Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Geloofsverdieping buiten de Lambertus:

Theresia van Avila-parochie te Dordrecht

Elk jaar biedt de Theresia van Avila-parochie geïnteresseerden een serie avonden aan ter verdieping van ons geloof. Zij hebben externe deskundigen uitgenodigd om te komen spreken. Aanmelden is niet nodig.

Tijd en locatie:

20.00 uur in de kapel Titus Brandsma, Nolensweg 8 te Dordrecht-Crabbehof


Dinsdag 26 februari 2019

Geloof en wetenschap, een vruchtbare relatie

Dr. Matthé Uijttewaal (natuurkundige en gelovige)

Voor veel mensen staan geloof en wetenschap als twee onverenigbare realiteiten tegenover elkaar. Wetenschap sluit elke vorm van religie uit, zo lijkt het. Echter, als we kennismaken met grote wetenschappers van de laatste eeuwen, dan zien we dat velen van hen gelovige christenen waren. Denk hierbij aan wetenschappers als Blaise Pascal (filosoof en wiskundige), André-Marie Ampère (natuurkundige, grondlegger van de elektrodynamica), Pierre-Simon Laplace (wiskundige), Gregor Mendel (priester, bioloog en grondlegger van de genetica), Wilhelm Röntgen (natuurkundige) en Georges Lemaître (priester, astronoom en grondlegger van de oerknal-theorie). Geloof is in veel gevallen de vruchtbare grond waarin wetenschap tot bloei komt. Matthé Uijttewaal, gepromoveerd natuurkundige en praktiserend katholiek, heeft zich in de vruchtbare relatie tussen geloof en wetenschap verdiept en verzorgt hierover een interessante lezing.

 

Dinsdag 26 maart 2019

“En brengt ons niet in beproeving.” Welke beproeving?

Mgr. Dr. Jan Liesen (bisschop van Breda en Bijbelwetenschapper)

Sinds Advent 2016 bidden rooms-katholieken in Nederland en Vlaanderen de nieuwe vertaling van het Onze Vader. Bisschop en Bijbelexegeet Jan Liesen was lid van de vertaalcommissie. Deze commissie is nog steeds actief en werkt aan de nieuwe vertaling van het altaarmissaal (misboek met liturgische gebeden). Bisschop Liesen staat stil bij de bede uit het Onze Vader “en breng ons niet in beproeving” (voorheen “en leid ons niet in bekoring”; bij protestanten: “en leid ons niet in verzoeking”). Waarom bidden wij God om ons niet in beproeving te brengen? Wat wordt onder deze beproeving verstaan? Wat is het verschil met bekoren en verzoeken? Bisschop Liesen neemt ons mee naar de achtergronden van deze bede.

 

April vervalt i.v.m. de Goede Week en Pasen

 

Dinsdag 21 mei 2019

De geestelijke wijsheid van Thomas Merton

José de Boer-Jacobs (pastoraal werkster St. Ursula-parochie Delft)

De Amerikaanse trappisten-monnik Thomas Merton (1915-1968) werd bekend door zijn in 1948 verschenen autobiografische boek “The Seven Storey Mountain” (in het Nederlands vertaald als “De Louteringsberg”). Hierin beschrijft hij zijn zoek- en zwerftocht die leidde tot zijn bekering. Als monnik verdiepte hij zich in de christelijke spirituele traditie. Ook liet hij zich inspireren door de wijsheid van andere geestelijke tradities. Hij onderhield uitgebreide correspondenties met geestelijke leiders van andere religies, zoals de zenmeester Thich Nhat Hanh en de Dalai Lama. Merton geldt als pionier op het gebied van de interreligieuze dialoog. Pastoraal werkster José de Boer uit Delft heeft zich gedurende haar sabbatverlof verdiept in de geestelijke wijsheid van Thomas Merton. Haar opgedane kennis en inzichten van deze grote eigentijdse mysticus deelt zij graag met ons. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met Karmelkring Elia.