Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Geloofsavonden voor volwassenen

In het voor- en najaar wordt door pastoor Gouw in de pastorie aan de Hoflaan 121 een cursus voor volwassenen gegeven.
De avonden, die bestemd zijn voor alle parochianen op zoek naar geloofsverdieping,  worden om de veertien dagen gehouden in februari t/m april en september t/m november.
Zij beginnen om 20:00 uur en zijn omstreeks 22:00 uur afgelopen.
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten op maandagavond. 

Cursus voorjaar 2018

Ook dit najaar is een drietal geloofsavonden gepland, bestemd voor allen die zich willen verdiepen in het geloof. Het onderwerp dit voorjaar is, in het kader van het Jaar van Gebed:

Bidden in de bijbel

Graag uw eigen bijbel meenemen.

De bijeenkomsten vinden plaats op maandagavonden van 20.00 uur tot 22.00 uur op de pastorie, Hoflaan 121 en wordt geleid door pastoor Gouw op de volgende data:

  • maandag 13 februari

  • maandag 12 maart

  • maandag 16 april

Aanmelden

Voor deze cursus kunt u zich aanmelden met het aanmeldformulier dat u achterin de catechesebrochure aantreft en achterin de kerk liggen en het af te geven aan of op te sturen naar: secretariaat Lambertuskerk, Hoflaan 121, 3062 JE Rotterdam. U kunt ook het formulier op deze website invullen: vanaf heden met dit: aanmeldformulier Geloofsavonden voorjaar 2018

e-mailcontact: catechese@lambertuskerk-rotterdam.nl

Uiterste aanmelddatum najaar: vrijdag 9 februari 2018;

U bent van harte welkom en aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Graag uw eigen bijbel meenemen.