Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Parallel-verdiepingsprogramma ouders communicanten en vormelingen

Naar aanleiding van opmerkingen van en ervaringen met ouders van communicanten door de jaren heen, zijn we sinds 2017 tijdens het voorbereidingstraject op de eerste heilige Communie een zogenaamd parallelprogramma gestart voor de ouders.

Ouders gaven eerdere jaren aan dat zij de lessen van de kinderen, zelf als verdiepend te ervaren en sommige aspecten soms niet eens wisten/herkenden. Dit was voor ons aanleiding om de ouders een op maat gesneden verdiepingsprogramma aan te bieden, parallel aan de lessen van de communicanten. Dit gebeurt niet vrijblijvend, de ouders zijn "verplicht" hieraan deel te nemen omdat door het programma heen informatie wordt gegeven over de voortgang van het communieproject voor de communicanten. De informatieve en verdiepende ouderavonden komen zodoende te vervallen omdat de ouders nu wekelijks bij elkaar zijn en meer verdieping en achtergrondinformatie krijgen aangereikt. 
Overigens heeft de ervaring ons geleerd dat het programma niet als een verplichting voelt. Integendeel: na beëindiging van het programma vragen de ouders om een vervolg! Dit vervolg gaat er natuurlijk komen, over de uitwerking daarvan leest u binnenkort meer op deze website/pagina.
Lees hieronder een greep uit reacties van ouders die wij de afgelopen twee jaar ontvingen.

Met ingang van dit kalenderjaar hebben we ook de ouders van de vormelingen uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de ouders van de communicanten. Een paar ouders zijn op deze uitnodiging ingegaan en zijn zeer enthousiast over de inhoud van het programma.

Want: ... wat je zelf niet hebt, kan je niet doorgeven. Zo is het ook op het gebied van het geloof. Als je zelf niet weet hoe te bidden, hoe kan je dat dan je kind leren?

 

Inhoud parallel-verdiepingsprogramma

De ouders krijgen uitleg over verschillende onderwerpen waarmee zijzelf en in de geloofsopvoeding van hun kinderen mee in aanraking komen. Alle onderwerpen worden aanreikt dmv beeldmaterialen en aanvullend met boekjes die ter verdieping thuis worden meegegeven. Daarnaast is er tijdens het verdiepingsprogramma ruimte voor ouders om vragen te stellen en met elkaar uit te wisselen.

De volgende onderwerpen komen ter sprake:

 • De heilige Mis: het hoe en waarom;
 • De zeven sacramenten;
 • Bidden: hoe doe je dat zelf en met je kinderen;
 • Lezen in de Bijbel;
 • Geloofsopvoeding, thuis en in de kerk;
 • Jeugd vakantie-,zomer- en themakampen;
 • Actief in de kerk: vrijwilligers gevraagd;
 • Speurtocht door de kerk met het hele gezin;
 • praktische uitleg over de grote dag: de viering van de eerste H. Communie.

Uiteraard wordt dit programma geëvalueerd en feestelijk met elkaar afgesloten.

Verschillende reacties van ouders:

 • Meest waardevol vond ik de uitleg over de viering van de eucharistie...(meest aangegeven waardevolle onderwerp alsook de uitleg over de sacramenten);
 • ik voel mij nu veel meer betrokken bij de viering van de eucharistie, dit heeft voor mij veel meer waarde gekregen;
 • fijn dat we boekjes meekregen, zo konden we thuis nog eens nalezen waarbij de links naar informatieve websites zeer behulpzaam waren...
 • de soms toch wel moeilijke onderwerpen werden op een laagdrempelige manier uitgelegd, de filmpjes hielpen daarbij. Ook de vragen voor de groepsgesprekken hielpen mij om dieper tot mij door te laten dringen...
 • het gezamenlijk bidden heb ik als bindend ervaren waardoor de groep nog meer met elkaar werd verbonden ...
 • ik ben samen met mijn kind weer in de bijbel gaan lezen...
 • het wekelijks naar de kerk gaan is voor mij nu een rustpunt in de week geworden...
 • de onderwerpen bij alle bijeenkomsten waren opfrissingen van weggezakte en vergeten kennis;
 • het parallelprogramma heeft mij veel meer geboden dan ik had verwacht!
 • het parallelprogramma mag voor mij nog veel langer doorgaan...

Vervolg...

Vanuit de ouders is de wens geuit om als groep verder te gaan om zo meer verdieping te ontvangen. Hieraan geven we uiteraard gehoor en over het hoe, wat, wanneer en waar zullen we via deze website verdere informatie verschaffen. Andere ouders zijn uiteraard ook van harte welkom om zich hierbij aan te sluiten! 

Meer informatie

Wij willen graag onze ervaringen en het parallelprogramma met collega kinderwerkers/pastoraalwerkers/diakens/priesters delen. Wilt u meer informatie over dit programma stuur ons via onderstaand contactformulier een bericht. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.