Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Geloofsavonden voor volwassenen

In het voor- en najaar wordt door pastoor Gouw in de pastorie aan de Hoflaan 121 een cursus voor volwassenen gegeven.
De avonden, die bestemd zijn voor alle parochianen op zoek naar geloofsverdieping,  worden om de veertien dagen gehouden in februari t/m april en september t/m november.
Zij beginnen om 20:00 uur en zijn omstreeks 22:00 uur afgelopen.
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten op maandagavond. 

Cursus najaar 2017

Ook dit najaar is een drietal geloofsavonden gepland, bestemd voor allen die zich willen verdiepen in het geloof. Het onderwerp dit najaar is, naar aanleiding van het Fatimajaar:

Maria in bijbel, traditie en devotie

De geloofsavonden gaan dus over Maria, de Moeder Gods en we bekijken hoe de bijbel over Haar spreekt, de plaats die Zij inneemt in het rk-geloof en hoe de devotie tot Haar is.

Graag uw eigen bijbel meenemen.

De bijeenkomsten vinden plaats op maandagavonden van 20.00 uur tot 22.00 uur op de pastorie, Hoflaan 121 en wordt geleid door pastoor Gouw op de volgende data:

  • maandag 18 september

  • maandag 16 oktober

  • maandag 20 november

Aanmelden

Voor deze cursus kunt u zich aanmelden met het aanmeldformulier dat u achterin de catechesebrochure aantreft en achterin de kerk liggen en het af te geven aan of op te sturen naar: secretariaat Lambertuskerk, Hoflaan 121, 3062 JE Rotterdam. U kunt ook het formulier op deze website invullen: vanaf heden met dit: aanmeldformulier Geloofsavonden najaar 2017 

e-mailcontact: catechese@lambertuskerk-rotterdam.nl

Uiterste aanmelddatum najaar: vrijdag  15 september 2017;

U bent van harte welkom en aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Graag uw eigen bijbel meenemen.

Klik op de poster om deze te downloaden.....

Voorjaar 2018

In het voorjaar is er ook een drietal geloofsavonden gepland, zoals gewoonlijk met een bijbels onderwerp. Dit keer zal pastoor Gouw u meenemen door het boek Exodus:

Mozes en de 10 geboden

De bijeenkomsten vinden plaats op maandagavonden van 20.00 uur tot 22.00 uur op de pastorie, Hoflaan 121 en wordt geleid door pastoor Gouw op de volgende data:

  • maandag 12 februari

  • maandag 12 maart

  • maandag 16 april

Aanmelden

Voor deze cursus kunt u zich aanmelden met het aanmeldformulier dat u achterin deze folder en achterin de kerk vindt en het af te geven aan of op te sturen naar: secretariaat Lambertuskerk, Hoflaan 121, 3062 JE Rotterdam. U kunt ook het formulier op deze website invullen: vanaf januari 2018 met dit: aanmeldformulier Geloofsavonden voorjaar 2018

e-mailcontact: catechese@lambertuskerk-rotterdam.nl

uiterste aanmelddatum voorjaar: vrijdag 9 februari 2018.

U bent van harte welkom en aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Graag uw eigen bijbel meenemen.