Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Sacramenten

Sacramenten zijn tekens in woord en gebaar die we in Jezus’ Naam in de gemeenschap van de Kerk mogen vieren. De sacramenten zijn een paasgeschenk van de levende Heer aan de Kerk: ‘De apostelen trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die hen vergezelden’ (Mc. 16,20).

In Jezus is God zelf dichtbij ons. Jezus deelde ons leven, gaf zijn leven aan het kruis. Op Pasen is hij verrezen. Jezus is teruggekeerd naar de hemel. Hij heeft de heilige Geest gegeven als helper in ons midden. In de kracht van die heilige Geest vieren wij de sacramenten, de werkzame tekens van de levende Heer. In de vieringen van de sacramenten ontmoeten wij Jezus zelf.
De heilige Gregorius de Grote schreef: ‘Wat zichtbaar was in onze Verlosser is overgegaan in zijn sacramenten’.

Bisschop Van den Hende

De zeven sacramenten, boekjes geschreven door Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam (klik op deze link naar de site van het bisdom Rotterdam) of klik hieronder voor direct te downloaden.

De zeven sacramenten

Drie sacramenten zijn gericht op het intreden in het geloof; de doop, het vormsel en de eucharistie. Twee sacramenten begeleiden het engagement van de gelovige: het huwelijk en de wijding. Twee sacramenten geven mensen steun in het lijden dat de mens overkomt of dat wij zelf aanrichten: boete en verzoening en de ziekenzalving.

Korte uitleg van de zeven sacramenten is op een aparte pagina beschikbaar.

Geloofsboekjes over de sacramenten

“De eerste serie geloofsboekjes is een kernachtige uitleg van de rijkdom van de sacramenten. De tweede serie geloofsboekjes gaat over thema's van de sociale leer. Je zou kunnen zeggen dat er twee lijnen zijn. Een lijn naar binnen: in geloof gevoed en gesterkt worden door Christus in de sacramenten. Een lijn naar buiten om zoals de apostel Jakobus (Jak. 2, 14-17) het zegt: 'je geloof ook in daden laten zien'. Ieder mens wordt door God geroepen. De geloofsboekjes over de sacramenten en de sociale leer helpen je om als gedoopte te beseffen dat je een roeping hebt tot opbouw van de Kerk en de wereld: verbonden met Christus worden we met het evangelie in ons hart uitgezonden in het concrete leven van alledag.”, aldus Mgr. Van den Hende bij de presentatie van de geloofsboekjes in de Kathedraal te Rotterdam bij gelegenheid van Open Monumentendag. Deze geloofsboekjes vindt u ook achter in de kerk en zijn vrij beschikbaar.

De sacramenten vormen het hart van het kerkelijk leven. Over elk sacrament is een geloofsboekje beschikbaar, geschreven door Mgr. Van den Hende. Klik op de afbeeldingen om naar de site van het bisdom te gaan, klik daar op het geloofsboekje welke u in wilt zien of downloaden. Boekjes kunt u ook achter in de kerk vinden. Hierboven vindt u achter de omschrijving van het sacrament de download van het betreffende boekje.