Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

Geloofsavonden voor volwassenen

In het voor- en najaar wordt door pastoor Gouw in de pastorie aan de Hoflaan 121 een cursus voor volwassenen gegeven.
De avonden, die bestemd zijn voor alle parochianen op zoek naar geloofsverdieping,  worden om de veertien dagen gehouden in februari-maart en oktober-november.
Zij beginnen om 20:00 uur en zijn omstreeks 22:00 uur afgelopen.
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten op maandagavond. 

 

Cursus najaar 2017

Dit najaar zal er een drietal geloofsavonden worden gepland, bestemd voor allen die zich willen verdiepen in het geloof.

Zodra het onderwerp bekend is zal deze hier worden gepubliceerd.

De bijeenkomsten vinden plaats op maandagavonden van 20.00 uur tot 22.00 uur op de pastorie, Hoflaan 121 en wordt geleid door pastoor Gouw.

Maandagavond @@ oktober

Maandagavond @@ oktober

Maandagavond @@ november

Maandagavond @@ november

Voor deze cursus kunt u zich aanmelden met het aanmeldformulier dat u achterin de kerk vindt en het af te geven aan of op te sturen naar het parochiesecretariaat. U kunt zich ook hier aanmelden: vanaf heden met dit aanmeldformulier Geloofsavonden voor volwassenen najaar 2017.

U bent van harte welkom en aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Graag uw eigen bijbel meenemen.

Contact: catechese@lambertuskerk-rotterdam.nl

 

Cursus Voorjaar 2017

Dit voorjaar is een drietal geloofsavonden gepland, bestemd voor allen die zich willen verdiepen in het geloof.

De protestanten herdenken in 2017 500 jaar reformatie. Voor Maarten Luther speelden woorden in Paulus’ Romeinenbrief een grote rol:

“Die gerechtvaardigd is door het geloof zal leven” (1,17)

Dit is een citaat uit de Oudtestamentische profeet Habakuk 2,4. Dit citaat vinden we ook in de Galatenbrief (3,11) en in de brief aan de Hebreeën (10,38). Daarom zal pastoor Gouw dit voorjaar deze drie teksten uit de bijbel op de Geloofsavonden behandelen.

De bijeenkomsten vinden plaats op maandagavonden van 20.00 uur tot 22.00 uur op de pastorie, Hoflaan 121 en wordt geleid door pastoor Gouw.

Maandagavond 27  februari

Maandagavond 13 maart

Maandagavond 27 maart

Voor deze cursus kunt u zich aanmelden met het aanmeldformulier dat u achterin de kerk vindt en het af te geven aan of op te sturen naar het parochiesecretariaat. U kunt zich ook hier aanmelden: vanaf heden met dit aanmeldformulier Geloofsavonden voor volwassenen voorjaar 2017. Aanmelden tot uiterlijk 24 februari 2017.

U bent van harte welkom en aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Graag uw eigen bijbel meenemen.

Contact: catechese@lambertuskerk-rotterdam.nl

Klik op de poster om deze te downloaden.....