Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Bisschop zegent kerstgroep bij De Bavokring in

Bisschop Van den Hende heeft twee RVKO-scholen, de Bavokring en de Schakel, een kerstgroep geschonken. Tijdens de adventsviering heeft hij de kerststallen ingezegend en ging hij in gesprek met leerlingen van groep 8.

Hernieuwde samenwerking Lambertuskerk
Voor de Bavokring was zijn bezoek extra bijzonder, omdat deze school sinds enkele jaren een hernieuwde samenwerking met de Lambertuskerk heeft. Door deze samenwerking heeft de Bavokring met verschillende diaconieprojecten vormgegeven aan de rooms-katholieke identiteit. Het contact is nu zo goed, dat de school heeft besloten om de jaarlijkse kerstviering met de kinderen en hun ouders in de kerk te laten plaatsvinden.

Kerstverhaal
Carla Kor, adjunct-directeur van de Bavokring, heeft het bezoek van bisschop Van den Hende als erg warm ervaren. Carla: ‘We zijn een multiculturele school, dus we hebben van tevoren zorgvuldig nagedacht over de invulling van de bijeenkomst. Er was een open sfeer waarbij de bisschop heel goed aansloot bij het niveau van de kinderen en de verschillende achtergronden van de ouders. Hij heeft aan de hand van de beelden in de kerstgroep het kerstverhaal verteld. Een groep kinderen heeft de beelden vervolgens naar de centrale hal gebracht, waar de bisschop de zegeningen heeft uitgesproken en heeft gebeden. Daarna konden de kinderen van groep 8 vragen aan hem stellen.’

Lees hier verder op de website van het bisdom Rotterdam....