Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Compositieopdrachten

 

In 2009 is de Stichting Venster op Muziek begonnen met het verlenen van compositieopdrachten aan Nederlandse kerkmusici met als doel het creëren van verzameling Latijnse meerstemmige missen en motetten die bij uitstek geschikt zijn voor de hedendaagse kerkmuziekpraktijk: een klein parochiekoor met overwegend slechts één mannenstem.

De nieuw te schrijven muziek moet bovendien van een zodanige moeilijkheidsgraad zijn, dat deze na de eerste instudering zonder al te veel repetitietijd op het repertoire gehouden kan worden.

Wij willen de composities in ons fonds graag onder de aandacht brengen van kerkmuzikaal Nederland.

Tegen redelijke kosten is iedere compositie te bestellen bij Monique Tonino, m.tonino@hccnet.nl  of telefoon 078-614 89 28.

Geen losse exemplaren, de auteursrechten blijven bij de componisten.

Composities

Missa Brevis

Eric Koevoets

Petite Messe Solonnelle 

Hayo Boerema 

Tantum ergo

Kees van den Bergh

Missa "Jubilemus Salvatori"

Bernard Bartelink 

Missa "in honorem

Sancti Lamberti"

Aart de Kort

"Quattuor Cantica Sacra"

Eric Koevoets

Klik hier voor partituur-

voorbeelden

Klik op de afbeelding

voor partituurvoorbeeld

Klik op de afbeelding voor

partituurvoorbeeld Kyrie

Klik op de afbeelding voor

partituurvoorbeeld

Klik hier voor de

vormanalyse...

Klik op de afbeelding voor

partituurvoorbeeld

Klik hier voor de

nadere toelichting ...

Klik op de afbeelding voor

partituurvoorbeelden

 

 

Kosten

 

       

De verkoopprijs van deze

partituur is € 7,- per stuk 
Koorpartij is € 6,- per stuk.

 

 

De verkoopprijs van deze

partituur is € 7,- per stuk

Deze mis is ook verkrijgbaar
in een 1 toon hogere setting.

De verkoopprijs per

partituur is € 4,50.

Het werk is nog

niet uitgevoerd.

De verkoopprijs van de

partituur is € 7,50; 

Koorpartij € 6,50 per stuk.

De verkoopprijs van de

partituur is € 7,-.

Koorpartij € 6,- per stuk.

De verkoopprijs van de

partituur is € 7,00