Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Kerstspel - levende kerststal

Beste kinderen van de Lambertuskerk,

Ook al is het nog maar oktober, achter de schermen worden al de eerste voorbereidingen getroffen voor kerst 2017.

Ook dit jaar willen we weer een kerstviering organiseren speciaal voor en door kinderen, met als traditioneel onderdeel het kerstspel op 24 december. Hierbij zullen een aantal kinderen (tussen 3 en 12 jaar) zich opstellen als levende kerststal. Ook zullen er gezamenlijk liedjes gezongen worden.

Om dit mogelijk te maken hebben wij nodig:

  • Jozef en Maria
  • herdertjes en schapen
  • koningen en engeltjes
  • os en ezel

Dit jaar zullen de repetities en voorbereidingen plaatsvinden tijdens de mis van 10.00 uur. De kinderen gaan vanuit de kerk, na het woord van welkom, naar de pastorie.

Aangezien er voldoende begeleiding aanwezig is, is het niet de bedoeling dat ouders mee naar binnen gaan.

Aansluitend aan de mis, als alle volwassenen de kerk hebben verlaten, oefenen we de opstelling en het lopen nog even in de kerk.

We zouden het fijn vinden als er zoveel mogelijk kinderen meedoen. Dus geef je snel op!!!

De repetities vinden plaats op: 

  • 1e advent, zondag  3 december van 10.00 tot 11.30 uur,
  • 2e advent, zondag  10 december van 10.00 tot 11.30 uur,
  • 3e advent, zondag 17 december van 10.00 tot 11.30 uur.

schrijf deze data dus snel in je agenda!

Tot en met 19 november a.s. kunnen jullie je opgeven door het papieren aanmeldingsformulier in te vullen en

 O.v.v. “Kerstspel” sturen naar:

         Secretariaat H. Lambertuskerk,  

         Hoflaan 121, 3062 JE  Rotterdam

 Of het formulier op deze website invullen...

 Hebben jij en/of je ouders hierover vragen of meer inlichtingen nodig, mail dan naar:

kinderen@lambertuskerk-rotterdam.nl

of bel het parochiesecretariaat: 010-4123690

We hopen er met elkaar een mooie kerstavond van te maken,  

Coördinatoren kerstspel 

H. Lambertuskerk