Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

KERK EN SECRETARIAAT

Kerk:

Oostzeedijk Beneden 1-3; 3062 VJ Rotterdam (geen brievenbus aanwezig, post naar Hoflaan 121, 3062 JE Rotterdam)

Post en bezoekadres pastorie:

Hoflaan 121,
3062 JE Rotterdam

Telefoon:

010 - 412 36 90

E-mail:

secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl

lambertuskerk-rotterdam@hetnet.nl

website:

http://www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Aanmelden:

Indien u zich als parochiaan wilt aanmelden kunt u zich hier aanmelden.

Secretariaat:

Bereikbaar op  maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend van 9:30 tot 12:00 uur.

In spoedsituaties (bijvoorbeeld toediening ziekenzalving) kunt u elke ochtend tussen 8:00-8:45 uur en 9:30-12:00 uur de pastorie bellen.

Buiten deze tijden kunt u op het antwoordapparaat een bericht inspreken en een e-mail sturen naar: secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl 

e-mail wordt zeer regelmatig bekeken dus ook bij dringende zaken kunt u het beste een mailtje sturen.

Pastoor:

R.G.M. Gouw

Pastorie: Hoflaan 121, 3062 JE Rotterdam (tel. 010-4123690)

Privé: Schultz van Hagenstraat 56, 3062 XJ Rotterdam (tel. 010-2120229)

e-mail: pastoor@lambertuskerk-rotterdam.nl

Spreekuren pastoor:

dinsdag- en vrijdagochtend van 9:30-12:00 uur

Indien er wijzigingen in het vieringenrooster zijn, zie ook het informatiekastje bij de ingang van de kerk, komt op deze dagen het spreekuur te vervallen.

Bij spoed zie hierboven bij contactgegevens bij secretariaat.

Toegankelijkheid:

Kerk en parochiehuis zijn rolstoeltoegankelijk.
Voor toiletbezoek kunt u terecht (via de hellingbaan) in het parochiehuis tegenover de kerkingang op het kerkplein, er is echter geen rolstoeltoegankelijk/aangepast toilet beschikbaar.

Kerkbijdrage:

ABN AMRO:  NL90 ABNA 0500 0304 48  – BIC: ABNANL2A 

Ten name van Parochie St. Lambertus Rotterdam.

Klik hier verder om gemakkelijk uw gift aan de Lambertuskerk te regelen

Parochiehuis:

Oostzeedijk beneden 5; 3062 VJ Rotterdam (geen brievenbus aanwezig, post naar Hoflaan 121, 3062 JE Rotterdam)

Locatie voor:

 - toiletbezoek rondom de zondagsvieringen en speciale vieringen

 - crèche: ruimte is beschikbaar voor ouders met jonge kinderen tijdens de zondagsmissen;

 - koffiedrinken na de gezinsmis (iedere laatste zondag van de maand)

E-mail webbeheer:

secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl