Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Parochiekoor "Sint Gregorius"

 

Hoogmis

Het parochiekoor Sint Gregorius verzorgt in principe het muzikale gedeelte van de eerste drie zondagen van de maand de Hoogmis om 10 uur.
Ook de vieringen in de Goede Week en Hoogfeesten worden door het koor ingevuld.
De artistieke leiding is sinds 1 juli 2007 in handen van Eric Koevoets, dirigent/organist/componist.

 

Repertoire

Volgens de liturgische kalender worden de wisselende Gregoriaanse gezangen door de mannenstemmen ten gehore gebracht en de vaste gezangen worden meestal meerstemmig door het voltallige koor gezongen. Missen van verschillende componisten uit het heden en het verleden staan op het repertoire, waaronder ook speciaal voor het koor gecomponeerde missen.

 

Repetities

Op de wekelijkse repetities op woensdagavond beginnen de heren om 19:30 – 20:00 uur voor de repetitie van de wisselende gezangen in het Gregoriaans voor de eerstvolgende zondag.

Om  20.00 – 22.00 uur vindt de koorrepetitie voor alle stemgroepen plaats waarbij de gezangen voor de zondag en nieuw of huidig repertoire worden ingestudeerd.

Repetities vinden plaats in het Parochiehuis, Oostzeedijk beneden 5, ingang tegenover de hoofdingang van de kerk.

 

Nieuwe leden

Het koor is altijd geïnteresseerd in goed en enthousiast zingende mensen die graag in dit zangkoor willen participeren.
Heeft u belangstelling en zou u een repetitie bij willen wonen? Graag contact opnemen met Tom Jansen, bestuurslid van het zangkoor Sint Gregorius.
Om te weten tot welke stemgroep u behoort wordt u gevraagd een stemtest af te leggen bij de dirigent/organist.

 

Contact

 

Zangkoor Sint Gregorius

Repetities

Muzikale leiding

Tom Jansen, bestuurslid
e-mail: stgregoriuskoor@gmail.com

Parochiehuis Sint Lambertusparochie

Oostzeedijk beneden 5

woensdag 19:30 - 20:00 uur (heren Gregoriaans)

woensdag 20:00 - 22:00 uur (alle stemgroepen)

Dirigent/organist/componist

Eric Koevoets

www.erickoevoets.nl