Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Meimaand-Mariamaand 2017

Prachtige afsluiting tijdens gezinsviering:
100 vlaggetjes zijn precies gehaald!!!

Toeval bestaat niet! We hadden na Hemelvaartsdag nog 24 vlaggetjes nodig om aan de 100 te komen. De verrassing was groot dat er precies 24 kinderen de kinderwoorddienst hebben bezocht en we zo de vlaggenlijn vol hebben gekregen met 100 vlaggetjes voor 100 jaar Maria van Fatima!

Na het voorlezen van een compilatie van alle intenties die de kinderen op de 100 vlaggetjes hadden geschreven de afgelopen meimaand, brachten de oudere kinderen de vlaggetjeslijn voor het altaar. De kleine kinderen gingen zoals alle andere zondagen in de meimaand naar de Mariakapel om daar met de grote rozenkransen een Tientje te bidden. 

 

Zondag 7 mei: 17 vlaggetjes met het eerst glorievolle geheim "Jezus verrijst"

 Zondag 14 mei: 31 vlaggetjes erbij: 100 jaar Fatimavlaggetjes en 5e glorievolle geheim "Maria wordt in de hemel gekroond"

Zondag 21 mei: 15 vlaggetjes erbij, nu met het vijfde Glorievolle geheim Maria wordt in de hemel gekroond.

 

Na elke mis in de meimaand wordt er een tientje van de rozenkrans gebeden in de Mariakapel. De kinderen hebben hun intenties op de achterkant van de vlaggetjes geschreven, hiervoor wordt gezamenlijk gebeden.

Hemelvaartsdag 25 mei

Tientje bidden na de mis met de grote glow-in-the-dark rozenkrans.....

 

Poster Meimaand Mariamaand

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Maria aan drie kinderen in Fatima (Portugal) meerdere keren is verschenen.
Behalve in Fatima is Maria en verschillende andere plaatsen verschenen.
Kinderen krijgen in de kinderwoorddienst uitleg van het bidden met de rozenkrans en de bijbehorende geheimen, dit keer de glorievolle geheimen.
Zie hieronder per vlaggetje welke de glorievolle geheimen uitbeelden. Iedere zondag delen we de vlaggetjes uit en mogen de kinderen hun intentie achter op het vlaggetje schrijven.
Verder mogen zij de vlaggetjes versieren en deze worden per zondag aan een lijn gehangen.
Bij de afsluiting van het meimaandproject dragen de kinderen de totale lijn met hopelijk 100!!! vlaggetjes de kerk binnen voordat we het Tientje van de rozenkrans gaan bidden.
Na elke 10 uur mis in de meimaand is er tientje (1/5 deel van de rozenkrans) bidden in de Mariakapel, de kinderen gaan zo speciaal voor hun eigen naar voren gebrachte intenties bidden.

7

mei

 

1e Glorievolle geheim: Jezus verrijst

14

mei

Moederdag voor Maria

5e Glorievolle geheim: Kroning van Maria in hemel

21

mei

 

4e Glorievolle geheim: Maria in hemel opgenomen

25

mei

Hemelvaartsdag

2e Glorievolle geheim: Hemelvaart

28

mei

Gezinsmis: afsluiting

3e Glorievolle geheim: Pinksteren

100 jaar Fatimavlag - Glorievolle geheimen: Jezus verrijst - Hemelvaart van de Heer - Pinksteren - Maria in de hemel opgenomen - Kroning van Maria in de hemel

vlaggenlijn glorievolle geheimen

Wanneer je iedere zondag en op Hemelvaartsdag naar de kinderwoorddienst komt krijg je bij de afsluiting op zondag 28 mei een boekenlegger cadeau.
Deze boekenlegger kan je gebruiken om thuis een tientje van de rozenkrans te bidden. Komen jullie ook?


 


Moederdag voor Maria 2017

Zondag 14 mei is het Moederdag. Jullie mogen op deze zondag een mooie bloem meenemen naar de kerk. Aan het einde van de viering mogen jullie deze in een vaas in de Mariakapel zetten. Aan de bloem doe je een kaartje met daarop je naam en wat je tegen Maria wil zeggen.

 


Meimaand=Mariamaand 2016:

Rozen voor Maria en voor jou: armbandje sparen en rijgen

In de maand mei denken we speciaal aan Maria, de moeder van Jezus en van ons allemaal. De hele maand zullen we met jullie deze Mariamaand in de kerk vieren.

Hoe?

Tijdens de 10 uur mis op hieronder genoemde dagen is er voor alle kinderen kinderwoorddienst.

Zondag 1 mei

Start Meimaand - Mariamaand

Donderdag 5 mei

Hemelvaartsdag

Zondag 8 mei

Moederdag voor Maria

Zondag 15 mei

Pinksteren

Zondag 22 mei

Feest H. Drie-eenheid

Zondag 29 mei

Gezinsmis – Sacramentsdag met processie met kinderen

Tijdens de kinderwoorddienst krijgen jullie uitleg over het bidden met de rozenkrans, uitleg over de geheimen van de rozenkrans en hoe je kunt bidden voor bijvoorbeeld zieke kinderen.

Kom elke zondag: armbandje cadeau

Wanneer je elke zondag komt kan je een armbandje bij elkaar gaan sparen. Door elke week een paar kralen erbij te rijgen maak je zelf het armbandje. Aan het einde van de maand krijg je je armbandje mee naar huis en dan kan je daarmee een Tientje van de Rozenkrans bidden. Voor jongens zijn er stoere neon-kralen en voor meisjes roosjes.


Rozen voor Maria

Iedere week mogen de kinderen hun gebeden en intenties opschrijven op de zogenaamde Geheimenroos. Op de voorkant staat de afbeelding van het Rozenkransgeheim waar de kinderen tijdens de kinderwoorddienst over horen.

Op de achterkant staat er geschreven: Lieve Moeder Maria, help mij te bidden voor.... en daar onder mogen de kinderen hun eigen gebedje of intenties opschrijven.

Na de Hoogmis gaan we gezamenlijk met alle mensen in de kerk een Tientje van de Rozenkrans bidden. De kinderen brengen hun Geheimenrozen naar de Mariakapel en nemen de Geheimenkaars mee. Natuurlijk ook de grote houten rozenkrans waar alle kinderen samen mee kunnen bidden.

Voordat we gaan bidden zingen we op de melodie van Ave Maria van Parkinson Nederlandstalig het Weesgegroet Maria. Na het Tientje klinkt dan het tweede gedeelte...


8 mei - Moederdag voor Maria: Neem een bloem mee

Zondag 14 mei is het Moederdag. Jullie mogen op deze zondag een mooie bloem meenemennaar de kerk. Aan het einde van de viering mogen jullie deze in een vaas in de Mariakapel zetten. Aan de bloem doe je een kaartje met daarop je naam en wat je tegen Maria wil zeggen.


Meimaand=Mariamaand 2015:

Rozen voor Maria en boekenlegger cadeau voor jou

Meimaand is Mariamaand: aan de hand van de glorievolle geheimen van de rozenkrans leggen we de link naar de feesten die we in mei en juni vieren. Deze gebeurtenissen in het leven van Jezus en Maria zijn “vastgelegd” in de geheimen/mysteries van de rozenkrans. Deze geheimen zijn moeilijk te begrijpen maar vertellen ons het mooie geloofsverhaal.

Rozen voor Maria

Iedere zondag in de meimaand zijn per behandeld Glorievolle geheim, rozen (van papier) aan de kinderen uitgedeeld. Op de achterkant hebben de kinderen hun gebedsintentie geschreven of wat hen is bijgebleven van het evangelieverhaal dat ze net gehoord hebben.
Deze rozen zijn met plakband aan lange satéprikkers bevestigd. In het hart van deze rozen is de bijpassende icoon geplakt en zo maakten we in de meimaand een mooi bos “Glorievolle rozen” voor Maria. Op de achterkant hebben de kinderen hun intentie en naam geschreven en werden deze iedere week aan het einde van de viering in de Mariakapel neergezet. Zo werd de vaas iedere week een stukje voller.

Boekenlegger

Alle kinderen kregen aan het begin van het Meimaandproject een boekenlegger waarin zij per gevolgde kinderwoorddienst twee gestanste figuurtjes kregen. Op 31 mei, de afsluitende zondag van het Meimaand=Mariamaand project kregen de kinderen de boekenlegger met 10 uitgestanste (geponsde) figuurtjes mee naar huis. Hiermee kunnen zij het Tientje dat gezamenlijk na de Hoogmis wordt gebeden, meebidden. Zie afbeelding hieronder.

 

Klik op de boekenlegger om deze te downloaden

Permanente Mariatafel

Achter in de kerk staat vanaf heden een nieuwe Mariatafel waarop allerlei devotionalia uitgestald zijn. Rozenkransen, Tientjes, kaarsenhouders met afbeelding van Maria, armbandjes, kaarsen, Mariakaarten, gebeden boekjes voor kinderen, etc.

Bij de koster kunt u altijd om meer informatie vragen.

Graag contante betaling.


Meimaand 2014: Roosjes rozenkrans rijgen

Meimaand is Mariamaand: aan de hand van de glorievolle geheimen van de rozenkrans leggen we de link naar de feesten die we in deze en volgende maand vieren. Deze gebeurtenissen in het leven van Jezus en Maria zijn “vastgelegd” in de geheimen/mysteries van de rozenkrans. Deze geheimen zijn moeilijk te begrijpen maar vertellen ons het mooie geloofsverhaal.

Vaas met papieren rozen voor Maria

Achter in de kerk komt weer de informatietafel met opbouw te staan. Hierop worden rozenkransen, tientjes en gebedenboekjes te koop aangeboden. Geld kan in het geldkistje gedeponeerd worden.

Op deze tafel staat een vaas met gekleurde “stelen” waaraan de papieren rozen met een paperclip bevestigd moeten worden. Per zondag worden hier per behandeld Glorievolle geheim de rozen van de kinderen aan bevestigd. In het hart van deze rozen is de bijpassende icoon geplakt en zo maken we in de meimaand een mooi bos “Glorievolle rozen” voor Maria. Zie hieronder de voorbeelden van de rozen. Deze rozen liggen gesorteerd voor je klaar in de materialen doos in de zaal.

Voor een overzicht van dit kinderwoorddienst project kunt deze hier downloaden...

Voor het knipvel Geheimenrozen klik hier om te downloaden...

Voor het Maria-intentiestrookjes moedervel klik om te downloaden...

De roosjeskransjes zijn eenvoudig te rijgen met vissersgaren en zijdenroosjes in verschillende kleuren. De kruisjes zijn te verkrijgen bij het Carolushuis te Roermond.

Met de grote rozenkrans een Tientje bidden in de Mariakapel

De rozenkransjes zijn klaar om gezegend te worden

Het zegenen van de rozenkransjes; bij de lessenaar staat een kind klaar om de intenties bij het Tientje van de rozenkrans bidden, voor te lezen....