Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Geloofsverdieping buiten de Lambertus:

Theresia van Avila-parochie te Dordrecht

Elk jaar biedt de Theresia van Avila-parochie geïnteresseerden een serie avonden aan ter verdieping van ons geloof. Zij hebben externe deskundigen uitgenodigd om te komen spreken. Aanmelden is niet nodig.

 

Tijd en locatie:

20.00 uur in de kapel Titus Brandsma, Nolensweg 8 te Dordrecht-Crabbehof


Dinsdag 28 augustus 2018

Nieuwe generatie dominicanen in Nederland

Michael Magielse o.p. (lid van de orde der dominicanen)

De orde der dominicanen – of predikheren, zoals ze ook genoemd worden – werd in 1206 gesticht door de heilige Dominicus Guzmán. Deze orde bestaat tot op de dag van vandaag en is ook in Nederland actief aanwezig, onder andere in stadsklooster Het Steiger te Rotterdam-Centrum. De laatste tijd kent de orde der dominicanen een toename van nieuwe, jonge leden. Eén van hen is Michael Magielse (1972). Michael studeerde journalistiek en politicologie. In 2013 verliet hij de journalistiek en trad hij toe tot de orde der dominicanen. Hij volgt nu de opleiding tot priester binnen deze orde. Michael vertelt deze avond over zijn roeping tot de dominicanen en hoe hij de toekomst ziet voor deze orde en wat zij kunnen betekenen voor het christelijke landschap in Nederland.

 

Dinsdag 25 september 2018

De betekenis van de kerkvader Ireneus voor onze tijd

Ds. Paul Wansink (predikant Grote Kerk Dordrecht)

De heilige kerkvader Ireneus van Lyon (140-202) heeft veel betekend voor de vroegchristelijke kerk. Hij verdedigde het geloof tegen de toen sterk opkomende gnostiek. Ireneus geniet als kerkvader grote waardering bij zowel katholieken als protestanten. Paul Wansink, predikant van de Grote Kerk te Dordrecht, is als theoloog gepromoveerd op een studie naar deze grote kerkvader. Hij neemt ons mee in het leven en denken van Ireneus en vertelt ons welke betekenis Ireneus heeft voor de christelijke kerk in deze tijd. Deze lezing stond vorig jaar ook al gepland, maar kon toen door omstandigheden niet doorgaan.

 

Dinsdag 23 oktober 2018

De ene Bijbel is de andere niet.

Dr. Harm van Grol (oud-universitair docent Oude Testament van de FKT Tilburg)

“Ik lees de Bijbel”, hoor je vaak. De vraag is dan: Welke Bijbel bedoel je? Een katholieke of een protestantse Bijbel? Dat lijkt een onnozele vraag, maar is er verschil! Deze avond zoeken we naar deze verschillen en gaan we in op de achtergronden. Dat levert onverwachte inzichten op en spannende verhalen. Deze avond wordt verzorgd door Harm van Grol, parochiaan en gepensioneerd universitair docent Oude Testament aan de Faculteit Katholieke Theologie (FKT) van de Universiteit Tilburg.

Dinsdag 27 november 2018

Het fenomeen bidden.

Drs. Rob Veerman (theoloog en geestelijk verzorger)

Bidden is misschien wel de meest kenmerkende uitdrukking van geloof. De Franse filosoof Jean-Louis Chrétien (1952) heeft dit religieuze fenomeen nauwgezet willen beschrijven om ons te helpen ontdekken wat er gebeurt wanneer wij bidden. Waar komen de woorden vandaan die wij bidden en hoe wordt ons gebed verhoord? Chrétien beschrijft wat hij aan de dag ziet komen in ons bidden, maar gaat ook te rade bij de grote denkers als Thomas van Aquino en Augustinus. Door terug te keren naar het fenomeen van het bidden zelf, biedt Chrétien een verfrissende, maar ook verdiepende kijk op ons bidden dat ons geloof zeker kan verrijken. Chrétien is hoogleraar Geschiedenis van de filosofie van de Late Oudheid en de Middeleeuwen aan de Université Sorbonne te Parijs. Spreker op deze avond is Rob Veerman (1965), theoloog, parochiaan en geestelijk verzorger in de (penitentiaire) psychiatrie en revalidatiezorg. Veerman is een kenner van het werk van Chrétien. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met Karmelkring Elia.

 

Dinsdag 22 januari 2019

De Chaldeeuws-katholieke Kerk en de situatie van de christenen in Irak.

Iden Eylia (priesterstudent van de Chaldeeuws-katholieke Kerk)

De Chaldeeuws-katholieke Kerk behoort wat betreft haar liturgie tot de Oosters-Orthodoxe traditie. Zij heeft haar patriarchale hoofdzetel in de Iraakse hoofdstad Bagdad en is sinds 1553 geünieerd met Rome. De Chaldeeuws-katholieke Kerk telt wereldwijd ongeveer anderhalf miljoen gelovigen. Chaldeeuwse christenen hebben veel te lijden onder het islamitische regime in Irak en IS maakt veel slachtoffers onder hen. Veel Chaldeeuwse christenen zijn om die redenen dit gebied ontvlucht, onder andere naar Nederland. Iden Eylia is Chaldeeuws christen en woont in Zwijndrecht. Hij studeert aan het seminarie Bovendonk (Noord-Brabant) om priester te kunnen worden van de Chaldeeuws-katholieke Kerk. Iden vertelt over zijn geliefde kerk en over de situatie van de christenen in Irak.

 

Dinsdag 26 februari 2019

Geloof en wetenschap, een vruchtbare relatie

Dr. Matthé Uijttewaal (natuurkundige en gelovige)

Voor veel mensen staan geloof en wetenschap als twee onverenigbare realiteiten tegenover elkaar. Wetenschap sluit elke vorm van religie uit, zo lijkt het. Echter, als we kennismaken met grote wetenschappers van de laatste eeuwen, dan zien we dat velen van hen gelovige christenen waren. Denk hierbij aan wetenschappers als Blaise Pascal (filosoof en wiskundige), André-Marie Ampère (natuurkundige, grondlegger van de elektrodynamica), Pierre-Simon Laplace (wiskundige), Gregor Mendel (priester, bioloog en grondlegger van de genetica), Wilhelm Röntgen (natuurkundige) en Georges Lemaître (priester, astronoom en grondlegger van de oerknal-theorie). Geloof is in veel gevallen de vruchtbare grond waarin wetenschap tot bloei komt. Matthé Uijttewaal, gepromoveerd natuurkundige en praktiserend katholiek, heeft zich in de vruchtbare relatie tussen geloof en wetenschap verdiept en verzorgt hierover een interessante lezing.

 

Dinsdag 26 maart 2019

“En brengt ons niet in beproeving.” Welke beproeving?

Mgr. Dr. Jan Liesen (bisschop van Breda en Bijbelwetenschapper)

Sinds Advent 2016 bidden rooms-katholieken in Nederland en Vlaanderen de nieuwe vertaling van het Onze Vader. Bisschop en Bijbelexegeet Jan Liesen was lid van de vertaalcommissie. Deze commissie is nog steeds actief en werkt aan de nieuwe vertaling van het altaarmissaal (misboek met liturgische gebeden). Bisschop Liesen staat stil bij de bede uit het Onze Vader “en breng ons niet in beproeving” (voorheen “en leid ons niet in bekoring”; bij protestanten: “en leid ons niet in verzoeking”). Waarom bidden wij God om ons niet in beproeving te brengen? Wat wordt onder deze beproeving verstaan? Wat is het verschil met bekoren en verzoeken? Bisschop Liesen neemt ons mee naar de achtergronden van deze bede.

 

April vervalt i.v.m. de Goede Week en Pasen

 

Dinsdag 21 mei 2019

De geestelijke wijsheid van Thomas Merton

José de Boer-Jacobs (pastoraal werkster St. Ursula-parochie Delft)

De Amerikaanse trappisten-monnik Thomas Merton (1915-1968) werd bekend door zijn in 1948 verschenen autobiografische boek “The Seven Storey Mountain” (in het Nederlands vertaald als “De Louteringsberg”). Hierin beschrijft hij zijn zoek- en zwerftocht die leidde tot zijn bekering. Als monnik verdiepte hij zich in de christelijke spirituele traditie. Ook liet hij zich inspireren door de wijsheid van andere geestelijke tradities. Hij onderhield uitgebreide correspondenties met geestelijke leiders van andere religies, zoals de zenmeester Thich Nhat Hanh en de Dalai Lama. Merton geldt als pionier op het gebied van de interreligieuze dialoog. Pastoraal werkster José de Boer uit Delft heeft zich gedurende haar sabbatverlof verdiept in de geestelijke wijsheid van Thomas Merton. Haar opgedane kennis en inzichten van deze grote eigentijdse mysticus deelt zij graag met ons. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met Karmelkring Elia.