Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Kinderactiviteiten door het kerkelijkjaar

          

 

Kerstspel

Op Kerstavond wordt om 19.00 uur, tijdens de gezinsviering, een levende kerststal opgevoerd door kinderen uit de parochie.
Tijdens de Advent, voorbereidingstijd voor Kerstmis, repeteren de kinderen met de vrijwilligers van de groep Kinderactiviteiten.

Klik hier voor de flyer over het kerstspel... met actuele data 2017

 

Aswoensdag

De veertigdagentijd, voorbereidingstijd op Pasen, begint met Aswoensdag. Op Aswoensdag wordt een speciale viering voor de kinderen gehouden. Neem de oude palmtakjes van Palmzondag van vorig jaar mee, want tijdens deze viering worden zij tot as verbrand. Met as krijgt iedereen een askruisje. Deze viering voor kinderen is in 2017 op 1 maart om 18:30 uur.
Na deze viering een korte uitleg over het Vastenproject "Kinderen geven aan Kinderen".

 

Palmzondag

Op zondag 25 maart 2018 is het Palmzondag.
In de week voorafgaand worden de palmstokken versierd.
Kinderen van 3 jaar tot en met kinderen van groep 8 kunnen zich tot 26 maart aanmelden om thuis een palmpaasstok te maken. Zij moeten dan uitleg, stokken, materiaal en werkboekjes halen op zondag 18 maart in de kerk om 11.15 uur direct na de Hoogmis. Bij de uitdeling van de tasjes wordt een bijdrage van € 3,- gevraagd voor hout en versiering.

Op Palmzondag (25 maart) moeten alle kinderen om 9.55 uur op de pastorie (Hoflaan 121) aanwezig zijn.
Na de processie gaan de kinderen (3-6 jaar) naar het parochiehuis (tegenover de kerkingang) voor de kinderwoorddienst en naar de pastorie voor de kindercatechese (voor kinderen na eerste H.Communie).
De voorbereiding voor de eerste H. Communie is in de pastorie.

Na de mis gaan de kinderen samen met de ouders/verzorgers de stokken naar zieken en/of ouderen brengen, die blij zijn met de aandacht en het presentje. Wie geen bestemming heeft voor de palmpaasstok, krijgt een adres van de leiding. Geef dit duidelijk aan op het inschrijfformulier.
Inschrijving is dus mogelijk tot en met zondag 11 maart 2018.

 

Meer hierover op de pagina Palmzondag
Klik hier voor aanmelden palmpaasstokken maken.

 

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag op 30 maart 2018 horen de kinderen waarom deze vrijdag goed is. De kruisweg wordt door de kinderen om 10.00 uur ’s ochtends gelopen en gebeden met pastoor Gouw.
Na deze kruisweg, die ongeveer 45 minuten duurt, mogen de kinderen de meegebrachte (witte) bloemen bij het kruis leggen. Deze bloemen worden met Pasen voor de versiering van de kerk gebruikt.

Na deze kruisweg kunnen de laatste dozen die gevuld zijn tijdens het Vastenproject voor de kinderen die bekend zijn bij de ontvangende Stichting ingeleverd worden. Lees hier verder over het Vastenproject "Kinderen geven aan Kinderen".

 

 

 

 

 

Sacramentsdag

Sacramentsdag vieren we op zondag 3 juni 2018.
Tijdens de mis om 10.00 uur is er offerande- en sacramentsprocessie.
Alle kinderen kunnen in deze processie meelopen en zingen.
Tijdens de kinderwoorddienst en kindercatechese krijgen de kinderen te horen

wat op deze feestelijke dag wordt gevierd.
Vooral de eerste communicanten van vorig jaar en dit jaar worden op dit feest uitgenodigd om in hun communiekleding in de processie mee te lopen. Zo wordt deze dag extra feestelijk.

De kleine kinderen krijgen bloemen om mee te dragen en de oudere kinderen krijgen een kaarsje; de bloemen en de kaarsen zullen na de processie bij het Allerheiligste neergezet worden.

Lees hier meer...