Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Biechtspiegel

In het sacrament van boete en verzoening mogen we door de priester Gods vergeving ontvangen.
Bij fouten, of zonden, gaat het niet zozeer over het breken van regels, maar over relaties die je in je leven hebt, met anderen, met God, met jezelf; en die relaties
kunnen bedoeld of onbedoeld beschadigd raken.

Deze ‘biechtspiegel’ is een manier om je voor te bereiden op het sacrament van boete en verzoening. Aan de hand van zeven onderdelen van je gezicht stel je jezelf vragen over je relaties.

Bij je voorhoofd ga je je gedachten na;
bij je ogen waar je naar kijkt;
bij je oren naar wie je luistert;
bij je neus waar je je mee bemoeit;
bij je wangen waar je opgewonden van raakt, of waar je je voor schaamt;
bij je mond hoe je spreekt; bij je hals welke ademruimte je geeft.

Bij elke relatie en bij elk onderdeel van het gezicht staan voorbeeldvragen om op te reflecteren. Neem de tijd om echt bij jezelf te rade te gaan of je niet tekort geschoten bent. Schrijf eventueel je inzichten op een blaadje. Dat helpt om er straks in het sacrament woorden aan te geven.

Lees hieronder de biechtspiegel of download deze hier...

Je relatie met God: Doe ik God tekort?
Hieronder staan voorbeeldvragen om te reflecteren op je relatie met God.

 1. Gedachten
  Hoe zit het tussen mijn Schepper en mij?
  Durf ik op Hem te vertrouwen?
  Bedank ik Hem wel eens voor wat ik heb gekregen?
  En als het niet goed gaat? Hoe denk ik over God?

 2. Zien
  Zie ik God in de mensen om mij heen?
  Zie ik wat Hij voor mij en de hele wereld doet?

 3. Luisteren (1e gebod)
  Heeft God invloed in mijn leven?
  Luister ik naar Hem? Of laat ik me afleiden?
  Door Wie laat ik me leiden?

 4. Ergens je neus in steken
  Ga ik wel eens op de stoel van God zitten?
  Bemoei ik me met dingen waar alleen God over gaat?

 5. Schaamte
  Schaam ik me tegenover anderen dat ik in God geloof?
  Schaam ik me tegenover God voor mijn gedrag?
  Schaam ik me voor God?

 6. Spreken (2e gebod)
  Spreek ik met anderen over God?
  Vloek ik wel eens?
  Hoe spreek ik over God?

 7. Ademruimte (3e gebod)
  Maak ik voldoende tijd voor God?
  Hoe beleef ik de zondag?

Je relatie met de ander: Wie doe ik tekort?
Hieronder staan voorbeeldvragen om te reflecteren op je relatie met de mensen om je heen.

 1. Gedachten
  Hoe ga ik om met de mensen om mij heen, die mij geschonken zijn?
  Denk ik vóór anderen, of vraag ik het ze? Hoe denk ik over anderen?

 2. Zien (10e gebod)
  Zie ik het goede in anderen?
  Gun
  ik ze het beste?
  Ook ten koste van
  mezelf?
  Hoe zie ik anderen?

 3. Luisteren
  Ben ik eigenwijs?
  Overtuigd van
  mijn eigen gelijk?
  Ben ik ook
  geïnteresseerd in wat anderen te vertellen hebben?
  Door wie laat ik
  me leiden?

 4. Ergens je neus in steken
  Laat ik het na om op te komen voor anderen die dat nodig hebben?
  Bemoei ik me wel eens teveel met anderen?

 5. Blozen (6e gebod)
  Kan ik mij beheersen als ik opgewonden raak?
  Stel ik mijn
  huwelijk (of andere samenlevingsvorm) op de proef?
  Hoe ga ik
  om met verleidingen?

 6. Spreken (4e gebod)
  Roddel ik?
  Spreek ik respectvol over mijn ouders?
  Hoe spreek
  ik over anderen?

 7. Ademruimte (5e gebod)
  Kan ik soms verstikkend zijn?
  Gun ik anderen ademruimte?

Je relatie met jezelf: Doe ik mezelf tekort?
Hieronder staan voorbeeldvragen om te reflecteren op je relatie
met jezelf.

 1. Gedachten
  Hoe denk ik over mezelf?
  Hoe ga ik om met het geschenk van
  mijn leven?
  Draait de wereld om mij?
  Praat ik mijn fouten goed?

 2. Zien
  Ben ik vals bescheiden?
  Of arrogant?
  Hoe kijk ik naar mezelf?

 3. Luisteren
  Luister ik naar wat mijn hart me ingeeft?
  Naar mijn lichaam?
  Pas
  ik goed op mezelf?
  Waardoor laat ik me leiden?

 4. Ergens je neus in steken (7e gebod)
  Eigen ik mij dingen toe die niet van mij zijn?
  Vind ik dat “alléén ik”
  ergens over ga?
  Waar steek ik mijn neus in?

 5. Blozen (9e gebod)
  Ben ik gericht op het uiterlijk van mensen?
  Kijk ik naar andere
  mannen of vrouwen dan mijn partner?
  Ga ik in op
  verleidingen?
  Waar kijk in naar op internet
  of TV?
  Waar ga ik van blozen?

 6. Spreken (8e gebod)
  Spreek ik weleens onwaarheid?
  Lieg ik?
  Hoe spreek ik?

 7. Ademruimte
  Gun ik mezelf een adempauze?
  Neem ik voldoende rust?
  Neem
  ik voldoende ademruimte?