Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Karmelgemeenschap Sint Jozef

De karmelgemeenschap Sint Jozef heeft leden uit Rotterdam en Zuid-Nederland.
Iedere derde zaterdag van de maand houdt de Karmelgemeenschap Sint Jozef om:

13:30 uur  Bijeenkomst in de pastorie van de H. Lambertuskerk, Hoflaan 121, 3062 JE Rotterdam 
16:00 uur  Uitstelling van het Allerheiligste in de kerk - adoration in the church
16:30 uur  Gezongen vespers - sung vespers

Data bijeenkomsten 2019

16 februari- Pastoor C. Mennen: De oorzaken van de crisis in de Kerk

16 maart - Pater Roeland van Meerssche ocd: Leven in Gods tegenwoordigheid; broeder Laurentius

13 april - Jannie van Bussel: Psalmen

18 mei - Marga Pellikaan: Getijdengebed

15 juni - Deken J. Miltenburg: n.t.b.

20 juli - Gé Pellikaan: Elia

17 augustus - André Kruijver: Lectio Divina

21 september - Groepsmaand

19 oktober - Pater Roeland van Meerssche ocd: Het Godsbeeld bij Sint Johannes van het Kruis

16 november - Nader in te vullen

21 december - Nader in te vullen

In de stilte van de Karmel klinkt de stem van God

De Seculiere Orde van de Ongeschoeide Karmel (OCDS) is een wereldwijde gemeenschap van katholieken die een leven willen leiden in navolging van Christus, binnen de spiritualiteit van de Karmel.Onder bescherming van Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Karmel zijn de leden van de OCDS geroepen om in afhankelijkheid van Jezus Christus te leven, in vriendschap met Hem door wie wij ons bemind weten, en de Kerk te dienen. Zij laten zich hierbij  inspireren door H. Teresa van Jezus, H. Johannes van het Kruis en andere karmelheiligen. De rijke karmelitaanse traditie van gebed en inkeer biedt volop mogelijkheden om hier op een persoonlijke manier invulling aan te geven en een gelukkig leven ‘in Christus’ te leiden.

De Karmel

De karmelieten zijn van oorsprong kluizenaars die zich in de dertiende eeuw in het Karmelgebergte in het huidige Israël ophielden. Zij leefden in de Bijbelse traditie van de profeet Elia, de profeet aan wie de Karmel haar wapenspreuk ontleent: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten’ (1Kon.19,10).
Rond 1209 kregen de eerste karmelieten een leefregel, de Regel van Albertus. Hierdoor werden zij formeel een religieuze orde. Na een relatief korte periode werden de karmelieten van de Berg Karmel verdreven en vestigden zij zich in Europa. De Orde van de Karmel is inmiddels verspreid over de hele wereld.

Teresiaanse hervorming

In de zestiende eeuw zag Teresa van Avila dat in haar klooster niet meer de oorspronkelijke geest van de orde heerste. Een geest die zich kenmerkt door stilzwijgen, eenzaamheid en voortdurend gebed. Als Teresa van Jezus zette zij zich met kracht in om karmelietessenkloosters te stichten volgens de oorspronkelijke regel.
Vanaf het moment van de oprichting van het eerste hervormde klooster, gaat de Karmel verder in twee richtingen: de Karmel van de geschoeiden (O.Carm.), en de Orde van de Ongeschoeide Karmel (OCD). De OCD wordt ook wel de Teresiaanse of hervormde Karmel genoemd. De OCDS (Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecularis) maakt deel uit van deze laatste.

Een bijzondere verering voor Maria

Door hun bijzondere verering van de Heilige Maagd Maria werden de karmelieten van het eerste uur ook wel de broeders van Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Karmel genoemd. Als teken van deze innige relatie met de Moeder van God draagt ieder lid van de OCDS het Heilige Scapulier.

Kennismaking

Eens in de maand komen de seculiere karmelieten bij elkaar voor gebed, geestelijke vorming en lezing en gezellig samenzijn. Als u op basis van het voorgaande belangstelling  voor de Karmel hebt gekregen, neemt u dan gerust contact met ons op. U bent van harte welkom en kunt dan terecht op bovengenoemde data vanaf 13:30 uur.
Graag van te voren contact opnemen. 

 

Dhr. C.J.H. Janmaat ocds:
tel.   06-20961662
e-mail   coenraad62@kpnplanet.nl