Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Wat is een rozenkrans?

Een rozenkrans is een soort ketting met kraaltjes, dat als hulp gebruikt wordt bij het rozenkransgebed. Dit gebed is bijzonder: terwijl je bij elk kraaltje een Onze Vader of Wees Gegroet Maria bidt, denk je na over belangrijke gebeurtenissen in het leven van Jezus en Maria. Wat deden zij toen? Wat betekent het voor jou nu? Steeds kun je nieuwe dingen ontdekken als je leest wat er in de Bijbel over geschreven staat of kijkt naar tekeningen over die gebeurtenissen.
Kijk verder op deze pagina hoe je in het bezit kan komen van het boekje "Kinderen van God bidden met Maria" van M. Heijs-Niessen. Degenen die in oktober bij het rozenkransproject aanwezig waren hebben dit gebedenboekje van ons meegekregen. 

 

Waarom heet het een rozenkrans?

Heb je wel eens bloemen geplukt voor je moeder? En was ze er blij mee?

Elke keer dat je een Wees Gegroet Maria bidt, is dat voor Maria als een mooie roos die je haar geeft. Bidden om Maria blij te maken. Stel je eens voor dat je bij alle kleine kraaltjes van de rozenkransketting een Weesgegroet bidt. Wat een prachtige krans van rozen wordt dat voor Maria!

Maar net als bij jouw mama: het gaat er niet om hoe groot je boeket is, maar dat je het geeft om te laten zien dat je haar lief vindt.

 

Waarom de rozenkrans bidden?

Het rozenkransgebed wordt al honderden jaren gebeden.

Vele pausen hebben het aangeraden. Nog belangrijker is dat Maria zelf gevraagd heeft dat wij dit vaak bidden. In 1917 tijdens de oorlog vroeg Maria aan drie herderskinderen in Fatima (in Portugal) om dit elke dag te doen.

De kinderen zagen Maria als een mooie dame in het wit, stralender dan de zon. Zij vroeg de kinderen om dagelijks de rozenkrans te bidden. Op een keer zei Maria: “Ik ben gekomen, want het is echt nodig dat de mensen beter gaan leven en God niet meer door hun zonden beledigen. Als zij de rozenkrans bidden, zich tot God keren en zijn vergeving vragen, en goed doen in plaats van slecht, zal er vrede komen.”
Ook in Zuid Frankrijk is Maria verschenen, bijvoorbeeld aan Bernadette Soubrirous in 1858. De oproep van Maria om in Lourdes te blijven komen om te bidden wordt nog steeds gehoord! Heel veel mensen trekken jaarlijks naar de verschillende plaatsen waar Maria zich heeft laten zien.

Alle kinderen die Maria hebben gezien luisterden naar Maria en gingen bidden. Jij toch ook?

 

Iets voor kinderen?

Het rozenkransgebed is het krachtigste gebed en het gebed van kinderen telt voor twee.

Daarom is het zo belangrijk dat juist ook kinderen dit leren bidden. Maria heeft bij haar verschijningen, zoals in Fatima en Lourdes, aan kinderen gevraagd om de rozenkrans te bidden.

 

Rozenkransboekje voor kinderen

Er is speciaal voor kinderen een rozenkransboekje geschreven met uitleg en korte gebeden bij mooie afbeeldingen van de belangrijkste momenten in het leven van Jezus en Maria. Zo kun je dit ook thuis doen. De teksten zijn speciaal voor kinderen en er is een duidelijke uitleg over het bidden van de rozenkrans. De belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria, de Geheimen, worden uitgelegd door een kort stukje uit de Bijbel, een gebed en bijpassende icoonfoto's.

 

Bidden met Maria

God had Maria uitgekozen om de Moeder van zijn Zoon Jezus te worden. Zij was een heilige, de heiligste van alle heiligen. Toen Jezus aan het kruis hing, vroeg Hij haar om Moeder te zijn voor alle mensen. Nu is zij in de hemel heel dicht bij God. God luistert graag naar haar. Je mag Maria altijd vragen jouw gebeden bij God te brengen. Maria is jouw Moeder in de hemel. Zij houdt heel veel van jou. Zij vindt het fijn als jij voor andere kinderen van haar wil bidden.

 

Heilige Maria, bid met mij voor .......................................

 

Hoe bid je de rozenkrans?

Hiervoor is een speciale webpagina opgezet waarmee je stap voor stap de rozenkrans kunt bidden. Automatisch worden de juiste geheimen gekozen bij de dag van vandaag en de juiste plaatjes uit het hierboven genoemde rozenkransboekje worden getoond. Door steeds op volgende te klikken bid je heel eenvoudig de rozenkrans! Klik op deze afbeelding en je kunt online de Rozenkrans bidden.

 

 

Op de site kinderen bidden voor kinderen vind je nog meer uitleg en zie je hoe kinderen in andere kerken bezig zijn met de rozenkrans. Daar kan je ook namen vinden van kinderen die jouw gebed heel hard nodig hebben. Als je voor hen wilt bidden kan je een mailtje sturen om hen te laten weten dat je dat voor hem of haar doet. Oh, wat zullen ze blij zijn als jij dat voor hen wilt doen.