Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Parochiegemeenschap

Een parochiegemeenschap wordt mede gedragen door de vrijwilligers die daarin werkzaam zijn.
Hieronder een korte opsomming van vrijwilligersgroepen die in en om de Lambertuskerk actief zijn.

Bent u geïnteresseerd om in een bepaalde groep vrijwilligerswerk te verlenen neemt u dan contact op met het parochiesecretariaat
telefoon 010 - 412 36 90 of secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl

Er zal dan contact met u worden opgenomen. 

Tijdens het jaarlijkse Lambertusfeest presenteren alle vrijwilligersgroepen de activiteiten voor het komende seizoen en is iedereen uitgenodigd om het patroonsfeest mee te vieren. Kijk hier voor een impressie van het afgelopen jaar...

Vrijwilligers liturgie

Acolieten-lectores
Tijdens de eucharistievieringen wordt de voorganger geassisteerd door acolieten/lectores. Deze vrijwilligers zijn volgens een rooster ingedeeld om de verschillende vieringen te verzorgen. 

Misdienaars
Kinderen die hun eerste H.Communie hebben gedaan kunnen zich aanmelden bij het parochiesecretariaat waarna de coördinator van de acolieten en misdienaars contact met u/jou zal opnemen.

Kosters
De kostersgroep bestaat uit vrijwilligers die volgens een rooster de week- en weekendvieringen mogelijk maken.
Voordat de kerkdeuren open gaan is de koster al bezig de kerk voor ontvangst van de kerkgangers voor te bereiden.

Klokken luiden, kaarsen zijn aangestoken, liturgieboekjes liggen klaar, de benodigdheden om de eucharistie te kunnen vieren worden klaargezet etcetera.

Kinderwerkers

De werkgroep Kinderactiviteiten in de Lambertus is ontstaan vanuit de behoefte om de kerkelijke feesten en vieringen dichter bij de kinderen te brengen en ze daarbij meer te betrekken. De groep bestaat uit vrijwilligers, vooral moeders, die het hele jaar door actief bezig zijn voor de kinderen uit de Lambertusparochie. Zij verzorgen ook de wekelijkse kinderwoorddiensten tijdens de mis van 10 uur om het evangelie van die zondag te vertellen en uit te leggen. Dit gebeurt aan de hand van kleurplaten, werkjes en soms met viltplaten. Verschillende leden van deze werkgroep verzorgen de voorbereidingen op de eerste H. Communie en het H. Vormsel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van het kinderwerk via kinderen@lambertuskerk-rotterdam.nl.

Vrijwilligers facilitair

Bloemengroep

Vrijwilligers van de bloemengroep werken volgens een rooster aan de thematische bloemversiering.
Zij volgen met de invulling van bijvoorbeeld de kleur van de bloemen het kerkelijk jaar met de bijpassende liturgische kleuren.
Zo is de kerk met Pasen versierd met witte bloemen, deze zijn grotendeels door de parochianen bij de kruishulde op Goede Vrijdag geschonken.

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom, neem contact op met het parochiesecretariaat.

Collectanten

Voor het ophalen van collectegelden zijn verschillende (vaste) kerkgangers actief bij het collecteren tijdens de week- en weekendvieringen. Hiervoor is geen rooster maar wordt door onderlinge afstemming een en ander verzorgd.

Kerk Open

Op zaterdag is de kerk na de ochtendmis om 9.00 uur geopend tot 13:00 uur.
Dit biedt iedereen de gelegenheid om een kaarsje op te steken, in rust te bidden of de kerk te bekijken.
Vrijwilligers staan klaar om iedereen welkom te heten.
Tevens houden zij een oogje in het zeil. De deuren zullen om 13.00 uur weer gesloten worden. Parochianen die als gastheer of gastvrouw mee willen werken kunnen zich melden bij het parochiesecretariaat. Lees hier verder over Kerk Open....

Onderhoudsgroep
De vrijwilligers van de onderhoudsgroep zelf zijn tijdens de vieringen misschien onzichtbaar, het werk van hun handen niet!
De lampen branden, de kandelaars, het wierooksvat en het kerkelijk vaatwerk zijn gepoetst.
De vloeren en de banken zijn schoon en de togen van de pastoor en zijn assistenten zijn gewassen en gestreken.
Door de week zijn deze vrijwilligers druk in de weer in en rond de kerk, pastorie en het parochiehuis.

Helpende handen zijn altijd welkom!
Neemt u contact op met het parochiesecretariaat.

Tuingroep
Achter de kerk en de pastorie liggen een oude begraafplaats en een grote tuin met middenin een natuurlijke vijver. Bij mooi weer is dit een plek van ontmoeting en ontspanning voor de parochianen.
Inmiddels is de tuin weer opnieuw aangelegd en kan de tuingroep weer naar hartelust de tuin onderhouden.

Bent u graag buiten bezig en wilt u de tuingroep komen versterken? Dan bent u van harte welkom. Specifieke ervaring is niet nodig en al doende leert men. Op zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur is de tuingroep actief, maar het kan ook op een ander tijdstip indien u dat beter uitkomt. Kom op zaterdagmorgen langs op bovengenoemde tijd en spreek daar iemand aan die u wegwijs kan maken.