Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Lambertusberichten

Het informatieblad van de Lambertuskerk, de Lambertusberichten, verschijnt vijf à zes keer per jaar. Hierin berichten specifiek over activiteiten en agenda in de Lambertuskerk, verdiepende artikelen over katholieke zaken in het algemeen en federatie breed worden er zaken uitgelicht die voor u allen interessant zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan projecten waarin we samenwerken met andere parochielocaties, cursussen en vieringen.

In de Lambertusberichten treft u vaste rubrieken aan, zoals een inleidende tekst van pastoor Gouw, parochie-update, aankondigingen van parochiële activiteiten, kerkelijke zaken uitgelicht, kinderpagina, agenda en contactgegevens.
De Lambertusberichten liggen achter in de kerk. Indien u het blad over de post wilt ontvangen, dan kunt u dit doorgeven aan het parochiesecretariaat.

De redactie is bereikbaar op het secretariaat:

H Lambertuskerk t.a.v. “Redactie”
Hoflaan 121
3062 JE Rotterdam
Telefoon: 010-4123690
E-mail:  secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl


Reacties en bijdragen zijn welkom. Kopij voor 27.1 dient voor 15 augustus bij het secretariaat binnen te zijn, zie mailadres hierboven.

De zomereditie, 26ste jaargang nr. 5, is inmiddels verschenen is alleen te lezen in hardcopy die u achter in de kerk kunt vinden.

In verband met de aanscherpingen van de wet op de persoonsregistratie en verwerking, AVG die vanaf 25 mei jl. van kracht is, kunnen we deze zomereditie niet op deze website publiceren. De belangrijkste informatie vindt u verder op deze website zoals de agenda en activiteiten.

26e jaargang nummer 4 maart - mei 2018

Download PDF

26e jaargang nummer 3 januari - maart 2018

Download PDF

26e jaargang nummer 2 advent-kerstmis 2017

Download PDF

26e jaargang nummer 1 september-oktober

Download PDF

25e jaargang nummer 5 - juli-augustus Zomer

Download PDF

25e jaargang nummer 4 - Pasen

Download PDF

25e jaargang nummer 3 - februari-maart

Download PDF

25e jaargang nr 2 Advent-Kerstmis

Download PDF

25e jaargang nr 1 september-november

Download PDF