Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Adventsactie Voedselbank

“Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan” (Mt. 25)

In 2012 werd voor het eerst een beroep gedaan op de parochianen van de H. Lambertuskerk om de voedselbank te ondersteunen met de inzameling van was- en schoonmaakproducten. Zo houden diegenen die naar de voedselbank komen, meer geld over om eten te kopen.

Ook dit jaar willen we de voedselbank helpen met een inzameling tijdens de Advent. Traditioneel wordt rond Kerst een extra gevuld pakket overhandigd en daaraan willen we ons steentje bijdragen.

Zoals de vorige jaren staan achterin de kerk kratten, waarin u de producten voor de voedselbank kunt achterlaten. We hebben contact met de vrijwilligers die regelmatig langskomen om de oogst op te halen en om ze aan de kerstpakketten toe te voegen.

U kunt de producten naar de kerk brengen:

  • weekdagen: tussen 8.30 en 9.00 uur
  • zaterdag: tussen 9.30 en 13.00 uur en tussen 18.30 en 19.00 uur
  • zondag tussen 9.30 en 10.00 uur en tussen 11.15 en 12.00 uur

In de afgelopen jaren hebben de parochianen van de H. Lambertuskerk een gulle bijdrage geleverd voor diegenen in onze maatschappij die het hard nodig hebben. Wij danken alvast allen die hieraan willen bijgedragen. Uw gulle gaven vinden een goede bestemming.