Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Nationale Bedevaart op 7 juli 2018

‘Volharden in het Gebed’ is het thema van de Nationale Bedevaart op 7 juli 2018. De Bisschoppelijke Brielse Commissie (BBC) sluit met dit thema aan bij het diocesane Jaar van Gebed. “Bidden is precies wat die negentien mannen, die we nu kennen als de Martelaren van Gorcum, deden in afwachting van hun lot”, vertelt de voorzitter van de BBC, pastoor Jack Glas.

“Dat gebed gaf hen kracht om de weg die voor hen lag te gaan, met overtuiging en met kracht. Net zoals ons gebed ons kracht kan geven om de tegenslagen in ons leven het hoofd te bieden. Nu in het Jaar van het Gebed staan we daar extra bij stil. De Martelaren van Gorcum volhardden in hun moeilijke laatste dagen in gebed. Het gebed heeft hen geholpen. En het gebed kan ook ons helpen.”

Het thema van 2018 is een mooi thema en ook een belangrijk thema legt pastoor Jack Glas uit: “Gebed is onze levensbron. Het verbindt ons met God en is de basis van waaruit we kunnen leven met Christus. En volharden in gebed is belangrijk, omdat onze gebeden niet altijd direct verhoord worden. Ieder van ons komt in zijn of haar leven het kruis tegen. Door te blijven bidden en niet op te geven kunnen we kracht vinden. Zoals de Martelaren van Gorcum in het gebed de kracht vonden om trouw te blijven aan het geloof in de Heer en aan de Kerk.”

Jongerenprogramma

Het Jongerenprogramma tijdens de Nationale Bedevaart wordt verzorgd door de blauwe zusters. Zij gaan met jongeren in gesprek over het gebed van de zusters. Daarbij zullen zij ook spreken over hun medezusters in conflictgebieden elders in de wereld. Er zijn bijvoorbeeld communiteiten van zusters in Syrië en Gaza. In die moeilijke situaties blijven de zusters bidden, terwijl ze zich inzetten voor de nood van de mensen die ze helpen.

De Nationale Bedevaart naar het heiligdom van de Martelaren van Gorcum in Brielle op zaterdag 7 juli start met een plechtige eucharistieviering om 11.00 uur waarin bisschop Van den Hende hoofdcelebrant is en een aantal priesters concelebreert. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door koor Canticum Novum uit Lisse. ‘s Middags zijn er tal van andere gebedsmomenten, zoals het Rozenkransgebed, de Kruisweg, een plechtige Vespers. De Nationale Bedevaart sluit af met een processie door de Ommegang en de pelgrimszegen.

Ga met de bus mee naar Brielle

Van heinde en verre komen vele pelgrims op zaterdag 7 juli naar de Nationale Bedevaart om de Martelaren van Gorcum te herdenken. De Nationale Bedevaart vindt plaats in het Jaar van Gebed en heeft als thema: Volharden in gebed. De Nationale Bedevaart vindt plaats in het Bedevaartsoord van de HH. Martelaren van Gorcum, De Rik 5 te Brielle.

Het programma ziet er als volgt uit:

11.00 uur: Pontificale eucharistieviering met Mgr. J. van den Hende als hoofdcelebrant

Muzikale begeleiding: Koor Canticum Novum (St. Agathakerk Lisse) o.l.v. dirigent Fabian Haggenburg en organist Johan Akerboom

13.30 uur: Rozenkransgebed en parallel Jongerenprogramma

14.30 uur: Kruisweg

15.30 uur: Vespers en Processie met pelgrimszegen

Busvervoer

Voor deze gelegenheid is er busvervoer geregeld. Er zijn twee opstapplaatsen.

  • Om 08.45 uur kunt u instappen bij de Kathedraal, Mathenesserlaan 305 te Rotterdam. Deze bus zal om 09.00 uur vertrekken naar het Centraal Station, Conradstraat, achter het Groothandelsgebouw.
  • Om 09.15 uur vertrekt de bus vanuit CS Rotterdam naar de Bedevaartskerk HH. Martelaren van Gorcum te Brielle.
  • Om 16.30 uur gaat u huiswaarts en vertrekt u met de bus vanuit Brielle via CS Rotterdam naar de Kathedraal, Mathenesserlaan 305 te Rotterdam.

 

Aanmelden voor busvervoer

U kunt zich hiervoor aanmelden via T: 010 – 281 51 71 of via bureau@bisdomrotterdam.nl. De kosten hiervan bedragen € 10 p.p. en te betalen bij instappen van de bus.

Website van het bisdom Rotterdam kunt u via deze link benaderen...