Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Gezangen en muziek tijdens de Vooravondmis (19:00u)

en de Hoogmis (10:00u)

Tijdens de zomer is niet altijd een gezongen avondmis op zaterdagavond.
Tijdens de hoogmis wordt er een Gregoriaanse mis gezongen en enkele Nederlandstalige liederen.

Vanaf 15 augustus - Maria Tenhemelopneming - zal het koor weer op sterkte aanwezig zijn en begint het "zang-seizoen" weer.