Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Lambertusberichten

Het informatieblad van de Lambertuskerk, de Lambertusberichten, verschijnt vijf à zes keer per jaar. Hierin berichten specifiek over activiteiten en agenda in de Lambertuskerk, verdiepende artikelen over katholieke zaken in het algemeen en federatie breed worden er zaken uitgelicht die voor u allen interessant zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan projecten waarin we samenwerken met andere parochielocaties, cursussen en vieringen.

In de Lambertusberichten treft u vaste rubrieken aan, zoals een inleidende tekst van pastoor Gouw, parochie-update, aankondigingen van parochiële activiteiten, kerkelijke zaken uitgelicht, kinderpagina, agenda en contactgegevens.
De Lambertusberichten liggen achter in de kerk. Indien u het blad over de post wilt ontvangen, dan kunt u dit doorgeven aan het parochiesecretariaat.

De redactie is bereikbaar op het secretariaat:

H Lambertuskerk t.a.v. “Redactie”
Hoflaan 121
3062 JE Rotterdam
Telefoon: 010-4123690
E-mail:  secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl


Reacties en bijdragen zijn welkom. Kopij voor 27.3 dient voor 15 december bij het secretariaat binnen te zijn, zie mailadres hierboven.

In verband met de aanscherpingen van de wet op de persoonsregistratie en verwerking, AVG die vanaf 25 mei jl. van kracht is, hebben we voorgaande edities van deze website verwijderd. Hieronder ziet u de actuele editie van de Lambertusberichten die vanaf 27 oktober achter in de kerk te vinden is.

27e jaargang nummer 2 nov-dec 2018

Download PDF