Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Geloofsopvoeding thuis en in de kerk

Waar beginnen?

Wij begrijpen, en hebben ook zelf ondervonden, dat geloven in deze tijd niet zo gemakkelijk is. Voor je kinderen is het zelfs nog moeilijker, omdat er tegenwoordig op de meeste scholen geen geloofsonderricht meer is. Geloven is iets dat overgedragen moet worden en voorgeleefd. Heeft u niet zelf ook het geloof meegekregen van uw ouders? Kinderen staan open voor het geloof. Daarom kun je als ouders het beste zo vroeg mogelijk met geloofsoverdracht beginnen. Opdat uw kinderen weten dat God van hen houdt en er altijd voor hen wil zijn. Daar kunnen zij op terugvallen in de soms moeilijke pubertijd en in moeilijke periodes in het leven die vrijwel elk mens meemaakt.

 

Hoe kunt u dat doen?

Door God een plaats te geven in het gezinsleven. Bijvoorbeeld door te bidden voor het eten en voor het slapengaan, door naar de kerk te gaan. Door verhalen in de kinderbijbel. En door met uw kind over geloof te praten. Praat ook eens met andere ouders in de kerk en van het Kinderwerk hoe zij dit doen of ga naar een geloofsverdiepingsavonden/cursus om uw eigen geloof te verdiepen, zodat u dit beter kunt over dragen aan uw kind(eren).

Geloofsoverdracht is niet meer vanzelfsprekend en ouders zullen actief met het eigen geloven aan de slag moeten gaan en zoeken naar een actieve geloofsgemeenschap waar zij leren wie God is en Hem leren kennen. Door te communiceren leer je iemand kennen. Dus door te bidden leer je God kennen. Vertrouw hierbij op God, op zijn Liefde en nabijheid.

 

Tips van ouders voor ouders

In de huidige maatschappij is tijd een schaars goed geworden. Waar haal je de tijd vandaan om met je kind over geloof te praten? Wanneer is de beste tijd om dat te doen? Hoe ga je geloven omzetten in daden?

Hierbij verschillende tips van ouders die u zijn voor gegaan. Heeft u zelf goede tips waar andere ouders ook wat aan zouden hebben? Mail deze dan naar kinderen@lambertuskerk-rotterdam.nl, dan zetten wij deze tips hieronder op de website.

 

Bedtijd

Er is wellicht geen betere tijd om over het geloof te praten of met het geloof bezig te zijn, dan wanneer het bedtijd is. Het jonge kind kan uit de kinderbijbel voorgelezen worden en als het zelf kan lezen, laat je kind jou voorlezen uit een kinderbijbel met grote letters. Praat daarna nog even over het gelezen verhaal en sluit af met een avondgebedje. Met oudere kinderen, tieners deel je de hoogte- en dieptepunten van de dag met elkaar en neem je de tijd om voor elkaar te bidden. Je kunt bijvoorbeeld aan je tiener vragen: “Wat staat er voor morgen in je agenda? Zullen we daarvoor bidden? Zullen we voor je vrienden bidden?”

 

Maaltijd

Als je voor de maaltijd een moment neemt om God te danken voor het eten en Zijn zegen erover te vragen, wordt dit een goede gewoonte die veel kinderen zullen voortzetten als ze volwassen zijn. Veel gebruikte gebeden zijn:

Heer, zegen deze maaltijd, amen

Het “Onze Vader” en “Weesgegroet Maria”

Na de maaltijd kan je bijvoorbeeld gezamenlijk bidden voor een zieke oma of kind, alles wat er in de omgeving van het kind belangrijk is, een examen, voor mensen die getroffen zijn door een natuurramp, etc.

 

Lees uit de kinderbijbel voor

Als uw kind nog klein is kunt u het uit een kinderbijbel voorlezen. Er zijn vele kinderbijbels in allerlei uitvoeringen. Om een passende kinderbijbel te kiezen kunnen wij u helpen: in de Lambertusparochie zijn vele kinderbijbels in te zien, vraagt u gerust aan een van de kinderwerkers.

Kijk ook een op www.kinderbijbels.nl als u meer wilt weten over criteria bij een keuze maken welke bijbel u zou willen kopen.

 

Zegen uw kind

In de wieg kunt u uw kind al zegenen door met uw duim op het voorhoofd van uw kindje een kruisje te maken. Als u daar al vroeg mee begint, geeft dit uw kind op den duur een geborgen gevoel. Als het kind vragen kan gaan stellen: “waarom doe je dat?” is er al een ingang voor een geloofsgesprek met uw kind.
We tekenen ons iedere dag meerdere keren met het kruisteken, we denken dan terug aan het moment dat we zijn gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. We zijn kinderen van God en dat spreken wij uit. Door dit kruisteken te maken vragen we daarbij de zegen van God voor uw kind.

 

Samen bidden

Leer je kind behalve de vaste gebeden zoals het Onze Vader en het Wees gegroet Maria, ook met eigen woorden te bidden. Hieronder een paar ideeën om je op weg te helpen. Je kunt je kind helpen hardop te bidden door hen een zin te laten afmaken.

Je kunt dan denken aan:

“God, ik dank U voor …

“God, vergeef me dat …”

“God, help me om meer …”

“God,help me om … los te laten”

“God, ik heb hulp nodig bij …”

“God, wij willen bidden voor…”

Doe iets voor een ander als gezin

Als je samen als gezin iets wilt doen waarbij je je christelijke levenshouding in daden om wilt zetten, ga dan met elkaar iets doen voor een ander. Dat kan bijvoorbeeld zijn: de tuin van een bejaarde onderhouden of de buurt schoonhouden door al het rondslingerende vuil op te ruimen. Het doet er niet toe welk project het is, belangrijk is dat je samen bezig bent voor een ander. Probeer iets te vinden wat bij jouw gezin past en ga aan de slag. Je zult er geen spijt van krijgen. Je zult ontdekken dat je er meer voor terugkrijgt dan je erin steekt.

Denk eens aan de volgende punten:

Wat kunnen jullie als gezin doen om een naaste te helpen?

Wat kunnen jullie als gezin doen ten behoeve van Gods schepping?

Wat kunnen jullie als gezin doen in de kerk?

Wat kunnen jullie weggeven en aan wie zou je het kunnen geven?

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Vastenproject Kinderen geven aan Kinderen. Door in het gezin voor het tijdelijk “gekoppelde minder bedeelde kind”  te bidden en een doos met spulletjes of een rugzakje te vullen, laat je zien dat je leeft zoals Jezus ons heeft voorgedaan. Laat je je kind zien hoe het voor een ander kan zorgen en liefhebben; we zijn allemaal geliefde kinderen van God. We zijn allemaal broers en zussen van elkaar.

Ga regelmatig naar de (gezins-)mis

Ga met elkaar naar de kerk, ga in gesprek en ontmoet daar andere gezinnen, bijvoorbeeld bij het koffiedrinken. Onderweg naar huis kun je iedere keer de volgende drie vragen stellen of pas ze eventueel wat aan:

Wat was het thema/verhaal van vandaag?

Wat heb je ervan geleerd?

Hoe ga je dit toepassen in je leven?

Houd je vragen eenvoudig en bespreek het met elkaar.

Hang de verwerking van wat je kind heeft meegekregen op een magneetbord en laat je kind erover vertellen. Of laat uw kind het evangelieverhaal in de eigen kinderbijbel opzoeken en nog eens lezen.

Lees hier verder voor de activiteiten voor kinderen in de Lambertuskerk...

 

Eén-op-ééngesprek

Een veel gehoorde uitspraak van ouders over hun kinderen is wel: “wat vliegt de tijd…, ze zijn zo snel groot!” Laat de tijd je niet inhalen en neem elk kind af en toe even apart mee. Het maakt niet uit waar naartoe, als je maar geregeld samen tijd voor elkaar vrijmaakt en een gesprek voert.

 

In de auto/op de fiets

We zijn met onze kinderen vaak onderweg naar veel verschillende activiteiten. Zet de autoradio eens uit en vraag je kinderen welke leuke en verdrietige dingen ze die dag hebben meegemaakt. Bid kort voor de activiteit waar je naartoe gaat. Of doe een cd met vlotte geloofsliedjes in de autoradio/cd-speler. Vele liedjes op cd’s van Elly en Rikkert bevatten voor kinderen herkenbare (geloofs)thema’s en liedjes over Bijbelverhalen. Zie de site van Samuel Advies.

 

Gezinsavond

Plan regelmatig een ‘gezinsavond’

Tijdens een gezinsavond wordt deels een geestelijk thema creatief uitgewerkt, bijvoorbeeld via spelletjes, film, toneel of quiz. Zo worden geestelijke lessen doelgericht aan kinderen doorgegeven.

Klik op het logo van Samuel Advies en u komt in de webwinkel voor allerlei materialen, boeken, spelletjes, quiz, toneel, etc.

 

Klik op het televietoestel van Samuel Advies en u komt bij de "Filmclub" terecht.  

De Filmclub is een onderdeel van Samuel Advies voor geloofsgroei. De evangelisatie van de jeugd van nu vraagt een eigentijdse benadering. Het werken met films thuis en bij de catechese is een uitstekende wijze om aan de jeugd de Blijde Boodschap over te dragen. Daartoe is de Filmclub Samuel in 1992 opgericht. Intussen beschikt deze Filmclub over ongeveer 200 Dvd's met positieve (christelijke / Bijbelse) boodschap.

U mag de films gratis lenen. Om het voortbestaan van de Filmclub Samuel mogelijk te maken, vragen wij u naar vermogen een gift over te maken, die in ieder geval de portokosten dekt.

Kunt U bij uw overboeking a.u.b. vermelden: 'Gift Filmclub Samuel'. Deze gift is aftrekbaar van de belastingen. Bank: 22.71.79.218 IBAN: NL29FVLB0227 1792 18 BIC: FVLBNL22

Deze organisatie is afhankelijk van giften en werkt geheel met vrijwilligers. Per keer kunt u meerdere films lenen (4 tot 6). De uitleentermijn is vier weken. Voor meer informatie en uitleen kunt u op woensdag- en vrijdagochtend het Samuel telefoonnummer bellen of een mailtje sturen naar  info@samueladvies.nl

 

Richt een aandachts hoek in

Zet daar bijvoorbeeld een Mariabeeld met een kaars neer, op verjaardagen de doopkaars, een foto van de doop of van een ander bijzonder moment. Het kind kan daar ook de verwerking van de kinderwoorddienst neerleggen en afhankelijk van het moment in het kerkelijk jaar daaraan gerelateerde voorwerpen. Een kruisje in de 40-dagentijd/Goede Week, een paaswake kaarsje met Pasen, een adventskrans en/of kalender in de Advent, in mei bloemen bij Maria, een rozenkrans, een gebedenboekje. Brand daar een kaars als u een één-op-ééngesprek hebt met uw kind.

Op de site van Catkids vindt u vele ideeën voor een kijktafel/aandachtshoek waarbij het kerkelijk jaar wordt gevolgd, klik op de afbeelding.

 

Tijdens ziekte

Een ander moment is als je kind ziek is en thuis moet blijven van school. Niemand vindt het leuk als zijn of haar kind ziek is, maar het is wel een geschikt moment om uitgebreid met elkaar te spreken. Je kunt ook samen een dvd bekijken of naar muziek luisteren. Waarom zou je niet kiezen voor een dvd die je uitnodigt om over het geloof of over levensvragen te praten?

 

Vakantietijd

Als je samen onderweg bent naar een vakantiebestemming of samen een weekendje weg, is dat een goede gelegenheid om met elkaar over het geloof te praten. Doe samen iets voor een ander, bezoek een kerk en bespreek wat je er mooi vond en wat niet. Bid met elkaar een dankgebed, waarbij om beurten iemand iets kan benoemen waar je dankbaar voor bent.

 

Hoogte- en dieptepunten

Vraag je kinderen wat de hoogte- en dieptepunten van de dag waren. Vertel ook je eigen hoogte- en dieptepunten. Bid en dank er samen voor. 

Links die hierboven zijn genoemd:

Samuel Advies Voor geloofsgroei in gezin, parochie en school.
http://www.geloventhuis.nl/ Geloven thuis, website voor gezinnen
http://www.katholiekegezinnen.nl/ Veel achtergrond informatie en gebeden voor gezinnen
De Prentenbijbel is een kinderbijbel speciaal voor kinderen van 4 - 7 jaar, rijk geïllustreerd in totaal 36 bijbelverhalen.
Bijbel voor Kinderen, losse verhalen en bijpassende kleurplaten
Jongerenpagina Bisdom Rotterdam
Mobiele Helden, jongerensite van het bisdom Rotterdam
Jong Katholiek Jongeren webstek waar informatie over alle katholieke jongeren events nationaal en internationaal te vinden zijn.