Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Cursus Triduum Sacrum | Pasen 2019

Dit voorjaar zal Pastoor Gouw het Triduum Sacrum ofwel de Drie Heilige Dagen uitleggen aan de hand van een cursus ontwikkeld door het bisdom Rotterdam. Het Triduum Sacrum bestaat uit Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag-Paaswake.

Deze cursus is bestemd voor degenen die zich willen verdiepen in hun geloof.
In drie avonden zal Pastoor Gouw ons meenemen door de Goede Week in voorbereiding op het Paasfeest, dit jaar op 21 april.

De cursusavonden zijn van 20.00 uur tot 22.00 uur:

- Dinsdagavond 12 maart

- Dinsdagavond 19 maart

- Dinsdagavond 26 maart

en vinden plaats in Het Steiger - H.Dominicus, ingang 1e Nieuwstraathof 2

Aanmelden

  • Aanmeldformulieren/flyers: stuur ingevuld formulier naar:

secretariaat H. Lambertuskerk | Hoflaan 121 | 3062 JE Rotterdam

  • U kunt ook het formulier hieronder op deze pagina invullen:

Graag aanmelden voor 6 maart.

Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden

De poster en aanmeld-flyer zijn hier te downloaden:

Download poster   Download flyer

Mijn persoonsgegevens