Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Bijdragen

Wij hebben een levendige en vitale kerkgemeenschap, met veel vrijwilligers en veel activiteiten in en rond ons prachtige sfeervolle kerkgebouw.  Om dat zo te houden heeft onze kerk ook uw financiële steun nodig.

Tijdens de wekelijkse vieringen wordt u gevraagd om een financiële bijdrage via de collecte. Daarnaast kunt u een gift overmaken naar onze bankrekening.

ABN AMRO IBAN: NL90 ABNA 0500 0304 48  – BIC: ABNANL2A 


Ten name van Parochie St. Lambertus Rotterdam.

En tenslotte kunt u onze kerkgemeenschap ook in uw testament opnemen en zo na uw overlijden nog bijdragen aan het in stand houden van onze kerk.

Kerkbalans 

Eenmaal per jaar, in januari, wordt de actie Kerkbalans gehouden. Dat is een gezamenlijke van vijf Nederlandse kerken  voor de geldwerving ten behoeve van parochies, gemeenten en kerken. Ook onze kerk richt zich dan direct tot de parochianen met het verzoek om een jaarbijdrage, die in één keer, halfjaarlijks of per kwartaal kan worden voldaan.

Alle gelden die ten behoeve van de Lambertuskerk door u worden gegeven komen geheel en al ten gunste van de Lambertuskerk. Lees hier verder over de actie Kerkbalans 2017...

ANBI - Goed doel

Onze kerk is een door de overheid erkende goede-doelen-organisatie (ANBI). Voor giften aan die goede doelen waaronder ook de Lambertuskerk valt, is er sinds 1 januari 2014 een nieuwe eenvoudigere regeling van kracht. 

ANBI nummer van de Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland​​ dat u kunt gebruiken is:

RSIN/Fiscaal nummer: 002609411

Klik hier verder om gemakkelijk uw gift aan de Lambertuskerk te regelen.