Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

2 november: Allerzielen

Op 2 november is het Allerzielen en dan gedenkt de Kerk alle overledenen, die ons in het geloof zijn voorgegaan. Het is in onze H. Lambertuskerk gebruik om op die datum speciaal aan degenen te denken die ons het afgelopen jaar, sinds de vorige Allerzielen-viering, zijn ontvallen.

Degene die in het afgelopen jaar een dierbare vanuit onze kerk ten uitvaart hebben gedragen zijn speciaal uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De gezongen Requiemmis vindt plaats om 19:30 uur.

Het is een goede gelegenheid om voor Gods aangezicht nog eens te denken aan wie ons dierbaar was en door ons nu aan Gods liefde wordt aanbevolen.

Bidprentjes liggen de gehele dag en het weekend erna achter in de kerk en kunt u meenemen.

Allerzielen viering 2017 - 2018

Tijdens de requiemmis op Allerzielen in 2017 werden voor de overleden parochianen kaarsen aangestoken en werden kerkgangers in de gelegenheid gesteld zelf een kaarsje op te steken voor hun overleden dierbare(n). Dit resulteerde in een groot aantal brandende kaarsjes met evenzoveel gebeden voor deze dierbaren.

Dit jaar, in 2018, zullen we weer de gelegenheid geven aan kerkgangers om zelf een kaarsje op te steken.
U bent van harte welkom.