Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Lambertusfeest 17 september 2017 - dubbel feest: een terugblik

Dit jaar vierden we twéé feestelijke gebeurtenissen tijdens het Lambertusfeest: dat pastoor Gouw 25 jaar geleden, op 1 juni 1992 tot pastoor in de Lambertuskerk is benoemd én het feest van de patroon van onze kerk.

De uitnodiging voor dit dubbele feest is door velen gehoord gezien de volle kerk en vele bezoekers op het tuinfeest en 's middags een seminar.

Vanwege de weersverwachting moesten er enkele aanpassingen in het programma plaatsvinden maar dat heeft de feestvreugde niet verminderd.

Tijdens de mooi gezongen hoogmis, dit keer om 11 uur, klonken er verschillende felicitaties aan de pastoor van de jongsten tot aan de oudere parochianen. Een vrijwilliger in de Lambertuskerk, dhr. Robin van der Weiden, verwoordde het treffend aan het einde van de feestelijke hoogmis.

Zeer veel vrijwilligers hebben zich bijzonder ingezet om dit feest mogelijk te maken, zo vormden zij met elkaar een goed samenwerkende kerkgemeenschap.

Een preview van de fotopagina vindt u hier. Hieronder een terugblik op het gehele feest.

 

Terugblik

Zondag 17 september 2017 vierde de H. Lambertuskerk op feestelijke wijze het 25 jaar Pastoors jubileum van Pastoor Gouw. Speciaal voor deze gelegenheid vond er ’s middags een seminar plaats met als titel: Het ambt in perspectief: Betekenis, Beleving en Boodschap. Deze thema’s werden besproken door T.F.M. Visser, vicaris generaal bisdom Rotterdam, F.X.M.A. Baggen, permanent diaken te Dordrecht en R.G.M. Gouw, pastoor Maria Parochie Rotterdam. Sarah Draus, harpiste, zorgde met haar talentvolle harpspel voor momenten van bezinning.

Monseigneur Visser trapte de serie lezingen af met een betoog aangaande het leiderschapsprofiel van de functie van pastoor zoals mede vastgelegd in de canonieke verordeningen. De pastoor is in eerste plaats een bestuurder, leider van een parochie, zijn herderlijke taak ter ondersteuning van de parochianen is daarvan een belangrijke afgeleide. In het leggen van prioriteiten laat de pastoor zich vaak meer zien als bestuurder en minder als herder. De monseigneur verzocht parochianen meer begrip te hebben voor dit belangrijke onderdeel van het leiderschap.

Diaken Baggen hield een gloedvol betoog voor de diaconie, onder de titel Diaconie als eredienst. Wij kunnen God eren door ons over onze medemensen te ontfermen, de diaconie is een essentieel onderdeel van ons geloof en een duidelijke opdracht van Christus aan de gelovigen. De pastoor en de Diaken hebben een speciale zorgplicht in deze.

Pastoor Gouw greep in zijn betoog terug op de tekst van de eerste brief van de apostel Paulus aan de inwoners van Korinthe. In deze brief vermaant de apostel de christenen om eensgezind te blijven. In navolging van de Griekse filosofische scholen hadden zich verdeeld in groepen die aan een bepaalde verkondiger de voorkeur gaven. Echter gaat het bij het evangelie niet om de verkondiger maar om de Verkondigde. Zo ook moet het pastoorsambt begrepen worden. De priester staat geheel en al ten dienste van de boodschap van Christus.

Verschillende vragen vanuit de zaal gaven aanleiding tot nadere verduidelijking en een levendige, amicale, discussie tussen de sprekers. Na een korte afsluiting kon er informeel worden nagepraat onder het genot van een uitstekend Indonesisch buffet.

 


 

Lambertusfeest 18 september 2016

Op zondag 18 september, een zonnige en mooie dag, traditiegetrouw de zondag van de maand die het dichtst bij de feestdag van de heilige Lambertus ligt (17 september), vierden wij de naamdag van onze patroonheilige in de tuin van de kerk.

Veel parochianen hadden zich ingezet om er weer iets moois van te maken. En het resultaat mocht er zijn: de kramen werden door de vrijwilligersgroepen enthousiast ingericht met informatieve materialen. In de tent met historische bezienswaardigheden ‘van de zolder’ waren beelden, voorwerpen en devotionalia uitgestald en bij de kinderactiviteiten-kraam konden de kinderen een speurtocht door de tuin starten. De mooie boeketten met bloemen uit de tuin werden speciaal voor deze gelegenheid gemaakt. Na het uitgaan van de kerk stond de koffie klaar met al het lekkers dat door uzelf werd gebakken. Hartelijk dank daarvoor! De live muziek en de poffertjeskraam tenslotte gaven het geheel nog een extra bijzonder en feestelijk tintje.

Iedereen die heeft meegeholpen om van dit samenkomen in de tuin een echt feest te maken, heel hartelijk dank!

Klik op deze link voor de fotopagina

 

Lambertusfeest 20 september 2015

Dit jaar vierden we op zondag 20 september het feest van de patroon van onze kerk, de heilige Lambertus. Na de extra feestelijke Hoogmis was er een inmiddels traditionele parochiefeest in de pastorietuin plaatsvinden. 

Behalve dat het een gezellig samenzijn was om elkaar kerkgemeenschap te ontmoeten hadden de vrijwilligersgroepen zichzelf gepresenteerd met het programma voor het komende seizoen.

 

In de pastorietuin stond een verrassing voor alle feestgangers in de vorm van een poffertjeskraam.

Klik op de foto of op deze link om een deel van de fotoreportage te bekijken.

Foto's gemaakt door Jaco van Lith

Klik op de afbeelding voor het fotoverslag van het Lambertusfeest 2015

 

21 september 2014: een geslaagd Lambertusfeest!

We kijken terug op een geslaagd Lambertusfeest!

Voor de feestelijk meerstemmig gezongen Hoogmis werden de kramen door verschillende vrijwilligers ingericht om na de mis de vele bezoekers te kunnen voorzien van informatie over de activiteiten in de Lambertuskerk.

Tijdens de mis pakten grote grijze wolken zich precies boven de Lambertuskerk samen en regende het even erg hard. Gelukkig waren een paar vrijwilligers die de neergezette spullen voor de regen beschermden en na de mis leek er niets gebeurd te zijn.


Vele parochianen hadden goed hun best gedaan en brachten heerlijke taarten, koekjes, cupcakes etc. mee. Voor de koffie werd gezorgd door de Koffiegroep die in de zomer na de 10 uur mis de koffie in de tuin verzorgen.

In de verschillende kramen waren de vele activiteiten die door vrijwilligers in de Lambertuskerk worden georganiseerd zichtbaar gemaakt door middel van flyers, folders, voorbeelden, overzichten en vooruitblikken voor het nieuwe seizoen.

U hoeft zich niet te vervelen in het komende jaar, kijkt u maar op deze website naar de verschillende activiteiten waar ook u bij aan kunt sluiten: u bent van harte welkom!


Klik op de foto of op deze link om naar een foto-impressie van deze geslaagde ochtend te kijken.