Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Palmzondag - palmpaasstok maken - meld je aan voor maandag 1 april (geen grapje!)

Op zondag 14 april 2019 is het Palmzondag

Om 10.00 uur is er een Palmpaasviering in de H. Lambertuskerk, waarvoor we jullie van harte uitnodigen.

Ook dit jaar zullen we weer in een palmprocessie (= optocht) door de kerk lopen.
Jullie kunnen met je zelfgemaakte palmpaasstokken hierin meelopen.
Ook de kinderen die voorbereid worden op de eerste H. Communie kunnen meedoen en moeten zich ook hiervoor aanmelden.

Afhalen stokken op 7 april 2019 na de mis

Wie zich heeft opgegeven verwachten we op zondag 7 april in de kerk na de Hoogmis (+ 11.15 uur).

Daar wordt uitleg gegeven over het hoe en wat van de palmpaasstok.
Na de uitleg krijgt iedereen die zich heeft aangemeld een stok, materiaal en een werkboekje mee.

Bij het uitdelen van de tasjes wordt er een bijdrage gevraagd om in de kosten van de stokken te delen.

Kosten

Hout en versiering kosten ongeveer € 3,00 per stok.
Thuis kun je dan samen met je ouders de stok mooi gaan versieren.

Dus:

  • Kinderen vanaf 3 jaar tot en met kinderen van groep 8 kunnen zich aanmelden om thuis een palmpaasstok te gaan maken.

  • Uitleg en materiaal halen op: zondag 7 april in de kerk om + 11.15 uur (na de Hoogmis)

  • Inschrijving is mogelijk tot en met uiterlijk 1 april

  • € 3,00 per stok, bij afhalen op zondag 7 april betalen

Aanmelden

Vul onderstaand aanmeldformulier in voor Palmpaasstokken materialen. 

Bij de materialen zit een werkboekje met aanwijzingen en verder uitleg over de palmpaasstok.

Download hier het werkboekje of klik op onderstaande afbeelding ...

Hoe doen we dat op Palmzondag?

Alle kinderen moeten op Palmzondag om 9:55 uur op de pastorie aanwezig zijn.

Na de processie gaan de kinderen naar het parochiehuis voor de kinderwoorddienst en naar de pastorie voor de kindercatechese.
De voorbereiding voor de eerste H. Communie is gewoon op de pastorie.

De kinderen van de kinderwoorddienst en kindercatechese komen weer terug in de kerk:

  • de kinderen van de kindercatechese bij de offerande
  • de kinderen van de kinderwoorddienst vlak voor de zegen
  • de kinderen die voorbereid worden op de eerste H. Communie komen na afloop van de mis uit de pastorie.

Wegbrengen

Na de mis op Palmzondag gaan jullie samen met de ouders/verzorgers de stokken naar zieke en/of oude mensen brengen, die heel blij zullen zijn met de extra aandacht en het presentje.

Wie geen adres heeft voor zijn of haar stok krijgt een adres van ons: vul dat ook in op het aanmeldformulier.

Wij moeten van tevoren kruisen bestellen, dus neem de inschrijvingstermijn in acht!
Wij hopen dat veel kinderen een heleboel ouderen blij willen maken.