Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Van Aswoensdag op weg naar Pasen

De voorbereidingstijd op het grote Paasfeest begint op Aswoensdag en noemen we de Veertigdagentijd ook wel de Vastentijd genoemd.

 

Aswoensdag

Op Aswoensdag, de eerste dag van de Veertigdagentijd, krijg je een kruisje met as op je voorhoofd. Dit askruisje herinnert je eraan, dat je spullen (computer, speelgoed, geld) niet het belangrijkste zijn. Het belangrijkste is wat we doen: elkaar helpen, bidden, naar de verhalen over God luisteren.

Palmzondag

 

Op Palmzondag vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem:

Alle mensen waren heel bij en zwaaiden met palmtakken:

want Jezus was hun Messias = Verlosser!

Witte Donderdag

 

Op Witte Donderdag vieren we het Laatste Avondmaal: Jezus heeft zichzelf in de vorm van Brood (Lichaam) en Wijn (Bloed) gegeven. Dit noemen we de Eucharistie. Ook gaf Hij zijn leerlingen de boodschap: ‘Doe dit om aan Mij te denken’.

Goede Vrijdag

 

Op Goede Vrijdag denken we aan het lijden en sterven van Jezus.

In onze kerk gaan we om 10 uur de lijdensweg van Jezus mee-

lopen en bidden. Pastoor Gouw vertelt het verhaal aan de hand

van de kruiswegstaties = grote schilderijen, in de kerk.

 

Pasen

 

Met Pasen vieren we het grote feest dat Jezus uit zijn graf is opgestaan!