het brood en de wijn zijn het Lichaam en Bloed van Jezus (Christus) geworden.

Iedere dag feest

Bovenstaande is zo belangrijk dat we deze bijzondere opdracht van Jezus niet alleen op Witte Donderdag en Sacramentsdag vieren. Nee, we vieren iedere dag het grote feest van de verandering van brood en wijn in Lichaam en Bloed van Jezus (Christus).