Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Lambertuscafe: Samen je geloof op frissen!

Eigentijdse inleidingen om de katholieke Kerk te verkennen en uw geloof op te frissen

In het nieuwe seizoen 2017-2018 zullen er weer nieuwe avonden geörganiseerd worden. Zodra deze bekend zijn zal de informatie hierover op deze website te vinden zijn.

Lambertuscafe seizoen 2016-2017

 

Dit seizoen, in de winter 2017, zal het Lambertuscafe weer zijn deur openen. Lambertuscafe beoogt een extra ontmoetingsplaats voor gelovigen te zijn om informeel het geloof van iedere dag te bespreken.

Komend voorjaar gebruiken we als aanleiding de nog immer actuele drie preken van Henry Nouwen met als titel: “You are the beloved” (Je bent de geliefde). In deze preken geeft Henri een zeer positieve boodschap: Onze identiteit wordt niet bepaald door wat we doen, kunnen of hebben maar door de wetenschap dat God ons liefheeft. Iedere avond begint met het bekijken van een video-opname van de preek van ongeveer 20 minuten, daarna gaan we in kleinere groepen het gesprek met elkaar aan omtrent de betekenis in het geloofsleven van iedere dag en we eindigen de avond met een gezellig samenzijn. Alhoewel het een cyclus is, staat elke avond op zichzelf en is het niet noodzakelijk om aan elk keer aanwezig te zijn.

 

Wilt u graag deelnemen aan (een van) deze avonden? Meldt u zich aan door het invullen van het activiteiten formulier dat te vinden is achter in de kerk of door het invullen van het aanmeldformulier op deze website zie hieronder. Het is voor ons handig om te weten hoeveel mensen wij straks mogen verwelkomen maar u bent ook zonder aanmelding van harte welkom.

 

Indeling van de avonden

De avonden zien er als volgt uit:
19:45-20:00: Inloop
20:15-20:50: Inleiding op dvd
20:50-21:00: pauze
21:00-21:45: Gespreksgroepen met een drankje (café)
21:45-22:00: Slot met uitloop tot 22:30 uur

U bent allen van harte welkom en u kunt ook andere belangstellenden naar het Lambertuscafe meenemen.

   
Engelstalig

Aangezien de inleidingen op dvd in het Engels gesproken zijn en Nederlands ondertiteld, is het aantrekkelijk Engelssprekende kerkbezoekers uit te nodigen. Daarom willen we u vragen Engelstalige medeparochianen op deze verdiepende mogelijkheid te attenderen. De informatie op de website en op de flyer is tweetalig. Ook wordt op de avonden een Engelstalige gespreksgroep gevormd. U bent allen van harte welkom en u kunt ook andere belangstellenden naar het Lambertuscafé meenemen.

 

 

Wat kost het?    

Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

   
Wanneer en waar?    

U bent van harte welkom op de bijeenkomsten:

De avonden vinden plaats in het parochiehuis van de Lambertuskerk – Oostzeedijk beneden 5 (tegenover de kerkingang) van 20:00 uur tot 22:00 uur met eventuele uitloop naar 22:30 uur, op dinsdagen:

17 januari – 31 januari – 14 februari 2017

 

 

Aanmelden 

Zou u graag willen deelnemen aan (een van) deze avonden? Meldt u zich aan door het invullen van onderstaand formulier. In verband met de oganisatie (inkopen, drukwerk, etc.) is het voor ons handig om te weten hoeveel mensen wij kunnen verwelkomen.

Klik hier voor het Aanmeldformulier Lambertuscafe

 

 

Informatie

Wilt u meer informatie over het Lambertuscafe mail dan naar:
cafe@lambertuskerk-rotterdam.nl of telefonisch 010-412 36 90

   
Oproep vrijwilligers

Om het Lambertuscafe blijvend open te kunnen houden, hebben we dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers die mee willen helpen deze avonden te verzorgen. We zoeken mensen die wat lichte hand- en spandiensten kunnen verrichten om bezoekers te ontvangen. U kunt zich aanmelden bij het parochiesecretariaat.