Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Kinderactiviteiten in de Lambertuskerk

Indien u zich met het aanmeldformulier bij de parochie heeft geregistreerd, dan wordt u schriftelijk op de hoogte gehouden van onderstaande activiteiten, de zogenaamde "kids-info", ook in te zien via deze link

Aanmeldingsformulieren (voor alle activiteiten) kunt u achter in de kerk van de tafels meenemen of wanneer deze actueel zijn kunt u de formulieren bij de verschillende activiteiten op deze website invullen en verzenden.
In de kinderactiviteiten bakken op de tafels achter in de kerk vindt u het zondagsevangelie voor kinderen en aanvullende informatie. Foto’s en informatie omtrent de kinderen in onze parochie zijn ook te vinden op het witte magneetbord links achter in de kerk bij de Lourdeskapel.

Crèche

Op zondag is er crèchegelegenheid in het parochiehuis, ingang tegenover de kerk op het kerkplein (nr. 5). Ouders kunnen hier terecht in de kleine zaal waar gebruik gemaakt kan worden van het speelgoed en de faciliteiten voor kinderen van 0 tot 6 jaar.

Indien er behoefte is aan opvang door vrijwilligers door het jaar heen, neem contact op met het parochiesecretariaat. Mogelijk dat uzelf dan ook in een schema mee zou kunnen draaien. De tijdsbesteding is gering en u leert de ouders van andere jonge kinderen kennen.

Kinderwoorddienst

De kinderwoorddienst wordt georganiseerd voor alle kinderen die in staat zijn rustig naar een verhaal te luisteren (vanaf drie jaar) tot ongeveer 12 jarigen. Elke zondag tijdens de mis van 10.00 uur (behalve juli en augustus). Tijdens de kinderwoorddienst wordt het evangelieverhaal van de betreffende zondag op het niveau van de kinderen verteld. De kinderen zitten bij hun ouders in de kerk tot het woord van welkom en worden door de pastoor uitgenodigd om met de leiding naar de pastorie te gaan. De kinderen komen tijdens de collecte terug in de kerk.

Kindercatechese

Kinderen zijn ten alle tijden wekelijks welkom bij de (hierboven genoemde) kinderwoorddienst. Echter, als extra verdieping voor wat oudere kinderen is er de kindercatechese. Deze wordt in verschillende periodes gedurende het jaar verzorgd voor kinderen na de voorbereiding op de eerste H. Communie en duurt tot de voorbereiding op het H. Vormsel.

De kindercatechese vindt plaats in de pastorie tijdens de woorddienst  tijdens de Advent, Veertigdagentijd en de grote kerkelijke feesten. Na het woord van welkom in de kerk worden de kinderen uitgenodigd om hiervoor naar de pastorie te gaan. Het evangelie van de betreffende zondag wordt op hun niveau uitgelegd. Tijdens de collecte komen de kinderen terug in de kerk om de mis verder met hun ouders mee te vieren. Alle andere zondagen zijn deze kinderen samen met de jongere welkom voor de gemeenschappelijke kinderwoorddienst.

Gezinsviering

Elke laatste zondag van de maand, behalve in de zomervakantie en in december, is er om 10.00 uur een aangepaste Nederlandstalige eucharistieviering voor de gezinnen.
Nieuw!
Bij deze gezinsviering zijn ouders en kinderen actief betrokken en blijven de kinderen in de kerk bij de ouders. Teksten en lezingen worden door ouders en kinderen gelezen en de offergaven worden door de kinderen naar voren gebracht. Na deze viering is iedereen welkom voor koffie en limonade in het parochiehuis tegenover de kerkingang.

Contact: kinderen@lambertuskerk-rotterdam.nl

 


Mooie opkomst in de Goede Week
Palmzondag
Op Palmzondag was de hoogmis druk bezocht. Vele kinderen, maar liefst 40, hadden palmpaasstokken versierd. Nadat deze gezegend waren en de kinderen geluisterd hadden naar het evangelie (Intocht van Jezus in Jeruzalem), liepen zij mee in de palmprocessie door de kerk. Na de viering gingen zij deze mooi versierde stokken naar oude en/of zieke mensen in de parochie brengen. Hiermee was de Goede Week op een mooie manier van start gegaan.

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag waren er maar liefst 90 bezoekers bij de kruisweg voor kinderen om 10 uur.

Hierbij werd ook het succesvolle vastenproject Kinderen geven aan Kinderen afgesloten en werden de laatste volle dozen ingeleverd.

Op het grote Paasfeest bezochten maar liefst 50 kinderen de kinderwoorddienst.

Kortom, we kijken terug op een mooie voorbereiding op Pasen en het was mooi dat er zoveel kinderen de Lambertuskerk weten te vinden en deelnemen aan de vele activiteiten die voor hen worden georganiseerd.