Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Lambertusberichten januari - maart (26.3)

vrijdag 5 januari 2018 - Het informatieblad van de Lambertuskerk, de Lambertusberichten verschijnt ongeveer 4 keer per jaar en is ook op deze website te lezen.

Zojuist verschenen: nu alleen op de website te lezen de laatste editie van de Lambertusberichten (26.3)

In deze januari - maart editie 26.3 natuurlijk de uitnodiging om mee te doen met de actie Kerkbalans die op 20 januari van start gaat in heel Nederland. Verder nieuws uit de parochiefederatie en de voorleesbrief van de bisschop over het Jaar van Gebed. Terugblikken op de activiteiten in de advent en kerst en natuurlijk de aankondigingen van de vele activiteiten in de Lambertuskerk. De vaste rubrieken zoals Gezangen tijdens de hoogmis, Venster op Muziek, Kinderpagina, Uit de agenda... en nog veel meer.

Klik hier voor deze en alle edities....

U kunt dit blad vanaf weekend 20-21 januari meenemen vanuit de kerk.

Reageren?

< Terug naar het overzicht