Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Rozenkrans bidden

Iedere woensdagavond om 19:30 uur is er rozenkransgebed in de kerk, lees hier verder....

Uitleg rozenkrans

De maand oktober wordt van oudsher ook wel de Rozenkransmaand genoemd. In deze maand is er bijzondere devotie tot de H. Maagd Maria, de moeder van Jezus. De rozenkrans is een gebedssnoer. Tijdens het bidden worden de zogeheten Blijde, Droevige en Glorievolle Geheimen en Geheimen van het Licht overwogen, een korte samenvatting van het levensverhaal van Jezus en Maria.

Oktober Rozenkransmaand

Reeds in de Middeleeuwen werd de rozenkrans gebeden in kloosters. Het was met name de H. Dominicus van Caleruega (1170-1221), stichter van de Dominicanen, die dit gebed bevorderde, nadat Maria aan hem verschenen was. In de 14de en de 15de eeuw raakte het rozenkransgebed ook buiten de kloosters bij leken bekend. Met name door toedoen van de dominicanen, de jezuïeten en de rozenkransbroederschappen, waarvan de meest bekende in 1475 te Keulen werd opgericht en vandaar over de hele wereld verspreid.

Dat de oktobermaand de rozenkransmaand is heeft te maken met het feit dat in de katholieke kerk jaarlijks op 7 oktober het feest van O.L.V. van de Rozenkrans gevierd wordt. Het was de dominicaner paus Pius V die dit feest instelde ter nagedachtenis aan de overwinning op de Turkse vloot bij Lepanto op die datum in 1571.

Gebedssnoer

De rozenkrans is een gebedssnoer met oorspronkelijk vijftien maal tien kralen, telkens afgewisseld door een grotere kraal. Aan dit snoer werd ter ere van Maria bij elke kraal een weesgegroet, dus in totaal 150 weesgegroeten gebeden. De grotere kraal betrof het Onze Vader.

De tegenwoordig gebruikelijke en in de volksmond genoemde 'rozenkrans' is feitelijk het zogeheten 'rozenhoedje'. De naam is ontleend aan het hoedje van rozen dat als een kroontje of onder een kroontje vaak bij Maria en andere heilige maagden werd afgebeeld. Dit 'rozenhoedje' is een derde deel van de eigenlijke rozenkrans. Het snoer telt vijfmaal tien kralen met daartussen vijf grotere. Met dit snoer worden niet 150 weesgegroetjes gebeden, maar 'slechts' vijftig.

Het voortdurend herhalen van een gebed met een gebedssnoer in de hand, zoals dat bij het bidden van de rozenkrans gebeurt, is een vorm van gebed die in meer religies voorkomt, onder meer bij moslims.

Geheimen van de Rozenkrans

Tijdens het rozenkransgebed wordt één van de delen van de zogeheten Geheimen van de Rozenkrans overwogen. Dit is een korte samenvatting van het levensverhaal van Jezus en Maria, ontleend aan de evangeliën. Elk deel bestaat uit vijf overwegingen.

De delen bestonden tot vorig jaar uit de Blijde, Droevige en Glorievolle Geheimen. Het was paus Johannes-Paulus II z.g. die eind 2002 in de eerdergenoemde apostolische brief aan de reeds bestaande 15 geheimen van de rozenkrans vijf 'geheimen van het Licht' toevoegde, een toevoeging die sinds eeuwen niet had plaatsgevonden. Hierdoor zijn de opeenvolgende geheimen meer een "samenvatting van het evangelie" geworden en hebben zij een duidelijker Bijbels fundament gekregen.

Hieronder een overzicht van alle geheimen, met de voorkeurdag waarop deze overwogen kunnen worden.

Intenties

Bij elk tientje of hele rozenkrans kan men een zogenaamde intentie naar voren brengen. Voor uzelf, een zieke, speciale gelegenheid, voor meer geloof, noem maar op.

Onze kinderen leren wij te bidden voor andere kinderen en met name voor kinderen die ons/hun gebed heel hard nodig hebben. Voor zieke kinderen, voor kinderen in weeshuizen en in ontwikkelingslanden, voor kinderen die het niet zo goed hebben als zijzelf.

U bent altijd uitgenodigd zich bij dit Kinderen bidden voor Kinderen project aan te sluiten en mee te bidden voor onze kinderen. Kijk op www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl voor meer informatie. Hier kunt u ook aangeven voor welk kind u eventueel specifiek wilt bidden. Uw gebed is zeer gewenst, u kunt ook mensen uit uw omgeving hiertoe uit te nodigen.

 

De blijde geheimen (maandag en zaterdag)

1. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria.

2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.

3. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem.

4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.

5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden.

 

De geheimen van het Licht (donderdag)

1. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan.

2. Jezus openbaart zichzelf op de bruiloft van Kana.

3. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering.

4. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor.

5. Jezus stelt de eucharistie in bij het Laatste Avondmaal.

 

klik op onderstaande afbeelding
voor rozenkransuitleg voor kinderen

 

 De droevige geheimen (dinsdag en vrijdag)

1. Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader.

2. Jezus wordt gegeseld.

3. Jezus wordt met doornen gekroond.

4. Jezus draagt Zijn kruis naar de Calvarieberg.

5. Jezus sterft aan het kruis.

 

 

De glorievolle geheimen (zondag en woensdag)

1. Jezus verrijst uit de doden.

2. Jezus stijgt op ten hemel.

3. De heilige Geest daalt neer over de apostelen.

4. Maria wordt in de hemel opgenomen.

5. Maria wordt in de hemel gekroond.

 

klik op de afbeelding voor digitaal rozenkrans bidden

 

Mariatafel

Op de Mariatafel achter in de kerk hangen en liggen allerlei verschillende rozenkransen, tientjes, armbandjes, gebedenboekjes en andere materialen. Deze zijn tegen kostprijs en tegen gepaste betaling te verkrijgen.

In de Mariamaanden staat naast de Mariatafel een presentatietafel waarop per zondag  te zien is hoe de kinderen in de Lambertuskerk invulling geven aan het rozenkransgebed.