Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Kinderen bidden de Rozenkrans - Oktober 2013

Vorig jaar in oktober 2012 zijn we voor het eerst gestart met een Rozenkransproject voor kinderen in de Lambertuskerk. Veel kinderen kwamen daar op af en hebben inmiddels al heel veel de Rozenkrans of de Kinderrozenkrans gebeden voor andere (zieke) kinderen of andere mensen die hun gebed nodig hadden/hebbben. 

 

Natuurlijk zijn we in oktober 2013 weer een Rozenkransproject gestart waarbij jullie iedere week een paar kralen van een Rozenkransarmbandje sparen. Aan het einde van de maand worden tijdens de gezinsviering op 27 oktober alle armbandjes gezegend.

 

Tijdens de wekelijkse kinderwoorddienst krijgen jullie uitleg over het kruisteken, het bidden en de verschillende gebeden die we bij het Rozenkransbidden tegenkomen: het Onze Vader en het Wees gegroet Maria. Want wat zeggen we in die gebeden en waarom zeggen we dat?

Na elke 10 uur mis in oktober komen alle kinderen in de Mariakapel samen om samen met de pastoor en de mensen in de kerk een Tientje van de Rozenkrans te bidden.

Jullie kunnen dan ook weer intenties opschrijven voor wie je wilt bidden. Deze briefjes plakken we in een boek en leggen deze in de Mariakapel neer.

 

Komen jullie ook allemaal? Kunnen jullie kralen gaan sparen voor een mooie Rozenkransarmband.  

 

Lambertusparochie verbonden met
Kinderen bidden voor Kinderen

Inmiddels zijn er verschillende projecten in de Lambertusparochie tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting in oprichting Kinderen bidden voor Kinderen. Op de websitewww.kinderenbiddenvoorkinderen.nl worden ook onze activiteiten opgenomen en zijn er verslagen hierover te lezen. 

Op de Landelijke Parochiedag op 26 januari j.l. bij de RKK in Hilversum zijn er workshops gegegeven waarin onder andere een powerpoint presentatie werd vertoond. Ook hierin zijn de projecten van de Lambertusparochie als voorbeeld genoemd.  Klik op de afbeelding om deze presentatie te bekijken.

 

Kinderen bidden de rozenkrans in de Lambertusparochie

 

Op 30 september 2012 hebben jullie tijdens de woorddienst in de gezinsmis uitleg gekregen over de rozenkrans. Uitleg over Maria, de moeder van Jezus en van ons allemaal, over de geheimen, hoe je de rozenkrans kunt bidden en dat je dit ook voor iemand anders kunt doen.

Jullie hebben opgeschreven voor wie je wilt bidden en dat briefje hebben jullie in de speciale box bij Maria gestopt.

 

Om je te helpen bij het rozenkransbidden hebben jullie een mooi gebedenboekje meegekregen én hebben jullie zelf een kleurige rozenkrans geregen. Veel kinderen hebben deze rozenkrans naast hun bed hangen of op een goed zichtbare plaats. Zo denk je iedere keer als jij je rozenkrans ziet aan het bidden met Maria.

 

Weet je dat je ook een heel kort gebedje naar God kunt sturen?
Dat noemen we een schietgebedje: je "schiet" of stuurt het gebedje naar God.

Dat kan één zin zijn bijvoorbeeld:

Lieve Jezus (God, Maria, ....)
dank U wel voor ..... 

of: lieve Maria, help mij met .......

Voordat je gaat slapen kun je dan samen met je ouders of broer of zus een tientje van je mooie rozenkrans bidden.
Kijk maar in je gebedenboekje hoe je dat goed kunt doen.

 

Achter in de kerk vinden jullie op de tafel meer boekjes en Glow in the dark rozenkransen.
Om de mensen in de kerk te laten zien wat voor moois jullie maken, hangen jullie tekeningen en werkjes daar.
Na de rozenkransmaand mag jij je tekeningen en werkjes op komen halen bij de kinderwoorddienst op 4 november.

 

Kinderwoorddienst 21 oktober:
Glorievolle geheimen.
Maria wordt in de hemel gekroond:
alle kinderen hebben een kroontje gemaakt, dat staat mooi!

                      

 

Presentatietafel achter in de kerk.

Hier kun je intentiestrookjes vinden en de gebedenboekjes, ook die voor je ouders.
Allerlei rozenkransjes om je verzameling compleet te maken én om je vriendje of vriendinnetje cadeau te geven.

 

Prachtige afsluiting Rozenkransmaand

 

Tijdens de gezinsmis op 28 oktober is de Rozenkransmaand met de kinderen van de Lambertusparochie feestelijk afgesloten.

Kinderen schreven hun intentie op de briefjes.

Zij stopten deze in door henzelf met roosjes en bloemetjes versierde envelopjes.

De envelopjes zijn aan de witte rozen gehangen
en bij Maria neergezet.
20 Kaarsen waren versierd met afbeeldingen van de twintig Rozenkransgeheimen.
4 x 5 geheimen: de Blijde, de Droevige, de Glorievolle en die van het Licht.
Kinderen droegen de kaarsen bij de offerande de kerk binnen en zetten deze op de altaartrede.
 Na de zegen brachten de kinderen de kaarsen naar Maria.

Daar worden de kaarsen op de standaard gezet.

Het begin van de grote rozenkrans wordt alvast opgezocht.

De bloemen zijn bij Maria neergezet, vol met de mooie

envelopjes met de intenties van deze week.

De intenties van de vorige weken zitten in de box.


 Een kind las een bloemlezing van de door kinderen geschreven intenties:

 

Heilige Maria, bid met ons:

 

- voor alle vaders en moeders

- voor alle broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes

- voor alle opa’s en oma’s

- voor alle zieke kinderen

- voor alle zieke mensen, speciaal de ouderen

- voor alle mensen die niet meer bij ons zijn

- voor alles waar wij moeite mee hebben op school, bijvoorbeeld met het rekenen

- voor alle arme kinderen, dat zij toch gelukkig mogen zijn

- voor alle mensen in de kerk

- en voor het welslagen van het Jaar van het Geloof.

 

Pastoor Gouw ging voor de laatste keer deze maand

na de mis van 10 uur voor in een tientje van het Rozenkransgebed.

De kinderen baden met hun zelfgemaakte rozenkrans mee;

een kind mocht met de grote rozenkrans meebidden zodat

iedereen kon zien welk Weesgegroetje er gebeden werd.

 

Na het zingen van het Ave Maria kregen de kinderen een mooie kaart mee naar huis.

Een kaart die thuis kan helpen bij het bidden van de rozenkrans.

Al is de rozenkransmaand nu voorbij: de rozenkrans kan  je altijd en iedere dag bidden.

Maria kan jou en wil jou altijd helpen met het bidden.

Op de kaart staat ook dat je kan bidden voor andere kinderen.

Kinderen die je niet kent maar die wel jouw gebed heel erg nodig hebben.

Misschien omdat die kinderen heel erg ziek zijn, of veel verdriet hebben.

Het is fijn als jij ook voor deze kinderen kan bidden. Maria wil jou daar altijd bij helpen.

Klik maar op het plaatje van Kinderen bidden voor Kinderen, daar zie je voor wie je kan bidden.

Je kunt ook een mailtje sturen naar kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com.  

 

Gebedenboekjes en rozenkransen

Gebedenboekjes "Kinderen van God bidden met Maria" door Marjolein Heijs-Niessen en pastoor Rudo Franken en de gebedenboekjes van stichting Kerk in Nood "De Rozenkrans" (voor volwassenen) zijn bij de koster te verkrijgen. Op zondagen kunnen jullie aan de dames van het kinderwerk ook altijd naar materialen vragen. 

Voor kinderen en volwassenen zijn rozenkransen tegen een geringe betaling verkrijgbaar bij de koster. 
Meer informatie bij het secretariaat: 010-4123690 of secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl